De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 januari 2009 Auditieve mogelijkheden en taalontwikkeling bij kinderen met CI op de langere termijn Margreet Langereis Anneke Vermeulen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 januari 2009 Auditieve mogelijkheden en taalontwikkeling bij kinderen met CI op de langere termijn Margreet Langereis Anneke Vermeulen."— Transcript van de presentatie:

1 28 januari 2009 Auditieve mogelijkheden en taalontwikkeling bij kinderen met CI op de langere termijn Margreet Langereis Anneke Vermeulen

2 28 januari 2009 Child characteristics 31 deaf children with CI Normal IQ / learning potential Evaluation until 5 years post CI YoungOld N1318 onset of deafness1 (0-8)1 (0-6) age at implantation22 (13-29)47 (31-63)

3 28 januari 2009 Auditieve ontwikkeling Testniveau - Gesloten-set test: ERBER - Open-set test: CVC woordverstaan

4 28 januari 2009 Speech identification (Svirsky)

5 28 januari 2009

6

7 Auditieve ontwikkeling Hoe jonger hoe beter snellere ontwikkeling hoger eindresultaat minder spreiding Dus gehoor eerder ingezet voor verwerving van gesproken taal

8 Receptieve taalontwikkeling (McConckey- Robbins, 1999) Age (months)

9 28 januari 2009

10

11

12

13 Conclusie taalontwikkeling Kinderen met CI voor 30 maanden: Na 12 maanden is de TO beter dan de 0,5 lijn Gezien de inhaal van de achterstand blijkt dit een goede voorwaarde voor verdere ontwikkeling Kinderen met CI na 30 maanden Wanneer de TO verder achter is dan 0.5 blijken de kinderen niet in staat tot inhaal, achterstand wordt steeds groter

14 28 januari 2009 Mogelijkheden voor onderwijs aan dove kinderen Speciaal onderwijs Dovenonderwijs Twinschool SH onderwijs Regulier onderwijs Met ambulante begeleiding (vanuit D/SH)

15 28 januari 2009 Lager onderwijs

16 28 januari 2009 Valkuilen in de begeleiding aan kinderen in het reguliere onderwijs Relatief mooie stem en intonatie Relatief goed verstaanbaar Woordenschat ontwikkeling is vaak goed Complexere taalstructuren blijven extra aandacht behoeven Kennis van sociale regels is vaak nog beperkt Inzicht in eigen functioneren is niet optimaal

17 28 januari 2009 Relatie jonger, sneller beter horen, dan betere mogelijkheden tot ontwikkeling van gesproken taal en volgen van regulier onderwijs

18 28 januari 2009 Onderzoek naar effect CI bij kinderen met meervoudige problemen 26 kinderen geïncludeerd 9 kinderen nu 2 jaar CI

19 28 januari 2009 Kinderen 1 1;5 CMVontw.achterstand+ contact? 21;1prematuurBlind+ ontw.achterstand 32;10ontw.achterstand 43;1leerproblemen 53;1psychomotore retard 65:9CHARGEontw.achterstand+ leerprob 72;6ontw.achterstand+ leerprob 84;6meningitisontw.achterstand 92;9CMVontw.achterstand+ contact?

20 ITMAIS 0 5 10 15 20 25 30 35 40 061224 maanden na CI ruwe score

21 LittlEars (0-24 maanden) 0 5 10 15 20 25 30 35 061224 maanden na CI ruwe score

22 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 061224 maanden na CI ruwe scores Communicatieve functies (9-24 maanden)

23 Taalbegrip 10 20 30 40 50 60 012243648607284 leeftijd in maanden Leeftijdsequivalent (maanden)

24 Taalproduktie 10 20 30 40 50 60 012243648607284 leeftijd in maanden Leeftijdsequivalent (maanden)

25 28 januari 2009 MG kinderen en CI Overeenkomstig met de literatuur is er wel sprake van een auditieve ontwikkeling, maar blijft de gesproken taalontwikkeling (zeer) beperkt Een aantal kinderen laat geen ontwikkeling zien op genoemde testen

26 28 januari 2009

27 Onderzoek grammaticale vaardigheden Nikolopoulos, 2004 Onderzoek naar ontwikkeling van grammatica na CI bij prelinguaal dove kinderen -82 kinderen -Test for Reception of Grammar (TROG-test) -Percentielscores -Twee groepen: jonger dan 4 bij CI ouder of 4 jaar bij CI

28 28 januari 2009 Onderzoek CI bij kinderen met meervoudige beperkingen Nog geen consensus ten aanzien van de vraag of “MG” kinderen in aanmerking komen voor CI Beslissing zou gebaseerd moeten worden op verwachte meerwaarde


Download ppt "28 januari 2009 Auditieve mogelijkheden en taalontwikkeling bij kinderen met CI op de langere termijn Margreet Langereis Anneke Vermeulen."

Verwante presentaties


Ads door Google