De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG DAIR seminar 7 november 2003

2 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Overzicht: •Aanleiding •Gebruik oude VSNU oz-visitatierapporten •Gevolgen rapport Van Bemmel •Vergelijking rankings door derden •Conclusies

3 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •OCW ranglijst Onderzoek Juli ‘02: RUG op 10 Feb. ‘03: RUG op 4

4 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Verklaring vertekening OCW 1) Geen weging voor omvang (oz-fte’s) disciplines per HOOP gebied

5 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Verklaring vertekening OCW 2) AIO-rendement geen goede indicator

6 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •Begroting OCW 2004: –21 M€ naar NWO: meetinstrumenten kwantiteit en kwaliteit van OZ –herverdeling oz-deel universitaire middelen a.h.v. advies NWO –“nieuwe stelsel van visitaties niet geschikt"

7 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •Brief van der Hoeven 19 sep.’03: –bevordering kwaliteit en concurrentie –grotere concentratie naar oz-terrein en locatie –dynamisering eerste geldstroom –zo effectief mogelijke prestatiebekostiging –rol Innovatieplatform

8 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •Interview Nijs Volkskrant 18 okt.’03: –niet langer betalen naar aantal studenten, maar naar kwaliteit –sturen op profiel –participatie allochtonen, doorstroom HBO, meer vrouwen

9 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Aanleiding •CPB rapport ‘Prikkel de prof’: –sterkere prestatieprikkels nodig •oz- en ow- prestaties •aantallen studenten en promovendi –verspreiding kennis niet meetbaar –timing geen toeval ?

10 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gebruik oude VSNU oz- beoordelingen •Beleid CvB: –Score op 1-5 schaal: •2 --> opheffen •3 --> plan van aanpak •4x4 --> NAO-accreditatie Research Masters •--> Toekenning UE-bursalen •4x5--> Toekenning AIO of postdoc –Kortingmodel Dieptestrategie: •score kwaliteit •standaardscore kwaliteit

11 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gebruik oude VSNU oz- beoordelingen •Jaarverslag RUG 2002: –Van de 18 disciplines: •RUG nr. 1 in 5 disciplines (28%) •RUG bij top-3 in 13 disciplines (72%) •6,3% van 143 RUG programma’s in top-5% •3,5%,,,,,, bij laatste 5%

12 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gebruik oude VSNU oz- beoordelingen •Jaarverslag RUG 2002: Standaardscore RUG onderzoek 11 disciplines bovengemiddeld: Sociol. +1,30Theol. +1,13Filos. +1,06 Milieuk. +0,79Ster.k. + 0,46Letteren +0,46 Biologie + 0,45Geogr. + 0,32Recht +0,17 Economie +0,16Psychol. +0,14 7 disciplines (onder-)gemiddeld: Chemie -0,03 Geneesk. -0,18Nat.k. -0,20 Farmacie -0,23Wisk.&Inf. -0,43PedOK -0,84 Bedr.k. -1,09

13 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Gevolgen rapport Van Bemmel •Landelijke vergelijkbaarheid ? •Tekort geschikte peers •NWO opnieuw wiel uit laten vinden •Ongenuanceerde ranking door derden •Vertekend beeld in media

14 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Vertekend beeld in media Kenniseconomie Monitor 2003 7 NL universiteiten in top-20 Europese universiteiten:

15 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Vergelijking rankings door derden

16 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Vergelijking rankings door derden Impact W&N onderzoekinstituten RUG (CWTS 2003):

17 Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Conclusies •Simpele ranglijsten instellingen misleidend •VSNU-visitaties oude stijl: –Meest genuanceerd / minst omstreden, mits vergelijkingen beperkt tot disciplines / opleidingen •Nieuwe SEP: voor OCW “niet geschikt” •Alternatief: instellingsprofielen via VSNU


Download ppt "Rijksuniversiteit Groningen RuGRuG Onderzoeksbeoordelingen versus Ranking door Derden Hoe verder na Van Bemmel ? Jules van Rooij Academische Zaken RUG."

Verwante presentaties


Ads door Google