De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgroeien zonder genotmiddelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgroeien zonder genotmiddelen"— Transcript van de presentatie:

1 Opgroeien zonder genotmiddelen
GGD en Brijder Dia 1 Titel van de ouderavond en instelling / medewerkers

2 Welkom en kennismaking
Naam Aantal kinderen Leeftijd(en) Vraag/verwachting avond Praat je wel eens met je puber over alcohol, blowen of roken?

3 Bron: Proost, VPRO Dia 2 Hierbij kunt u een filmfragment laten zien.
Inhoud: Bioloog Guus Smits vertelt dat hersenen zich tot het 24e levensjaar ontwikkelen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd remt die ontwikkeling. Mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met drinken kunnen op latere leeftijd problemen ervaren met hun geheugen en concentratie. Bron: Proost, VPRO

4 Programma Opening Presentatie Pauze Workshop Einde Dia 4 Programma

5 Hoeveel jongeren roken, drinken en blowen?
Dia5 Deze figuur laat zien hoeveel jongeren de maand voorafgaande aan het onderzoek hebben gerookt, alcohol dronken en blowden. Bij alle middelen zie je tussen 12 en 16 jaar een sterke toename. Bron: HBSC 2009, TNS NIPO 2010

6 Jongeren in Zaanstreek- Waterland
Beginnen met drinken op gemiddelde leeftijd van 12,9. Gemiddeld drinken jongeren 8 glazen alcohol per week. Van de alcohol drinkende jongeren vindt 9 % dat zij teveel alcohol drinken. Eendere (35%) van de jongeren heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek 5 drankjes of meer gedronken bij een gelegenheid. 18% van de jongeren in Z-W heeft ooit geblowd. Wat is emovo? EMOVO: wat, wie en hoe? EMOVO staat voor Elektronische MOnitoring en VOorlichting. Leerlingen van de 2e en 4e klassen van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs beantwoordden tijdens een lesuur op school via internet vragen over hun gezondheid, thuissituatie, leefstijl en vrije tijd. Doel hiervan is om scholen, gemeenten en GGD inzicht te geven in de gezondheid en leefstijl van jongeren. Na het invullen van de vragenlijst konden de jongeren via internet hun persoonlijke gezondheidsprofiel lezen en eventueel doorklikken naar websites met meer informatie over gezondheid en leefstijl. Dit persoonlijke gezondheidsprofiel met voorlichting en advies was toegesneden op de situatie van de leerling en was alleen op te vragen door de leerling zelf. Aan het onderzoek deden jongeren mee in de leeftijd van jaar. Op een totaal van inwoners van jaar in Noord-Holland Noord, betekent dit dat ruim een kwart van alle jongeren in deze leeftijdsgroep bereikt is met dit onderzoek. De GGD Hollands Noorden heeft bij dit onderzoek samengewerkt met de vier andere GGDen in de provincie Noord-Holland. In totaal vulden ruim jongeren uit de provincie Noord-Holland in dezelfde periode deze vragenlijst in. In 2005 is een dergelijk onderzoek in een groot deel van Noord-Holland ook via scholen uitgevoerd. Bron: EMOVO onderzoek april 2011 6

7 Blowers 12-16 jaar Bron: HBSC 2009 Dia 9
Jongeren die aangeven wel eens geblowd te hebben, zijn in te delen in vier groepen. Discontinu: wel eens geblowd, maar niet in het afgelopen jaar. Experimenteerder: afgelopen jaar één keer geblowd. Regulier: afgelopen jaar 2-39 keer geblowd. Heavy user: afgelopen jaar 40 keer of vaker geblowd. Bron: HBSC 2009

8 'Maar zijn jongeren nu écht meer gaan roken, drinken en blowen?'
Dia 10 Vraag aan de ouders: denken zij dat jongeren nu meer roken, drinken en blowen dan 10 jaar geleden?

9 Roken, blowen en drinken 2001-2009
Dia 11 Het aantal jongeren dat rookt en blowt is de afgelopen 10 jaar iets afgenomen. Het aantal kinderen dat alcohol drinkt is sinds 2003 ook afgenomen. Toch is er geen reden tot tevredenheid, omdat jongeren áls ze drinken, ze veel drinken: bijna 70% van de drinkers drinkt 5 of meer glazen alcohol bij één gelegenheid. Bron: HBSC 2009, TNS NIPO 2010

10 'Maar míjn kind rookt, drinkt of blowt niet zoveel'
Dia 12 Ouders denken vaak dat ze wel weten of en hoeveel hun kind rookt, drinkt en blowt. Vraag aan de zaal: Weet u of uw kind rookt, drinkt of blowt?

11 Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA Dia 13
U kunt hier een filmfragment laten zien. Inhoud: Melanie is 15 jaar en vertelt dat ze alcohol drinkt. In de keet drinkt ze maximaal vijf glazen alcohol en tijdens festivals drinkt ze zoveel dat ze dronken wordt. Vervolgens blijkt dat haar moeder het alcoholgebruik van Melanie onderschat. Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA

12 Wat is de invloed van middelen op mijn kind?
Dia 14 Waarom is het voor opgroeiende kinderen schadelijk om te roken, te drinken of te blowen?

13 Belevingswereld Jongeren Identiteit Hier en nu Genieten Ontdekken
Mateloos is stoer Volwassenen Gezondheid Lange termijn Gebruik als probleem bestempelen Mateloos is negatief

14 Roken: effecten en risico’s
Alert, opgewekt Afname hongergevoelens Rustgevend en kalmerend Verhoging bloeddruk Afname conditie Zeer snel verslavend Slechte adem Verminderde vruchtbaarheid

15 1 standaardglas alcohol uit het lichaam is
Stelling Het duurt 1,5 uur voordat 1 standaardglas alcohol uit het lichaam is Eens of oneens?

16 Risico’s van alcohol Korte termijn: Alcoholvergiftiging Onveilige seks
Black-out Geweldsdelicten Invloed op de hersenen Dia 17 Alcohol verdooft de hersenen en heeft een ontremmend effect. Onder invloed van alcohol voelen mensen zich losser, zien ze minder risico's en hebben ze minder controle over zichzelf. De kans op risicovol gedrag neemt daardoor toe.

17 Effecten en risico’s van alcohol
Lange termijn: Slechte leerprestaties- en schooluitval Riskant en impulsief gedrag Schade aan lever, maag en darmen Kans op verslaving Hormoonhuishouding

18 Alcohol: signalen Onder invloed: De dag erna: Drankverhalen
Lichtrood gezicht Veranderde stemming De dag erna: Alcoholadem Kater, soms black-out Drankverhalen Afname prestaties 18

19 Cannabis: algemeen Werkzame stof: THC Hasj: samengedrukte hars
van de plant Wiet: gedroogde vrouwelijke bloemtoppen 19

20 Cannabis

21 Cannabis: effecten en risico’s
Ontspannen, zorgeloos, fantaseren Spierverslapping: zware benen Eet- of lachkick Verandering concentratie Verandering stemming Vermindering korte termijngeheugen Ziek/ angstig

22 Risico’s cannabis: lange termijn
Schade aan ademhalingsorganen Kanker door roken Remming persoonlijke ontwikkeling Relatie cannabis en psychische stoornissen Geestelijke afhankelijkheid

23 Cannabis: signalen Rode ogen Opgewekt Hangerig, suf, sloom
Vergeten wat net gezegd is Honger, ‘vreetkick’ Giechelig ‘Stoned’

24 Algemene signalen Verandering stemming Vermindering concentratie
Verandering geheugen Verandering vriendenkring Andere geldbesteding Verandering prestaties Lichamelijke klachten

25 Belangrijk! Eén van deze signalen betekent niet
per sé riskant gebruik! Denk ook aan verliefdheid, verdriet, vermoeidheid, psychische klachten etc.

26 Wat nu? U heeft meer invloed op het middelen-gebruik van uw kind dan u denkt! Stel het gebruik van alcohol, tabak en cannabis zo lang mogelijk uit. Maak uw kind weerbaar. Veel ouders denken dat ze geen positieve invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van hun kind, omdat hun kind geen waarde zou hechten aan de mening van hun ouders. Uit onderzoek blijkt echter het tegendeel. Jongeren beginnen vaak al op jonge leeftijd met roken, drinken en blowen, terwijl alcohol, tabak en cannabis heel ongezond zijn voor opgroeiende kinderen. Als ouder kunt u voorkomen dat uw kind op jonge leeftijd begint met roken, drinken of blowen.

27 'Regels stellen? Dat heeft toch geen zin meer op die leeftijd?'
Dia 22 Ouders denken vaak dat regels stellen averechts werkt. Toch blijkt uit onderzoek dat het stellen van regels effect heeft op het alcoholgebruik van jongeren: jongeren die strikte regels meekrijgen van hun ouders beginnen later met drinken en drinken minder.

28 Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA
Dia 23 Hier kunt u een filmfragment laten zien. Inhoud: Hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit Nijmegen Rutger Engels is aan het woord. Hij vertelt dat kinderen van ouders die duidelijke regels stellen over alcoholgebruik minder drinken en minder snel een problematisch drinkpatroon ontwikkelen. Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA

29 Na pauze: Hoe doe je dat? Praat erover Stel regels
Maak je kind weerbaar Dia 24

30 Pauze

31 Workshop Casusbeschrijving Hoe reageert u? A,B,C,D kaartjes
Er is geen goed of fout antwoord Met elkaar in gesprek

32 Nou vooruit voor deze keer, als jullie maar niet te veel drinken.
Uw kind wordt 15 en geeft een feestje. Afgesproken is dat er geen alcohol geschonken wordt. Op de avond zelf hebben vrienden toch alcohol meegenomen. Hoe reageert u? Nou vooruit voor deze keer, als jullie maar niet te veel drinken. Geen sprake van en belt hun ouders op. Je laat ze de alcohol inleveren en geeft aan dat er in dit huis niet gedronken wordt. D. Anders, namelijk……

33 Je vraagt of jouw kind rookt.
U komt de moeder van een goede vriend(in) van uw kind tegen in de supermarkt. Ze vertelt dat zij onlangs heeft ontdekt dat haar kind af en toe rookt. U heeft bij uw eigen kind nog niets gemerkt. Wat doet u? Je vraagt of jouw kind rookt. Je gaat stiekem op ontdekkingstocht. (Telefoon, Faceboek, Twitter, Slaapkamer) C. Je rookt zelf dus je vindt het moeilijk om erover te beginnen. D. Je doet iets anders,…… .

34 Je gooit het zakje weg en doet verder niets.
Bij het stofzuigen van de kamer van uw kind vindt u een zakje wiet. U heeft de laatste tijd niets gemerkt. Zowel thuis als op school zijn er geen problemen. Hoe reageert u? Je gooit het zakje weg en doet verder niets. Je legt het zakje neer en gaat het gesprek aan. Je belt Brijder voor advies. D. Anders,……

35 Uw kind van 15 komt terug van een feestje van een vriend(in)
Uw kind van 15 komt terug van een feestje van een vriend(in). Hij vertelt dat er mixdrankjes werden uitgedeeld en dat hij er zelf ook een paar heeft gedronken. De ouders van de vriend(in) waren erbij dus uw kind ging ervan uit dat hij mocht drinken. Hoe reageert u? Jouw kind heeft eerlijk gezegd wat hij gedronken heeft dus je laat het hierbij. Je belt de ouders op van de vriend en wordt boos dat daar alcohol geschonken is. Je gaat het gesprek aan met je kind over de risico’s en maakt duidelijke afspraken. Anders….

36 Nee, ik wil niet dat mijn kind blijft slapen.
Uw kind wil het weekend graag naar een feestje. Iedereen zal er blijven slapen. U kent de vriend die het feestje geeft niet. Wat doet u? Ik vind het goed. Nee, ik wil niet dat mijn kind blijft slapen. Ik ga op zoek naar meer informatie over het feestje en beslis dan of ik dit goed vind. D. Ik doe iets anders…….

37 Tips en adviezen 1. Praat met uw kind over roken, drinken en blowen:
Kies een rustig moment Luisteren naar uw kind en stel open vragen Weet waar u over praat en ken de signalen Praat erover, maar… niet te vaak 2. Maak uw kind weerbaar, 3. Stel duidelijke regels. 4. Geef zelf het goede voorbeeld. Het is belangrijk dat ouders met hun kind praten over roken, alcohol en cannabis vóórdat hij of zij is begonnen met experimenteren. Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van een veilig gespreksklimaat waarin open over middelengebruik gesproken kan worden. Bespreek de vier gesprekstips. Stel regels over roken, drinken en blowen. Voor alcohol kunnen ouders het beste de regel stellen: geen alcohol tot tenminste 16 jaar. Ze beschermen hun kind tegen het starten met roken en blowen door duidelijk te zeggen dat ze niet willen dat hun kind rookt of blowt. Jongeren zijn erg vatbaar voor groepsdruk. Als ouder kunt u uw kind weerbaar maken tegen groepsdruk door hem of haar zelfvertrouwen mee te geven. Ook als uw kind al rookt, drinkt of blowt, is het belangrijk om hierover te praten. Het blijft belangrijk om duidelijk te zeggen dat u niet wilt dat uw kind rookt, drinkt of blowt. Gesprekstips: Vraag naar de redenen van het gebruik Help u kind te minderen of te stoppen Bespreek de risico's van het gebruik Leer uw kind omgaan met sociale druk.

38 Als ouder heb je nog steeds veel invloed!

39 Vragen

40 Afsluiting Informatie: Pubercursus GGD/ Opvoedspreekuur

41 twitter.com/kind_en_alcohol


Download ppt "Opgroeien zonder genotmiddelen"

Verwante presentaties


Ads door Google