De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslavingszorg Noord Nederland Marloes Klok

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslavingszorg Noord Nederland Marloes Klok"— Transcript van de presentatie:

1 Verslavingszorg Noord Nederland Marloes Klok
Uw kind en roken, drinken en blowen (en alles waar u het over wilt hebben) Verslavingszorg Noord Nederland Marloes Klok Dia 1 Titel van de ouderavond en instelling / medewerkers

2 Dia 2 Openingsfilm: een fragment van Draadstaal. De film is een luchtige opening van de avond. Inhoud: Een boeren echtpaar vertelt dat ze na de ontruiming van hun stal door de varkenspest, schuurfeesten organiseren voor jongeren. Tijdens de feesten wordt veel gedronken.

3 Hoeveel jongeren roken, drinken en blowen?
Dia 4 Deze figuur laat zien hoeveel jongeren de maand voorafgaande aan het onderzoek hebben gerookt, alcohol dronken en blowden. Bij alle middelen zie je tussen 12 en 16 jaar een sterke toename. Bron: HBSC 2009, TNS NIPO 2010

4 Dagelijkse rokers Bron: TNS NIPO 2010 Dia 6
De grafiek laat zien hoeveel jongeren dagelijks roken. Aanvullend: Rokende jongeren van 14 jaar roken gemiddeld 6 sigaretten per dag. Dat zijn 2 tot 3 pakjes per week. Het sigaretten- en shaggebruik hangt samen met de leeftijd van de jongeren. Naarmate rokende jongeren ouder worden, gaan ze gemiddeld meer roken. Bron: TNS NIPO 2010

5 5 of meer glazen per keer Bron: HBSC 2009 Dia 7
Deze dia gaat over jongeren die 5 of meer glazen bij één gelegenheid drinken. Bron: HBSC 2009

6 Blowers 12-16 jaar Bron: HBSC 2009 Dia 8
Jongeren die aangeven wel eens geblowd te hebben, zijn in te delen in vier groepen. Discontinu: wel eens geblowd, maar niet in het afgelopen jaar. Experimenteerder: afgelopen jaar één keer geblowd. Regulier: afgelopen jaar 2-39 keer geblowd. Heavy user: afgelopen jaar 40 keer of vaker geblowd. Bron: HBSC 2009

7 Waarom gaan jongeren drinken, roken of blowen?
Nieuwsgierigheid (experimenteergedrag) Groepsnorm/druk Verwachting Voorbeeld

8

9 Ouders onderschatten het rook-, drink- en blowgedrag van hun kind
Dia 13 De grafiek laat zien dat ouders vaak het rook-, drink en blowgedrag van hun kind onderschatten. Aanvullend: ouders onderschatten vooral de hoeveelheid alcohol dat hun kind drinkt. Jongeren geven aan dat zij in het weekend gemiddeld 4,8 glazen alcohol drinken, terwijl hun ouders inschatten dat hun kind in het weekend gemiddeld 0,7 glazen alcohol drinkt. Bron: HBSC 2009

10 'Waarom is roken, drinken en blowen zo schadelijk voor mijn kind?'
Dia 14 Waarom is het voor opgroeiende kinderen schadelijk om te roken, te drinken of te blowen?

11 Jong geleerd is oud gedaan

12 De risico's van roken op korte termijn
Slechte conditie Geen geld over Slechte adem Gele tanden Gele vingers Hoesten Je huid wordt sneller oud Verslaving Dia 15 Als ouders met hun kind in gesprek gaat over de risico's van roken, dan is het belangrijk dat ze aansluiten bij zijn of haar leefwereld. Over het algemeen zijn jongeren vatbaarder voor de risico's op korte termijn, omdat de risico's op lange termijn 'te ver weg' zijn en ze deze niet op zichzelf betrekken.

13 De risico's van roken op lange termijn
(Long)kanker Hart- en vaatziektes Hersenbloeding Verslaving Verminderde vruchtbaarheid Dia 16 Eén van de risico's op lange termijn is verslaving. Veel ouders denken dat kinderen niet verslaafd kunnen raken. Dit klopt niet: ook jongeren kunnen verslaafd raken aan roken. Net als volwassenen kunnen jongeren die één week roken al heel veel moeite hebben er weer mee te stoppen.

14 De risico's van alcohol Alcoholvergiftiging Onveilige seks Black-out Geweld Slechte leerprestaties en schooluitval Dia 17 Alcohol verdooft de hersenen en heeft een ontremmend effect. Onder invloed van alcohol voelen mensen zich losser, zien ze minder risico's en hebben ze minder controle over zichzelf. De kans op risicovol gedrag neemt daardoor toe.

15 Bron: Proost, VPRO Dia 18 Hierbij kunt u een filmfragment laten zien.
Inhoud: Bioloog Guus Smits vertelt dat hersenen zich tot het 24e levensjaar ontwikkelen. Alcoholgebruik op jonge leeftijd remt die ontwikkeling. Mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met drinken kunnen op latere leeftijd problemen ervaren met hun geheugen en concentratie. Bron: Proost, VPRO

16 De risico's van blowen op korte termijn
Hoofdpijn, duizeligheid Verergeren slechte stemming Dia 19 Ook als ouders met hun kind in gesprek gaan over de risico's van roken, dan is het belangrijk dat ze aansluiten bij zijn of haar leefwereld. Over het algemeen zijn jongeren vatbaarder voor de risico's op korte termijn, omdat de risico's op lange termijn 'te ver weg' zijn en ze deze niet op zichzelf betrekken.

17 De risico's van blowen op lange termijn
Schade aan de luchtwegen Slechte leerprestaties en schooluitval Psychische stoornis Verslaving Dia 20 Jongeren die vaak en veel blowen kunnen op lange termijn te maken krijgen met deze risico's.

18 Wanneer problematisch?
Leeftijdsgrens 2014: 18 Fasen gebruik: Geen gebruik Experimenteel gebruik Sociaal gebruik Problematisch gebruik Verslavend gebruik

19 U heeft meer invloed op het middelengebruik van uw kind dan u denkt!
Dia 21 Veel ouders denken dat ze geen positieve invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van hun kind, omdat hun kind geen waarde zou hechten aan de mening van hun ouders. Uit onderzoek blijkt echter het tegendeel.

20 Stel het gebruik van alcohol, tabak en cannabis zo lang mogelijk uit
Dia 22 Jongeren beginnen vaak al op jonge leeftijd met roken, drinken en blowen, terwijl alcohol, tabak en cannabis heel ongezond zijn voor opgroeiende kinderen. Als ouder kunt u voorkomen dat uw kind op jonge leeftijd begint met roken, drinken of blowen.

21 Hoe doe je dat? Praat erover Weet er voldoende van Stel regels
Maak je kind weerbaar Dia 23

22 Praat met uw kind over roken, drinken en blowen Kies een goed tijdstip Weet waar u over praat Weet wat uw kind doet Maar… niet te vaak Dia 24 Het is belangrijk dat ouders met hun kind praten over roken, alcohol en cannabis vóórdat hij of zij is begonnen met experimenteren. Daarbij is het belangrijk dat er sprake is van een veilig gespreksklimaat waarin open over middelengebruik gesproken kan worden. Bespreek de vier gesprekstips.

23 'Regels stellen? Dat werkt toch averechts?'
Dia 26 Ouders denken vaak dat regels stellen averechts werkt. Toch blijkt uit onderzoek dat het stellen van regels effect heeft op het alcoholgebruik van jongeren: jongeren die strikte regels meekrijgen van hun ouders beginnen later met drinken en drinken minder.

24 Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA
Dia 27 Hier kunt u een filmfragment laten zien. Inhoud: Hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit Nijmegen Rutger Engels is aan het woord. Hij vertelt dat kinderen van ouders die duidelijke regels stellen over alcoholgebruik minder drinken en minder snel een problematisch drinkpatroon ontwikkelen. Bron: Zembla, Bierboys en Breezerbabes, VARA

25 'Wanneer moet ik met mijn kind praten
'Wanneer moet ik met mijn kind praten? Hij of zijn is nu nog helemaal niet bezig met roken, drinken of blowen' Dia 29 Het is belangrijk afspraken te maken voordat kinderen gaan experimenteren. Voor roken en drinken wordt daarom aangeraden met in gesprek te gaan en afspraken te maken op jarige leeftijd. Praat over blowen als het kind jaar oud is.

26 Dan kan ik het mijn kind toch niet verbieden?'
'Maar ik rook, drink of blow zelf. Dan kan ik het mijn kind toch niet verbieden?' Dia 30 Ouders zijn een voorbeeld voor hun kind. Dat betekent niet dat je als ouder niet mag roken of drinken. Voor alcohol geldt het advies: drink zelf matig, niet elke dag en bij voorkeur niet in het bijzijn van je kind. Drink je wel af en toe in het bijzijn van je kind, leg dan uit wat het verschil is voor een volwassene die matig drinkt en gebruik door een kind. Voor roken en blowen geldt het advies: rook en blow niet of in ieder geval niet in het bijzijn van je kind.

27 'Mijn kind rookt, drinkt of blowt al. Wat nu?'
Dia 32 Ook als uw kind al rookt, drinkt of blowt, is het belangrijk om hierover te praten. Het blijft belangrijk om duidelijk te zeggen dat u niet wilt dat uw kind rookt, drinkt of blowt. Gesprekstips: Vraag naar de redenen van het gebruik Help u kind te minderen of te stoppen Bespreek de risico's van het gebruik Leer uw kind omgaan met sociale druk.

28 Wat kan de school doen? Lessen over alcohol, roken, blowen en veilig onderweg Ouderavond Beleid Deskundigheidsbevordering

29 Dia 33 U kunt de presentatie afsluiten met een fragment van Draadstaal. Inhoud: De ouders van Rocky vertellen hoe zijn in de opvoeding van hun zoon om zijn gegaan met alcohol. Bron: Proost, VPRO

30

31

32


Download ppt "Verslavingszorg Noord Nederland Marloes Klok"

Verwante presentaties


Ads door Google