De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 4 Duitsland, een land in Europa

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Duitsland, een land in Europa"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Duitsland, een land in Europa
Hoofdstad Berlijn De Bondsrepubliek Duitsland kortweg Duitsland (is een land in Centraal-Europa. Het heeft een grondgebied van  km² en grenst in het noorden aan de Oostzee, de Noordzee en Denemarken, in het oosten aan Polen en Tsjechië, in het zuiden aan Oostenrijk en Zwitserland en in het westen aan Frankrijk Luxemburg, België en Nederland. Duitsland heeft met (2013) inwoners de grootste bevolking van alle landen in de Europese Unie. De hoofdstad en grootste stad van het land is Berlijn .

2 §1 Landschappen van Duitsland Buurlanden van Duitsland
Nederland België Luxemburg Frankrijk Zwitserland Oostenrijk Tsjechië Polen Denemarken Zeeën Noordzee Oostzee (Baltische zee) Rivieren stromend naar de Oostzee: de Oder stromend naar de Zwarte Zee: de Donau stromend naar de Noordzee: de Rijn stromend naar de Noordzee de Weser stromend naar de Noordzee de Elbe

3 Topo Oefenen Steden in Duitsland Düsseldorf Cologne Essen Dortmund
Frankfurt Stuttgart München Berlijn Bremen Hamburg Topo Oefenen Oefen de rest zelf

4 Duitsland kan je verdelen in drie landschappen
Laagland Veel akkers, weilanden, bossen Middelgebergte helling met akkers, weilanden en wijngaarden Hooggebergte vaak sneeuw, smalle dalen en woeste rivieren

5 De Zugspitze is met 2962 meter hoogte de hoogste
berg van Duitsland en ligt in Zuid-Beieren, op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk Wikipedia

6 Laagland is een laag gelegen
gebied dat lager ligt dan 200 meter Heuvelland is een gebied tussen de 200 en 500 meter Reliëf = Hoogteverschillen in een landschap Een middelgebergte is een gebergte met een gemiddelde hoogte tussen de 500 en 1500 meter Een hooggebergte is een gebergte met een gemiddelde hoogte vanaf 1500 meter

7

8 §2 De bevolking van Duitsland
Geboorte en sterfte in Duitsland 1950 – 2012 Duitsland heeft een sterfteoverschot, Nederland niet

9 Geboortedaling in bijna alle EU-lidstaten
Tussen 2010 en 2011 is het gemiddeld kindertal van de lidstaten van de Europese Unie gedaald van 1,60 naar 1,57. In Nederland daalde het geboortecijfer van 1,79 naar 1,76, in Duitsland ging het van 1,39 naar 1,36. In Spanje is de daling van het geboortecijfer reeds in 2009 begonnen en in Griekenland in In Zweden daalde het gemiddeld kindertal  in 2011 nadat het de afgelopen jaren sterk was toegenomen. Het gemiddelde geboortecijfer ligt daar nog steeds boven het EU-gemiddelde. Bron CBS

10 Het sterftecijfer is het aantal sterfgevallen per 1
Het sterftecijfer is het aantal sterfgevallen per inwoners in een gebied in één jaar. Het sterftecijfer kun je op de volgende manier berekenen: Het geboortecijfer is het aantal kinderen dat per inwoners in een gebied in één jaar wordt geboren. Als je weet hoeveel mensen er in een land wonen en hoeveel kinderen er in een jaar zijn geboren dan kun je het geboortecijfer van dat land als volgt berekenen In Duitsland zijn er in 2009 zowat kinderen geboren, een historisch laagterecord. In 2008 kwamen nog kinderen meer ter wereld, zo blijkt uit cijfers die het Duits Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd

11 Vestiging en vertrek in Duitsland
Migratie Migratie is alles wat te maken heeft met het verhuizen van mensen. Dit kan zijn binnen het eigen land (migratie) naar het buitenland toe (emigratie) of een land in (immigratie). Immigratie Een land binnenkomen, met het doel je daar te vestigen Emigratie De trek van mensen vanuit een land naar een ander land met de bedoeling zich daar (permanent) te vestigen Verschil mit wanderung is met migratie ohne wanderung is zonder migratie Onthoud Migratie: verplaatsing van personen over een bepaalde grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen. De twee belangrijkste vormen van migratie zijn de binnenlandse migratie en de buitenlandse migratie.. immigratie: als mensen vanuit het buitenland naar een land verhuizen. emigratie: als mensen naar het buitenland verhuizen

12 Groei of afname Vestigingsoverschot Als zich in een gebied meer mensen vestigen dan er uit dat gebied vertrekken. Sterfte - overschot wanneer sterftecijfer hoger is dan geboortecijfer Bevolkingsgroei bevolkingsontwikkeling als gevolg van verschil tussen geboorte en sterfte, en als gevolg van verschil tussen emigratie en immigratie

13

14 Het westen van Duitsland is het dichtstbevolkt
Bevolking in de deelstaten Het westen van Duitsland is het dichtstbevolkt

15 §3 Werken en inrichting in Duitsland

16 Primaire Sector (eerste sector) Landbouw, visserij en mijnbouw
veehouder fruitteler Dit is de economische sector die grondstoffen en voedsel levert.

17 Secundaire sector (tweede sector) Alle activiteiten die de producten van de primaire sector verwerken, zoals ambacht en industrie Dit is de economische sector met alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector verwerken. 

18 Tertiaire sector (derde sector) Sector van de beroepsbevolking
Tertiaire sector (derde sector) Sector van de beroepsbevolking. Letterlijk, derde sector. Hiertoe behoren de diensten, de handel en het verkeer Dit is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken. De producten van de secundaire sector worden doorgaans door de tertiaire sector aan de consument doorverkocht.

19 Even het geheugen opfrissen
Onthoud eerste sector: veeboer, fruitteler, visser, druivenoogster tweede sector: timmerman, monteur broodfabriek, lasser autofabriek, auto in elkaar zetten derde sector: postbode, computerreparateur, vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige, bankdirecteur, automatiseerder, kantoorwerk In kantoren en fabrieken werken veel mensen bij elkaar. Daarom vind de industrie en diensten vooral in stedelijke gebieden Onthoud Migratie: verplaatsing van personen over een bepaalde grens met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen. De twee belangrijkste vormen van migratie zijn de binnenlandse migratie en de buitenlandse migratie.. immigratie: als mensen vanuit het buitenland naar een land verhuizen. emigratie: als mensen naar het buitenland verhuizen Even het geheugen opfrissen Ruhrgebied In het Ruhrgebied is veel industrie. Er zitten veel grondstoffen in de grond en daar worden producten van gemaakt. Het Ruhrgebied is zo belangrijk geworden omdat die grondstoffen en producten makkelijk vervoerd kunnen worden. Over de weg en over het spoor, maar vooral over het water De deelstaten van Duitsland Topo Deelstaten Duitsland

20 §4 West en Oost

21 Tussen 1945 en 1990 bestond Duitsland uit twee staten: de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse Democratische Republiek. Tussen 1949 en 1990 werd West-Duitsland een rijk land In de periode mochten West-Duitsers gaan en staan waar ze wilden In Oost-Duitsland ging het minder goed met de economie. Omdat de DDR was afgesloten van de westerse wereld, was de situatie daar heel anders. Er was slechts vakantieverkeer mogelijk tussen de verschillende Oostbloklanden. De Infrastructuur was in West Duitsland ook beter Wat verstaan we onder infrastructuur Telefoon, kanalen, rails, fietspad, vliegvelden, autowegen, havens, riolering, bruggen, tunnels enz

22 Geschiedenis van Duitsland
Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog door Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie bezet. Het land werd uiteindelijk in twee delen gedeeld: Oost-Duitsland en West- Duitsland` De twee Duitslanden werden gescheiden door het IJzeren Gordijn Duitsland na de oorlog

23 Vanaf 1952 veranderde de Duits-Duitse grens letterlijk in een ‘ijzeren gordijn’
De grens tussen oost en west werd door oost Duitse soldaten streng bewaakt. Het was levensgevaarlijk om in de buurt van het ijzeren gordijn te komen.

24 Wat was er tot 1989 zo bijzonder aan de stad Berlijn
De stad was in tweeën gedeeld door een 45 kilometer lange muur, dwars door Berlijn heen. 28 jaar lang was de Duitse hoofdstad opgesplitst in twee gedeeltes. Meer dan 120 kilometer beton, prikkeldraad, antitankversperringen en wachttorens omringden voortaan West-Berlijn Over de Muur

25

26 De hermetische afgrendeling van Oost- en West-Berlijn op 13 augustus 1961

27 Na 28 jaar werden daarom de grenzen
§5 Berlijn De val van de muur Na 28 jaar werden daarom de grenzen op 9 november 1989 opengegooid Duitsland werd weer een land en Berlijn werd de hoofdstad van Duitsland Op 3 oktober 1990 hield de DDR op te bestaan en werd Oost-Duitsland herenigd met West-Duitsland. In Berlijn gaat het beter dan in de rest van Oost-Duitsland.

28 Brandenburger Tor

29 Duitse eenheid. Europese Unie
De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. Internationaal: Door uitbreiding EU is Berlijn poort naar Oost-Europa geworden Doel Europese Unie: vrede en welvaart. Belangrijk kenmerk. EU vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. 2004: Uitbreiding EU met landen in Oost-Europa. Gevolg voor Berlijn: centrale ligging; poort naar Oost - Europa 1 mei Acht Midden- en Oost-Europese landen Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië treden toe tot de EU

30 §6 Frankrijk in beeld Hoofdstad: Parijs Bevolking: 65,7 miljoen (2012) Wereldbank Frankrijk heeft acht buurlanden en dit zijn die  buurlanden : Spanje, België, Luxenburg, Duitsland, Zwitserland, Italië en Andorra.

31 .6. Nantes §6 Frankrijk in beeld 7. Lille d. Rijn Seine Parijs
8. Straatsburg d. Rijn .6. Nantes b. Loire Atlantische Oceaan 2. Lyon 4. Bordeaux II. Alpen c. Rhône 5. Toulouse 3. Marseille I. Pyreneeën Middellandse zee Rivieren stromend naar de Atlantische Oceaan: de Seine stromend naar de Atlantische Oceaan: de Loire stromend naar de Noordzee : de Rijn stromend naar de Middellandse Zee : de Rhône

32 Het wegennet van Frankrijk is zo ingericht dat alle wegen naar Parijs, de hoofdstad gaan. Ook de spoorwegen gaan allemaal naar Parijs. De bevolkingsdichtheid is in Parijs het hoogst.

33 De gebergtes zijn: in het zuidoosten, de Alpen(A) in het zuiden, de Pyreneeën(B) In het oosten, de Jura(C) in het noord oosten de Vogezen(D) het Centraal massief, in het midden(E) Laagland Middelgebergte D Middelgebergte C Laagland E Hooggebergte A Hooggebergte Laagland Middelgebergte B In het zuiden en het oosten van Frankrijk vind je hooggebergten B De Ronde van Frankrijk is daarom ideale meerdaagse wielerwedstrijd die door verschillende soorten landschappen gaat, en voor het grootste deel door Frankrijk voert Hooggebergte

34 Bevolkingsdichtheid in Frankrijk per departement
76% van de bevolking woont in de stad en dat aantal stijgt per jaar met 0.6% Welvaart in Frankrijk: toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners Is het lager dan 100 dan is de welvaart onder het gemiddelde van de EU. Cijfers over welvaart, opvattingen, onderwijsuitgaven en talenonderwijs laten zien in hoeverre EU-landen op elkaar lijken of juist van elkaar verschillen Frankrijk is lid van de EU. Dat wil zeggen dat Frankrijk veel handelsrelaties heeft met andere landen van de EU.

35

36

37 Een aantal verschillen tussen Duitsland en Frankrijk
Duitsland Frankrijk sterfteoverschot geboorteoverschot 82 miljoen inwoners miljoen inwoners 1 hooggebergte hooggebergten Donau Seine Rijn Rijn Gematigd Klimaat Middellandse Zeeklimaat Zee Klimaat


Download ppt "Hoofdstuk 4 Duitsland, een land in Europa"

Verwante presentaties


Ads door Google