De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerking, coproductie en sociale media in de Vlaamse overheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerking, coproductie en sociale media in de Vlaamse overheid"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerking, coproductie en sociale media in de Vlaamse overheid

2 Focus? ?

3 Vlaanderen in actie Het toekomstproject voor Vlaanderen.
Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. De open ondernemer De lerende Vlaming Innovatiecentrum Vlaanderen Groen en dynamisch stedengewest Slimme draaischijf van Europa Warme samenleving Slagkrachtige overheid Innovatieve overheid

4 Denken wij vanuit onze klant?
Consultatie Brainstorm Dienstverlening Marketing Brainstorming Samenwerking met onze klanten Offer Service Content marketing De mate waarin wij onze klanten bereiken

5 Stellen wij ons open voor de klant?
openbaarheid van bestuur (decreet 26 maart 2004) komt tegemoet aan grondrecht op informatie van burgers :

6 Willen we ons wel openstellen ?

7 Openheid kan ook lastig zijn …
Peter Verhaeghe, één van de voortrekkers van stRaten-generaal, het burgerparticipatiecollectief dat o.a. diverse alternatieven formuleerde voor de Lange Wapper in Antwerpen, is een wakkere burger die een apolitieke en kwaliteitsvolle bijdrage wil leveren aan het beleid. Het stadsbestuur van Diest meent echter dat deze man, door zijn veelvuldige vraag naar bestuursdocumenten, de reguliere werking van de administratie verstoort en besliste onlangs de man het recht te ontnemen om nog documenten op te vragen.

8 Misschien hebben we geheimen ?

9 Vertrekpunt is de samenleving
Gigantische uitdagingen in de samenleving Stakeholdersdialoog aangaan Luisteren naar de (levens)verhalen De public service redesignen waar nodig/wenselijk “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” Charles Darwin , Een wendbare overheid is noodzaak

10 Redesigning the public service
Uitgangspunten De burger-klant centraal Levenslijn burger-klant, in contact met de overheid Levensdomeinen en ViA-doorbraken (VR) Holistische benadering Focus : Quality of Life for the Citizen De burger-klant als spiegel (beleving)

11 Vanuit overheidsperspectief
Wanneer we om ons heen kijken De wereld verandert continu en steeds sneller Complexiteit neemt toe Kennis zit meer verspreid Besparingen : minder ambtenaren, minder centen Hiërarchisch denken is out (Y-generatie) Verzilvering van de bevolking – ook onder de ambtenaren – capacity and brain drain Worden alle capaciteiten en talenten aangewend ?

12 Iedereen mobiliseren Tweede focus : Human Resources Mobilisation
(alle capaciteiten en alle talenten - zowel bij de overheid als bij de burgers-klanten ! - aanwenden) Daadkracht

13 Om meerwaarde te realiseren
voor de burger-klant Leiderschap Ontwikkelen van top-producten en top-dienstverlening Betrouwbare producten of diensten leveren met een optimale kostprijs/ kwaliteitverhouding Geoptimaliseerde oplossingen aanbieden Customer Intimacy Operational Excellence

14 Een overheid die het verschil maakt
Geen differentiatie voor de klant Innoveren Differentiatie voor de klant Rationaliseren Innoveren & risico’s nemen / nieuwe context creëren en met nieuwe producten en diensten uitpakken Investeren in betrouwbaarheid en standaardisatie : streven naar maximale efficiëntie Missie-kritische producten & diensten Niet-kritische producten & diensten Investeren in morgen (nieuwe dingen uitproberen, leren uit mislukkingen) Zo goedkoop mogelijk werken met zo min mogelijk medewerkers en zelfs afstoten Kerntakendebat voeren Experimenteren

15 Verschuiven van de middelen
Geen differentiatie voor de klant Innoveren Differentiatie voor de klant Rationaliseren Innoveren & risico’s nemen / nieuwe context creëren en met nieuwe producten en diensten uitpakken Investeren in betrouwbaarheid en standaardisatie : streven naar maximale efficiëntie Missie-kritische producten & diensten Niet-kritische producten & diensten Investeren in morgen (nieuwe dingen uitproberen, leren uit mislukkingen) Zo goedkoop mogelijk werken met zo min mogelijk medewerkers en zelfs afstoten Kerntakendebat voeren Experimenteren

16 Samengevat Redesigning the public service Focus
Quality of Life for the Citizen Human Resources Mobilisation Meerwaarde realiseren voor de burger-klant Via leiderschap, customer intimacy en/of operational excellence Met een overheid die het verschil maakt Door te experimenteren, te innoveren, efficiëntie te verhogen en (kern)taken af te stoten En door middelen te verschuiven

17 Hoe krijgen we dit voor mekaar?
Samen! (burgers, stakeholders, ambtenaren) Op basis van evenwaardigheid Via co-production Co-commission Co-design Co-working Co-assess Ondernemerschap Op basis van 360° vertrouwen

18 Key success factors (intern)

19 Key success factors (extern)
Politieke overheid Belanghebbenden

20 Crowdsourcing concreet
Platform (Pleio, DaaS …) Starten in de experimenteerruimte Projecten Spring Uit De Band Voorbereiding CAG/Movi-seminarie (juni) Deelprojecten HR-sleutelproject (MJP) ? Gecombineerd met de stakeholdersdialoog Proces Methodologie Vervolg op 11 april (14u – demo en netwerking)


Download ppt "Netwerking, coproductie en sociale media in de Vlaamse overheid"

Verwante presentaties


Ads door Google