De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteur : Hanne Op de Beeck Made by Hannelore Meeuw De mogelijkheden van Agnew’s General Strain Theory tot het verklaren van geslachts- en leeftijdsverschillen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteur : Hanne Op de Beeck Made by Hannelore Meeuw De mogelijkheden van Agnew’s General Strain Theory tot het verklaren van geslachts- en leeftijdsverschillen."— Transcript van de presentatie:

1 Auteur : Hanne Op de Beeck Made by Hannelore Meeuw De mogelijkheden van Agnew’s General Strain Theory tot het verklaren van geslachts- en leeftijdsverschillen in Vlaamse jeugddelinquentie

2 • GTS richt zich op directe omgeving van het individu  voornaamste bron van strain • 3 specifieke vormen van strain: • Niet in staat positief gewaardeerde doelen te bereiken • Geconfronteerd worden met negatieve stimuli • Verdwijnen van positieve stimuli • Negatieve emotionele toestand => interne druk individu => behoefte corrigerend gedrag => delinquentie optie • GTS => geconceptualiseerd als coping strategie (= manier waarop het individu hoofd tracht te bieden aan de tegenslagen waarmee geconfronteerd • Mechanismen waarmee strain => delinquentie • Chronisch ervaren van strain achterliggende mechanismen in gang zetten of versterken • Iemands sociale leergeschiedenis, sociale banden en dagdagelijks routines => belangrijke rol Inleiding Negatieve emotionele toestand uitlokken

3 1.GESLACHTS – EN LEEFTIJDSVERSCHILLEN IN DELINQUENTIE • Verklaren gekende patronen van sociale spreiding in delinquentie • Jongens > meisjes • Piek adolescentie • 2 categorieën: • Jongens/ adolescentie andere ervaring van strain • Jongens/ adolescentie verschillen coping strategie 1.1 Jongens en meisjes verschillen in de ervaring van strain • Jongens ervaren meer strain dan meisjes • Jongens ervaren kwalitatief verschillende strain 1.2 Jongens reageren eerder met delinquent gedrag op strain • Jongens: gemakkelijker delinquente coping gedrag, tonen andere emotionele reactie, grotere meer hiërarchisch gestructureerde vriendenkring => directe manier oplossen • Meisjes: kleinere vriendengroepjes => indirecte manier oplossen 1.3 Leeftijd • adolescentie

4 1.4 Adolescenten ervaren meer strain • Extra gevoelig impulsen omgeving => aversief • Biologische verandering => temporeel verhoogde aversie • Prefrontale cortex 1.5 Adolescenten reageren gemakkelijker met delinquentie op strain • Meer gefocust ‘kort termijn’ – gevolgen van gedrag • Beperkte toegang tot legale coping strategiëen • Leven in publieke wereld 1.6 Toepasbaarheid over verschillende regio’s heen • Verenigde staten, Zuid – Korea, Canada, China, Israël, de Filippijnen en Italië • In Vlaanderen 1 x onderzocht • Veroorzaakt: gevoelens van onbelangrijkheid (bso & tso) “adolescent egocentrism”

5 2.HYPOTESEN • Delinquent gedrag Vlaamse jongens en meisjes aan ervaring van strain gelinkt • Sociale spreiding delinquent gedrag • Piek adolescentie 3.METHODEN 3.1 Data • Databestand: project ‘ Jongeren in Vlaanderen. Gemeten en geteld’ • Via vragenlijst steekproef 4829 jongeren (1/2 meisjes en jongens)( min 11j – max 21j) 3.2 Operationalisering van de concepten 3.2.1 Delinquentie • Feiten: vandalisme, zwartrijden, diefstal, wapenbezit, van huis weglopen, druggebruik, drugverkoop en geweld • Scores => algemene delinquentieschaal gecreëerd ( Cronbach : 0.748) 3.2.2 Strain • “welke gebeurtenissen al meegemaakt” • Objectieve strain  subjectieve strain • Cronbach.81

6 3.2.3 Leeftijd & geslacht • 11 – 13 jarigen : pre – adolescenten • 14 – 17 jarigen : adolescenten • Meisjes  jongens 3.2.4 Analyse • Softwarepakket: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) • Beschrijvende statistieken, die prevalentie van delinquent gedrag in steekproef weergeven • Geslachts- en leeftijdsverschillen in de ervaring van strain nagegaan • 11,1% v/d variantie op algemene delinquentiemaat is op schoolniveau gelegen • Clustering op schoolniveau: Generalized Estimating Equations procedure ( GEE)

7 4. RESULTATEN 4.1 Geslachts – en leeftijdsverschillen in delinquentie en strain 4.1.1 Geslachts – en leeftijdsverschillen in delinquentie 4.1.2 Geslachtsverschillen in strain TABEL 1: Geslachts- en leeftijdsverschillen in jeugddelinquentie min.max.gem.SDt Algemeen0211,993,07 Jongen0212,743,58 Meisje0181,252,2517,25*** 11-13 jaar0181,021,98 14-17 jaar0212,33,2514,17*** ***p<.001 BESLUIT: Jongens en adolescenten over het algemeen meer delinquentie dan meisjes en pre-adolescenten TABEL 2: Verschillen tussen Jongens en Meisjes in het al dan niet meemaken van gebeurtenissen en de evaluatie van meegemaakte gebeurtenissen Meegemaakt (erg, neurtraal of tof) Meegemaakt, neurtraal of tof Meegemaakt, erg % J% MX% J% MX% J% MX Verlies60,9 5,964*11,27,7 17,265** *53,258,7 14,686** * School54,8 18,852***38,032,6 14,957** *30,024,5 18,238** * Familie28,8 1,2715(n.s.)20,920,5,141(n.s.)14,817,56,280* 1.Jongens meer problemen op school dan meisjes 2.Jongens zien negatieve zaken meer als neutraal dan meisjes 3.Jongens ervaren problemen op school als negatief

8 4.1.3 Leeftijdsverschillen in strain 4.1.3 Verband tussen strain en delinquentie • Geen leeftijdsverschil in neutraal evalueren van gebeurtenissen (kolom 2) • Adolescenten schatten hun schoolproblemen negatiever in ( kolom 3) LeegAnalyse 1Analyse 2Analyse 3 Intercept,687***-,437 ***-,696***-,856*** Jongen [ref. meisje],772***,758***,921*** 14-17 jaar [ref. 11-13jaar],817***,784***,865*** Familie strain[Ref. geen familie strain],291***,286*** School strain[Ref. geen school strain],463***,675*** Verlies strain[Ref. geen verlies strain],166**,322*** Eenzaamheid -,046(n.s.)-,049(n.s.) Jongen* Verlies strain -,271* 14 - 17* School strain -,281* QIC7224,5485849,2115140,445127,552 1.Jongens plegen meer delicten dan meisjes 2.Adolescenten plegen meer delicten dan pre- adolescenten 3.Verlies strain blijkt relatief sterk effect op delinquent gedrag meisjes(jongens min.)

9 5. DISCUSSIE 5.1 Hypothese 1: delinquent gedrag van Vlaamse jongens en meisjes kan gelinkt worden aan strain • Familie strain, school strain, verlies strain delinquent gedrag gelinkt aan Vlaamse meisjes en jongens • Eenzaamheid niet samenhangen met delinquentie • Contact delinquente leeftijdsgenoten sneller delinquente coping strategie 5.2 Hypothesen 2 & 3:Jongens ervaren kwalitatief verschillende strain dan meisjes, adolescenten ervaren meer strain dan pre-adolescenten • Meisjes meer strain ervaren door ziekt, ongeval of overlijden dierbare persoon • Schoolproblemen door jongens en meisjes negatief ervaren (jongens meer geconfronteerd) • Familiale strain minimaal • J & M rapporteren verschillende soorten strain • Adolescenten kwetsbaarder voor strain + schoolproblemen 5.3 Hypothesen 4 & 5: Het verban tussen geslacht en delinquentie en leeftijd en delinquentie wordt gemedieerd en gemodereerd door strain • Leeftijds – en geslachtsverschillen in delinquent gedrag niet verklaard worden door verschillende ervaringen strain • Adolescenten en jongens makkelijker gebruiken delinquente coping strategie als geconfronteerd met strain

10 • Verlies strain = meisjes  school strain = pre – adolescenten • Emperische rezultaten • Op verschillende manieren strain gemeten • Subjectieve strain – ervaring • Probleem verhelpen door repliceren • Periode adolescentie delinquent gedrag eerder als normaal beschouwd • Bij meisjes delinquent gedrag eerders zeldzamer  push zijn voordat het tot stand komt • Strain : ‘oorzaak van de oorzaken’ • Band met ouders of/en engagement op school verzwakken • Jongeren motiveren met delinquente vrienden op te trekken 5.4 Beperkingen van het onderzoek & conclusie • Link tussen # gebreutenissen & delinquent gedrag ook vanuit ander theoretisch perspectief • Nadeel: Afwezigheid ‘peers’- domein • Eenzaamheidsheidsvariabele gebrek opvangen • Materiaal 18-21 jarigen niet gebruiken => zittenblijvers • Theorie eerder niet geschikt • Sterker bij jongeren niet geassocieerd met delinquent gedrag • Verfijning theorie => toepasbaarheid op specifieke subgroepen van daders


Download ppt "Auteur : Hanne Op de Beeck Made by Hannelore Meeuw De mogelijkheden van Agnew’s General Strain Theory tot het verklaren van geslachts- en leeftijdsverschillen."

Verwante presentaties


Ads door Google