De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelen van inkoop- en sourcing- strategieën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelen van inkoop- en sourcing- strategieën"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelen van inkoop- en sourcing- strategieën
Strategie en planning HOOFDSTUK 10 Ontwikkelen van inkoop- en sourcing- strategieën Hoofdstuk 10

2 Programma Inkoopbesparingspotentieel: oorzaken en achtergrond
Vaststellen van inkoopbesparingspotentieel Aspecten van een sourcingstrategie Category-sourcingplanning Betere resultaten van leveranciers De mythe van partnership Hoofdstuk 10

3 Inkoopbesparingspotentieel
Bedrijfsbrede programma’s gericht op inkoopkostenreductie blijken veelal succesvol Enkele oorzaken: Traditionele inkoopbenadering Mechanistische concurrentiestelling onder vaste kring van leveranciers Overspecificatie Afwentelingsprincipes Kartelvorming in leveranciersmarkten Acquisitiebenadering leveranciers Hoofdstuk 10

4 Vaststellen van inkoopbesparingspotentieel
Analyse van inkoopuitgaven d.m.v. ‘spendcube’ Indeling naar comodity of inkoopsegmenten: Groepen homogene ingekochte producten of diensten die in de organisatie worden gebruikt uit behoeften van interne of externe klanten Inschatten van besparingspotentieel per segment adhv: Klantspecifieke vs. standaardoplossing Modulair vs. op componentniveau inkopen Afhankelijkheid inkoper vs. leverancier Aantal leveranciers betrokken in de laatste tender Scope van laatste tender Type contract en ouderdom contract Verschillen tussen marktprijs en kostprijs Mate van betrokkenheid inkopers Instellen van category-sourcingteam Hoofdstuk 10

5 Aspecten van een sourcingstrategie
Leveranciersreductie Betere condities en verminderde transactiekosten Single vs. multiple sourcing Afhankelijkheid van leverancier Global vs. local sourcing Flexibiliteit, communicatie, prijsverschillen Partnership dan wel concurrentiestelling Tenders of samenwerking met leverancier Contractaankopen vs. aankopen op ‘spot’-basis Tegen vooraf bepaalde prijs of marktprijs Afhankelijk van marktsituatie Prijsovereenkomst vs. prestatiecontract Instandhouding van machines, SLA Hoofdstuk 10

6 Category-sourcingplanning
Inhoud Ondernemingsstrategie en business issues Analyse historische gegevens Interne klanteisen, verwachte inkoopbehoefte en inkoopproces Doelstellingen sourcingstrategie Category-sourcingstrategie Planning van de activiteiten Organisatie en teamsamenstelling Uitkomst zijn concrete prestatieindicatoren voor beoordeling leveranciersprestaties Geeft aan hoe voor de belangrijkste artikel categorieën de onderneming denkt te opereren t.o.v. haar leveranciers Hoofdstuk 10

7 Category-sourcingplanning
Duidelijke relatie met ondernemingsdoelstellingen Goed begrip van markten waar de onderneming actief is noodzakelijk Betrokkenheid van interne stakeholders bij category teams Formulering strategie door category team: Inzicht in positie ten opzichte van leveranciers en vice versa Tevredenheid van interne klanten inventariseren Inventarisatie inkoopbehoeften en vaststellen inkoopspecificaties Regelmatige rapportage aan hoger management Hoofdstuk 10

8 Category-sourcingplanning
Prekwalificatie en selectie van leveranciers Opstellen van longlist potentiële leveranciers Toezenden van RFI Formulering beoordelingscriteria en weegfactoren Reductie tot shortlist Tenderdocumentatie voorbereiden Versturen RFP Versturen RFQ Systematische analyse van voorstellen Onderhandelen en contracteren leverancier Interne onderhandelingen blijken vaak lastig Na contractering moeten alle interne partijen op de hoogte gesteld worden van de inhoud Intranet kan hierbij een goede rol spelen Maandelijks zullen leveranciers beoordeeld moeten worden adhv de prestatie indicatoren Hoofdstuk 10

9 Betere resultaten van leveranciers
Op een snellere manier naar resultaten Contractreview Herziening met als doel: komen tot een prestatiegericht contract. Besparingen 5-10% Brede concurrentiestelling onder bestaande en nieuwe leveranciers Op basis van shortlist 15 a 25 richtoffertes selecteren voor belangrijkste artikelcategorieën; vervolgens input voor verbeteringen in product, kostprijs en kwaliteit. Besparing 5-15% Vereenvoudigen specificaties en verbeteren logistieke en produktieprocessen Concrete doelstellingen mbt te realiseren verbeteringen Supplier Assistance Teams Value chain mapping Reducties in kostprijs 10-25% Hoofdstuk 10

10 De mythe van partnership
Partnership (Ellram et al. 2003) Ongoing buyer-seller relationship Commitment over extended time period Mutual sharing of information Sharing of risks and rewards Slechts 1% van de relaties! Deze kunnen echter 12% van de leveranciersomzet bij de ondernemingen bepalen Functionele structuur vaak een belemmering Bouwen van een partnership jarenlange samenwerking en wederzijdse afstemming Hoofdstuk 10

11 De mythe van partnership
Hoofdstuk 10


Download ppt "Ontwikkelen van inkoop- en sourcing- strategieën"

Verwante presentaties


Ads door Google