De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek"— Transcript van de presentatie:

1 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
De Wever Christophe

2 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Inhoud van het plan Ondanks alle veiligheidsmaatregelen en voorzorgen die in de kantoren en lokalen worden getroffen bestaat er een risico voor een ongeval, hoe gering ook. Dit plan bevat een reeks maatregelen en procedures die getroffen en gevolgd moeten worden om ter plaatse efficiënt het hoofd te kunnen bieden aan bepaalde gebeurtenissen zoals een ernstig ongeval, brand, bommelding of oproer. Een dergelijk plan is nooit volledig, noch volmaakt. Bepaalde hoofdstukken dienen geregeld te worden bijgewerkt. Deze bijwerking dient door de preventieadviseur samen met de betrokken diensthoofden te worden geanalyseerd.

3 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Middelen te gebruiken door het personeel en bezoekers om te waarschuwen het drukken van een brandmelder in het gebouw een activatie van een rookmelder. De controle op de waarschuwing dient door de baliemedewerker of permanentie te worden uitgevoerd. Het is deze dienst die volgens de omvang van de brand of de ernst van het incident beslist over het gebruik van de sirenen voor algemene evacuatie. Elk begin van brand opgemerkt door het personeel moet gemeld worden aan de dienstverantwoordelijke, baliemedewerker of permanentie die de onmiddellijk de brandweer verwittigd en eventueel tot evacuatie beveelt.

4 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Middelen om het personeel en de bezoekers te waarschuwen Aanhoudende toon met sirenen = ALGEMEEN ALARM  evacuatie van het personeel  oproep Brandweer, oproep 112  het gebouw wordt ontruimd: het personeel begeeft zich naar het vooraf afgesproken verzamelplaats (aan Werfkapel). Indien eerste verzamelplaats niet kan gebruikt worden, is de tweede verzamelplaats aan de Oude Vismarkt.

5 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Indien u rook of vuur vaststelt Bel het nummer: balie bib: balie cc De Werf: 2811 of 2819 of 2833 (permanentie) buiten kantooruren: bel 112 Geef uw naam op, de plaats, het soort en de omvang van de brand. Geef op of er gewonden zijn. Indien u daartoe in de mogelijkheid verkeert: Waarschuw uw dienstverantwoordelijke en de dichtstbijzijnde leden van de eerste-interventieploeg. Sluit vensters en deuren om de brand in de mate van het mogelijke te beperken. Ontruim het gebouw. Normaal zal het brandalarmsysteem in werking worden gesteld en wordt de ganse procedure opgestart.

6 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Bij evacuatie van het gebouw Evacuatie: Stop alle activiteiten, zet de machines af en sluit vensters en deuren. Blijf kalm. Volg de richtlijnen van diegene die verantwoordelijk is voor de evacuatie. (een aantal fluovestjes en oplaadbare zaklampen zijn ter beschikking) Verlaat uw werklokaal en let erop de deur achter u dicht te trekken. Controleer uw aangeduide zones. Maak geen gebruik van de liften. Maak geen ommetje langs de vestiaires. Neem uw bezoekers mee. Begeef u naar het verzamelpunt

7 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Bij evacuatie van het gebouw Op het verzamelpunt : Verleen vrije doorgang aan de wagens van de hulpdiensten. Deel alle nuttige informatie mee aan de balie, permanentie en verantwoordelijken van de diverse diensten Volg richtlijnen op. Begeef u in geen geval zonder toelating opnieuw naar uw werkplek.

8 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie In alle gevallen: De leiding van een evacuatie wordt waargenomen door de hoogste hiërarchische chef op dat moment, die onmiddellijk in kennis gesteld wordt van het gebeuren. Zorg ervoor dat de toegangen naar het gebouw vrij blijven. Wees attent op ongebruikelijk voorwerpen.

9 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie In geval van brand: Leg de bezoekers uit dat zich een noodtoestand voordoet en laat niemand meer toe tot het gebouw. De hulpdiensten worden verwittigd voordat het evacuatiealarm wordt gegeven. Blijf op post, behalve indien er gevaar dreigt. Stuur deze hulp snel naar de plaats waar zij wordt verwacht.

10 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie Bij ontvangst van een bommelding: Voorafgaande richtlijnen: Blijf kalm en hoffelijk. Luister aandachtig. Onderbreek uw gesprekspartner niet. Houd hem zo lang mogelijk aan de lijn

11 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie Stel de volgende vragen: Precieze aard en beschrijving van het gevaar waarmee men wordt bedreigd (bom, ontvoering, ...) Wanneer zal de bedreiging ten uitvoer worden gebracht (tijdstip van de explosie, tijdstip van de ontvoering, ...) Plaats waar dit zal gebeuren (plaats waar de bom zich bevindt enz.) Redenen voor deze bedreiging. Waarschuw onmiddellijk de hulpdiensten brandweer (112) of politie (112). Ingeval wordt beslist om het gebouw te ontruimen, dient er algemeen alarm worden gegeven.

12 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie In geval van aanval en of oproer: Waarschuw het kabinet stadssecretaris Waarschuw de Politie 112 of

13 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor het baliepersoneel en permanentie Ingeval een S.O.S.-oproep wordt ontvangen : Neem deze oproep in alle gevallen onmiddellijk aan. Vraag naar en noteer: de naam van de oproeper en zijn toestelnummer; de aard van het probleem (ongeval, brand, ...); het gebouw en de verdieping; deel aan de oproeper mee dat u de passende maatregelen zult treffen.

14 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers Uw ontruimingsopdrachten zijn : Ga na of de normale evacuatieweg vrij is en laat via die weg het personeel en publiek evacueren uit de zone waarvoor u verantwoordelijk bent. zoniet : leidt u het personeel naar een andere uitweg die vrij is gebleven (b.v. een andere noodtrap, brandladder, ...). De ontruiming van het gebouw moet snel gebeuren: het personeel mag geen ommetje maken langs de vestiaires, ...

15 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers Uw ontruimingsopdrachten zijn : Het personeel moet zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid t.o.v. het publiek, dat niet met het gebouw vertrouwd is. Het is dus van belang dat het personeel het publiek mee naar buiten begeleidt. De houding t.o.v. het publiek moet vastberaden en gebiedend zijn. U moet steeds kalm blijven en kordaat, voor uzelf en de anderen.

16 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers Uw ontruimingsopdrachten zijn : De verantwoordelijken van de verschillende diensten of hun vervangers controleren de hen toegewezen lokalen en wc’s teneinde: u ervan te vergewissen dat er zich niemand meer in bevindt, deuren en vensters gesloten zijn Neem geen nodeloze risico's indien de vuurhaard vlakbij is Herinner het personeel en publiek eraan waar zich het verzamelpunt bevindt (Werfkapel Molenstraat).

17 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers Uw ontruimingsopdrachten zijn : Wat te doen bij niet te ontlopen rook? geen paniek begeef je laag over de vloer onder het rookgordijn, naar de uitgang hoe (liefst een natte) zakdoek voor de mond als de afstand tot de uitgang niet groot is, hou dan de adem in (of adem weinig) en stap flink door.

18 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Richtlijnen voor de personeelsleden die instaan voor de ontruiming van het gebouw en bezoekers Uw ontruimingsopdrachten zijn : Na deze controle brengt u de algemeen verantwoordelijke op de hoogte van de toestand en begeeft u zich eveneens naar het verzamelpunt. Controleer op de verzamelplaats de aanwezigheden. Begeef u nooit opnieuw naar de plaats van het werk voordat het evacuatiealarm is opgegeven en u de toestemming van de algemeen verantwoordelijke krijgt of zijn afgevaardigde.

19 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Wat te doen bij brand? 1. WAARSCHUWEN BEGIN VAN BRAND OF BRANDGEVAAR Verwittig : Balie Permanentie Permanentie gsm Melding begin van brand of brandgevaar buiten de openingsuren of indien niet aanwezig BEL DE BRANDWEER NR (0)112 Waar ben ik? Cultuurcentrum De Werf – Bibliotheek Molenstraat 51, 9300 Aalst

20 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Wat te doen bij brand? 2. ALARM EN EVACUATIE Druk de alarmknop  Sirene in werking Bij het horen van het signaal  evacueer via de aangeduide vluchtwegen Richting uitgang Plaats uitgang Richting nooduitgang Plaats nooduitgang

21 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Wat te doen bij brand? 3. BLUSSEN Onderneem, indien mogelijk, één bluspoging Snelblusser Haspel 4. RAMEN EN DEUREN sluiten bij verlaten van het lokaal 5. VERZAMELPLAATS : Werfkapel (richting dender)

22 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Interventie in de praktijk Naderen en blussen

23 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Interventie in de praktijk Brandhaspel

24 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Interventie in de praktijk Poederblusser

25 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Interventie in de praktijk CO² Blusser

26 BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek
Bedankt voor een veilige samenwerking


Download ppt "BRANDPREVENTIE INTERN NOODPLAN Cultuurcentrum De Werf + Bibliotheek"

Verwante presentaties


Ads door Google