De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie
Kwaliteitswet (v)so De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie

2 Kern kwaliteitswet Doel Profielen
Vergroten opbrengstgerichtheid in het (v)so Inrichten van 3 uitstroomprofielen Profielen Vervolgonderwijs Arbeidsmarkt Dagbesteding

3 Inhoud wet Vaststellen ontwikkelingsperspectief en registreren voortgang Inrichten uitstroomprofielen Diploma’s en overgangsdocument Aanstellen passende docenten Nazorg

4 Rol medezeggenschap Volgend Pro-actief
Wachten op informatie van het bevoegd gezag Formele rol Pro-actief Gebruik maken van recht op initiatief Zelfstandige oriëntatie Werken aan ideaalbeeld van de school

5 Instemming MR Verandering onderwijskundige doelstellingen (10a)
Inrichten profielen Uitwerking kerndoelen

6 Instemming MR Vaststelling schoolplan, leerplan, examenregeling en zorgplan (10b) Schoolplan / leerplan Examenregeling Zorgplan

7 Instemming MR Vaststelling klachtenregeling (10g)
Klachtenregeling indien ouders niet akkoord zijn met het ontwikkelingsperspectief

8 Advies MR Vaststelling lesrooster (11a)
Vaststellen lesrooster in verband met profielen, waaronder stage

9 Advies MR Beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school (11c) Vaststellen welke profielen worden aangebonden Symbioseonderwijs Zelfstandig aanbieden voortgezet onderwijs

10 Advies MR Aangaan, verbreken of wijzigen duurzame samenwerking (11d)
Symbioseonderwijs Samenwerking met andere besturen om meer profielen, leerwegen en sectoren

11 Advies MR Vaststelling of wijziging beleid mbt toelating en verwijdering leerlingen (11j) Voor verwijdering gelden strengere richtlijnen (WPO of WVO): alleen verwijderen als andere school leerling wil opnemen Aannameplicht

12 Instemming PMR Gevolgen personeel uitbreiding en samenwerking (12a)
Onder andere: Tewerkstelling bij verschillende profielen Gevolgen symbiose Gevolgen zelfstandig aanbieden vo

13 Instemming PMR Vaststelling of wijziging formatie (12b) Onder andere:
Aanstellen meer vakleraren Zelfstandige vo-afdeling Nieuwe functies

14 Instemming PMR Vaststelling of wijziging regels nascholing (12c)
Nieuwe bekwaamheidseisen Zelfstandige vo-afdeling Nieuwe functies

15 Instemming PMR Vaststelling of wijziging toekenning salarissen, toelagen, gratificaties en personeelsbeoordeling, functiebeloning en -differentiatie (12g en 12i) Nieuwe bekwaamheidseisen Zelfstandige vo-afdeling Nieuwe functies

16 Instemming PMR Vaststelling of wijziging taakverdeling en taakbelasting (12h) Verdeling personeel over profielen Taken commissie van de begeleiding en commissie van onderzoek Stagebegeleiding

17 Instemming PMR Vaststelling of wijziging aanstellings- en ontslagbeleid (12o) Bekwaamheidseisen Nieuwe functies

18 Instemming OMR (WPO/WEC)
Gevolgen ouders en leerlingen uitbreiding en samenwerking (13a) Onder andere: Beschikbaarheid profielen Beschikbaarheid vo-richtingen

19 Instemming OMR (WPO/WEC)
Vaststelling van de schoolgids (13g) Inhoud schoolgids Vaststelling van de onderwijstijd (13h) Onderwijstijd

20 Instemming OMR (WPO/WEC)
Vaststelling of wijziging regeling verwerken en beschermen persoonsgegevens (13i) Leerlingvolgsysteem Omgang met ontwikkelingsperspectief Informatiestroom naar vervolgschool, werkgever of zorginstelling, waaronder overgangsdocument Informatie over hulpvragen

21 Instemming OMR (WPO/WEC)
Vaststelling of wijziging beleid uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en ouders (13k) Onder andere Werkwijze ontwikkelingsperspectief Jaarlijkse bespreking voortgang Overgangsdocument

22 Instemming OMR en LMR (WVO/WEC)
Vaststelling schoolgids (14a) Inhoud schoolgids Vaststelling onderwijstijd

23 Instemming OMR (WVO/WEC)
Gevolgen ouders uitbreiding en samenwerking (13a) Onder andere: Beschikbaarheid profielen Beschikbaarheid vo-richtingen

24 Instemming OMR (WVO/WEC)
Vaststelling of wijziging beleid uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en ouders (13k) Onder andere Werkwijze ontwikkelingsperspectief Jaarlijkse bespreking voortgang Overgangsdocument

25 Instemming LMR (WVO/WEC)
Gevolgen leerlingen uitbreiding en samenwerking (13a) Onder andere: Beschikbaarheid profielen Beschikbaarheid vo-richtingen

26 Instemming LMR (WVO/WEC)
Vaststelling of wijziging regeling verwerken en beschermen persoonsgegevens (13i) Leerlingvolgsysteem Omgang met ontwikkelingsperspectief Informatiestroom naar vervolgschool, werkgever of zorginstelling, waaronder overgangsdocument Informatie over hulpvragen

27 Ik wil graag meer informatie of scholing
CNV Onderwijs Academie biedt: uitgebreide scholing trainingen geheel ‘op maat’ voor de school Contact: tel.: 030 –


Download ppt "De rol van de medezeggenschap CNV Onderwijs Academie"

Verwante presentaties


Ads door Google