De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terugblik paragraaf 3.1 Van stad naar stedelijke zone.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terugblik paragraaf 3.1 Van stad naar stedelijke zone."— Transcript van de presentatie:

1 Terugblik paragraaf 3.1 Van stad naar stedelijke zone

2 Paragraaf 3.1 Wanneer spreek je van stad of dorp? Verzorgingsgebied
ABC-locatiebeleid Christaller Vinex

3 Stad of dorp Wanneer spreek je van een stad of dorp?
Inwoneraantal of adressendichtheid Bestuurlijke problemen (uitdagingen) [kent vaak veel problematieken] Verzorgingsniveau: Scholen, winkels, sport, vrijetijdsbesteding etc. Culturele verschillen

4 Verzorgingsgebied: Verzorgingsgebied: Het gebied waar de klanten wonen
Drempelwaarde: aantal klanten dat nodig is om je bedrijf te laten functioneren Reikwijdte: De maximale afstand die de klant wil afleggen voor de dienst (mogelijke klanten)

5 (voorzieningen:) Dienstverlenende bedrijven
ABC locatiebeleid Locatie A Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer op nationaal, regionaal, stadsgewestelijk en lokaal niveau Bereikbaarheid per auto van ondergeschikt belang Stringent parkeerbeleid Goede voorwaarden voor het gebruik van de fiets Aanwezigheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijke verblijfs- en werkomgeving. Locatie B Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal niveau Redelijke bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau Beperking van parkeerfaciliteiten, vooral voor langparkeerders Goede bereikbaarheid per fiets Locatie C Optimale bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau Geen eisen met betrekking tot het openbaar vervoer Parkeerfaciliteiten zijn afgestemd op het type bedrijven Congestievrije aansluiting op hoofdtransportassen bereikbaarheidsprofiel A. Bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening. Goede bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer waardoor B locaties worden gekenmerkt, is onder meer belangrijk voor ziekenhuizen en kantoren. goede bereikbaarheid per (vracht)auto komen in aanmerking voor locaties met bereikbaarheidsprofiel C. Bijvoorbeeld productie- en distributiebedrijven.

6 Locatie A, B of C ? ? ? Dongemond College ?

7 Locatie A, B of C ? ? ? Kop van Zuid Rotterdam?

8 Locatie A, B of C ? ? ?

9 Theorie van Christaller
Centrale plaatsen theorie

10

11 Nota Ruimtelijke ordening
1e RO 1960 2e RO 1966 3e RO 1974 4e Nota RO 1988 (regio’s op eigen kracht) Vierde Nota RO extra (VINEX) (gericht op woningbeleid etc.) 5e Nota RO in onderhandeling!

12 Terugblik paragraaf 3.2 Congestievraagstukken

13 Paragraaf 3.2 Zijn er oplossingen voor files?!?
Inrichting van het land Milieu

14 Oplossingen files?!? File informatie Bredere/meer snelwegen
Korte termijn oplossing Bredere/meer snelwegen Korte/ middellange termijn oplossing Mensen vanuit het ov weer in de auto!!! Spitsstroken Bottleneck (vb: 3baans  2baans) Betere inrichting v/h land Lange termijn oplossing Compacte stad beleid (zie volgende dia’s) Rekeningrijden Beter OV

15 Oplossingen files?!? File informatie Bredere/meer snelwegen
Korte termijn oplossing Bredere/meer snelwegen Korte/ middellange termijn oplossing Mensen vanuit het ov weer in de auto!!! Spitsstroken Bottleneck (vb: 3baans  2baans) Betere inrichting v/h land Lange termijn oplossing Compacte stad beleid (zie volgende dia’s) Rekeningrijden Beter OV

16 Paragraaf 3.2 Zijn er oplossingen voor files?!?
Inrichting van het land

17 Er spelen verschillende belangen:
Wijk en stadsniveau: Leefbaarheid Veiligheid Parkeren Milieu Stedelijke distributie: Winkels goed bevoorraden Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden) Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen) Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren) Mobiliteit tussen de steden: Tijd = geld Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie) Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn) Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen

18 Er spelen verschillende belangen:
Wijk en stadsniveau: Leefbaarheid Veiligheid Parkeren Milieu Stedelijke distributie: Winkels goed bevoorraden Venstertijden (alleen in rustige uren bevoorraden) Slimmer organiseren (meer ladingen in 1 vrachtwagen) Milieuzone (vervuilde vrachtwagens weren) Mobiliteit tussen de steden: Tijd = geld Verbetering verkeersknooppunten (concurrentiepositie) Schiphol (HSL) en haven van Rotterdam (Betuwelijn) Al deze belangen botsen vaak met andere belangengroepen

19 Paragraaf 3.2 Zijn er oplossingen voor files?!?
Inrichting van het land Milieu

20 Een v/d belangen is het milieu!
Verklaar het hoge percentrage NO2 in NL !?!

21 Introductie opdracht paragraaf 3.3
Zoek in de atlas op welke kaarten je kunt vinden over innovatie. (Noteer deze) Zoek in de atlas op welke kaart je kunt vinden over creatieve diensten (Noteer deze). Kun je een relatie aflezen tussen innovatie in Nederland en creatieve diensten? Zo ja, welke? In de wereld is er een groot verschil in innovatie! Verklaar waarom je overeenkomsten kunt constateren met de kaart: ‘Toegang tot en gebruik van Informatietechnologie’

22 Paragraaf 3.3 Innovatievraagstukken
Innovatie: Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten! ‘Beste idee van Nederland’

23 Innovatie = creativiteit
Innovatief = creatief zijn! Er is veel geld te verdienen met creativiteit. Het wordt daarom ook door veel steden gezien als motor voor de economie.

24 3 T’s In de grote steden vind je van oudsher de drie T’s:
Talent Techniek Tolerantie Creativiteit zit in alle T’s verweven.

25 T van Talent: Creativiteit zorgt voor versterking van de kenniseconomie. Opkomst Creatieve steden VB: Eindhoven

26 Veel creatief talent in bijv: Eindhoven

27 T van Techniek: Creativiteit wordt vaak gecombineerd met techniek.
Specialistische techniek vind je vaak in universiteitssteden: Wageningen: Food Valley Nijmegen: Health Valley Groningen: Energy Valley Enschede: Nederlandse Sillicon Valley

28 T van Tolerantie: Creativiteit vind vaak plaats in grote steden, waar mensen zich durven te uiten. De steden zijn tolerant T van Tolerantie staat onder druk: Misdragende jongeren Oprichting ‘Gated Communties’ ‘Zero-tolerance’ beleid

29

30 Samengevat: Innovatief = creatief zijn!
In de grote steden vind je van oudsher de drie T’s: Talent Techniek Tolerantie Creativiteit zit hier doorheen verweven!


Download ppt "Terugblik paragraaf 3.1 Van stad naar stedelijke zone."

Verwante presentaties


Ads door Google