De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van intake tot een bewuste keuze op de arbeidsmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van intake tot een bewuste keuze op de arbeidsmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 Van intake tot een bewuste keuze op de arbeidsmarkt
SECTOR HAVENS Implementatie LOB Loopbaan Oriëntatie Begeleiding Van intake tot een bewuste keuze op de arbeidsmarkt

2 Keuze toch al gemaakt? Voorbeeld opleiding Manager Havenlogistiek
Potentieel Werkgebied: Ruim 100 cargadoors in Rotterdams havengebied; Ruim 250 expediteurs in Rotterdams havengebied; Ruim 75 op- en overslagbedrijven; Honderden export- en importbedrijven Begeleiding essentieel om binnen de branche een bewuste keuze te maken die goed past bij eigen talenten!!!

3 Waarom studieloopbaancoaching?
Focus op LOB Waarom studieloopbaancoaching? Diversiteit leerstijlen & ervaringen vereist maatwerk Bedrijfsleven vraagt niet alleen meer om specifiek vakgericht opgeleide MBO’ers, persoonlijke competenties en algemene beroepsvaardigheden worden steeds meer benadrukt. Een proactieve begeleiding om de deelnemer inzicht te laten krijgen in zijn/haar eigen kwaliteiten, motieven en mogelijkheden op de arbeidsmarkt is derhalve essentieel geworden. Hierbij zullen de concrete leerervaringen van de leerlingen aan de basis staan van de gesprekkencyclus en centraal staan in het scala aan LOB activiteiten binnen de loopbaanleerlijn.

4 Doelstellingen Het ontwikkelen van loopbaancompetenties bij deelnemers om zo de eigen loopbaan steeds meer zelfstandig te sturen; Het ontwikkelen van talenten en ambities van deelnemers; Deelnemers een bewuste keuze voor een plek op de arbeidsmarkt / vervolg-opleiding laten maken op basis van hun ambities en talenten; Het reduceren van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) naar maximaal 7%.

5 Wie betrokken bij LOB Ouders Praktijkbegeleider bedrijfsleven
BPV begeleider School Docent Mentor Intermediairs Intern traject begeleider Gastsprekers bedrijfsleven Schoolmaatschappelijk werker Studieloopbaan Coach

6 Gesprekkencyclus Ervaring Keuze Netwerken Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie Zelfbeeld Netwerk Werk/ Opleidings beeld Toekomstbeeld Prestatiebewijs Gesprekkencyclus begint al bij intake: Intake procedure: - Voorlichting bijwonen + aanmelden Motivatiebrief schrijven Intakegesprek met focus op aansluiting talent bij opleiding (verificatie goede keuze) Loopbaansturing Werkexploratie

7 Rolverdeling mentoraat/slc
Aangezien de leerervaringen concreter worden, de loopbaan oriëntatie activiteiten zullen intensiveren en het zelfsturend vermogen van de deelnemer zal toenemen, zal de contacttijd met de mentor gedurende de opleiding afnemen en de contacttijd met de studieloopbaancoach toenemen. Rol mentor Rol Studieloopbaancoach

8 LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek” Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 1 Focus: Beeldvorming Beroeps identiteit PVB Havenlogistiek Basiskennis Rol = Mentor Taakbelasting Mentoraat=15 lu p/klas Rol = docent Excursie Gastsprekers bedrijfsleven LOB = 10 lu p/klas “Breingeheimen” Thema’s: Je brein: een universum in je hoofd Kunnen en willen Slim geleerd is goed gedaan Concentratie, actief en geheugen Beter scoren Lichaam en brein gezond Cargadoor – Niveau II Gastsprekers AXS Logistics, MHR, Logistics Today, Logijob, Melles Consult Solliciteren Met beide benen in de praktijk Expediteur – Niveau II Onderwerpen: Intakegesprek Omgaan met bedrijfsgevoelige informatie Thema Reflecteren, communiceren en presenteren Introductie stage Rol mentor = focus op studievoortgang Rol LOB docent = focus op ontwikkeling zelfbeeld van leerling

9 LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek” Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 2 Focus: Kwaliteiten reflectie Motieven reflectie Werk-exploratie PVB – BPV Medewerker Havenlog. - NII Rol = BPV Begeleider Beoordeling Opdrachten LOB interview Max = 25 leerlingen per BPV begeleider Gesprek vastgelegd in magister Criteriumgericht interview PVB Cargadoor – Niveau III Rol = Mentor/SLC (studieloopbaancoach) Taakbelasting SLC = 30 lu p/klas Verplichting Per 3/4 = 1 individueel gesprek per leerling vastgelegd in Magister Expediteur – Niveau III Rol = Mentor/SLC (studieloopbaancoach) Rol BPV begeleider = focus op voortgang stage en ontwikkeling zelfbeeld van leerling (oa ontdekken van eigen leerstijl) Rol mentor/SLC = focus op studievoortgang en ontwikkeling zelfbeeld van leerling

10 LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek” Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 3 Focus: Kwaliteiten reflectie Motieven reflectie Werk-exploratie Loopbaan-sturing PVB – BPV Coördinator Havenlog. - NIII Rol = BPV Begeleider Beoordeling Opdrachten LOB interview Max = 25 leerlingen per BPV begeleider Gesprek vastgelegd in magister Criteriumgericht interview PVB Cargadoor – Niveau IV Rol = Mentor Taakbelasting Mentoraat = 15 lu p/klas Rol = Vakdocent P&O + SLC P&O = 20 lu p/klas LOB = 10 lu p/klas (incl. individueel gesprek vastgelegd in magister) (incl, individueel gesprek vastgelegd in magister Rol BPV begeleider = focus op voortgang stage en ontwikkeling zelfbeeld van leerling Rol mentor = focus op studievoortgang Rol van LOB docent = focus op ontwikkeling zelfbeeld van leerling Thema’s P&O + LOB: Planmatig werken Formuleren beleidsplan Communicatieve vaardigheden Sociale vaardigheden Verdieping sollicitatie vaardigheden Voorbeelden van activiteiten: Swot analyse / kernkwadranten Spelvormen talenten ontdekken (kernkwadrant kaartspel)

11 LOB activiteiten per periode / leerjaar
Voorbeeld “Manager Havenlogistiek” Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 4 Focus: Kwaliteiten reflectie Motieven reflectie Werk-exploratie Loopbaan-sturing Netwerken PVB Expediteur – Niveau IV Rol = Mentor Taakbelasting Mentoraat = 15 lu p/klas Rol = Vakdocent P&O + SLC P&O = 20 lu p/klas LOB = 10 lu p/klas (incl. individueel gesprek vastgelegd in magister + netwerken) PVB – BPV Manager Havenlog. - NIV Rol = BPV Begeleider Beoordeling Opdrachten LOB interview Max = 25 leerlingen per BPV begeleider Gesprek vastgelegd in magister Criteriumgericht interview Rol BPV begeleider = focus op voortgang stage en ontwikkeling zelfbeeld van leerling Rol mentor = focus op studievoortgang Rol van LOB docent = focus op ontwikkeling zelfbeeld van leerling Thema’s P&O + LOB: Personeelsbeleid voeren (functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) Bezinning CV Voorbeelden van activiteiten: Linkedin sessie Netwerksessie

12 Differentiatie Mentoraat/SLC
Aangezien de LOB focus per leerjaar wordt geïntensiveerd en steeds meer gericht wordt op het arbeidsperspectief is er voor gekozen om het mentoraat/slc per klas en per leerjaar te differentiëren. Dit houdt in voor schooljaar 2012/2013: Leerjaar 1: vaste groep 1e jaars mentoren / LOB docenten Leerjaar 2: vaste groep 2e jaars mentoren/SLC’ers Leerjaar 3: vaste groep 3e jaars mentoren/SLC’ers/LOB docenten Leerjaar 4: vaste groep 4e jaars mentoren/SLC’ers/LOB docenten 

13 Differentiatie Mentoraat/SLC
De voordelen van deze werkwijze zijn: Eenduidig takenpakket per leerjaar geeft duidelijkheid omtrent taak en verantwoordelijkheid en zorgt voor continuïteit; Geeft mogelijkheid om training te differentiëren op basis van mentoraat groepen; Betere verdeling werkdruk in het 2e, 3e en 4e jaar Geeft mogelijkheid om te differentiëren op basis van arbeidsmarktkennis.

14 Verandering van MINDSET nodig …Van Taakgericht naar Procesgericht
Ter afsluiting Verandering van MINDSET nodig …Van Taakgericht naar Procesgericht Quote van Marc Lammers uit boek “YES een crisis” “Focus op Proces in plaats van Resultaat!” Op het moment dat iedereen gefocust is op het volledige leerproces van de leerling en wij gezamenlijk alle bouwstenen voor dit proces aanleveren, volgt het resultaat vanzelf…


Download ppt "Van intake tot een bewuste keuze op de arbeidsmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google