De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het centraal examen op de computer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het centraal examen op de computer"— Transcript van de presentatie:

1 Het centraal examen op de computer
Nynke de Boer - Manager computerexamens Cevo

2 Inhoud Computerexamens – waarom? Huidige computerexamens
Geplande computerexamens Organisatie Installatie Beveiliging

3 Computerexamens – waarom?
meer multi-media mogelijkheden meer mogelijkheden om vaardigheden en inzichten te examineren aansluiten bij de realiteit van de leerlingen automatische correctie andere examenorganisatie mogelijk hedendaagse manier van examinering en informatieverwerking

4 Wanneer digitaal? Een examen zal pas op de computer worden aangeboden, als er sprake is van meerwaarde: Vakinhoudelijke meerwaarde Andere vaardigheden en inzichten testen Pedagogische meerwaarde Vraag verduidelijken Flexibel inplannen Afname prettiger voor leerlingen

5 Randvoorwaarden Goede examens Robuust, eenvoudig systeem
Geheimhouding optimaal geregeld Duidelijke verwachtingen van school

6 Aandachtspunten Organisatie is complexer dan bij papieren examens
Systeembeheer Computerlokalen Planning Sommige vaardigheden minder goed aan bod (lange teksten) Niet geschikt voor alle leerlingen? Jongens versus meisjes Dyslectische leerlingen Visueel en auditief gehandicapte leerlingen

7 Huidige computerexamens
Kunstvakken Talen Overige algemene vakken Beroepsgerichte vakken

8 Kunstvakken Dans en Drama op vmbo GL/TL Muziek op vmbo GL/TL
Sinds 2003 alleen op computer afgenomen Vragen op de computer, antwoorden op papier 150 leerlingen in 2006 Muziek op vmbo GL/TL Sinds 2006 alleen op computer afgenomen 627 leerlingen in 2006 CKV2 op havo en vwo Sinds 1999 als keuze op computer afgenomen als schoolexamen Vanaf 2009 (havo) en 2010 (vwo) alleen op computer af te nemen in centraal examen 8500 leerlingen in 2006 We streven naar volledige CBT-oplossing (Computer Based Test: vraag én antwoord op computer)

9 Talen Nederlands, Engels, Duits en Frans op vmbo BB Frans op vmbo KB
Onderdeel van pilot algemene vakken op het vmbo BB (BB AVO) Scholen plannen afname (ook inhalen en herkansen) in periode van april-juni Er zijn verschillende varianten beschikbaar CBT vorm: Vraag en antwoord op computer afnames in 2006 Frans op vmbo KB Sinds 2003 alleen op de computer aangeboden CBT vorm 100 afnames in 2006 Duits op vmbo KB Beschikbaar voor de scholen die meedoen met BB AVO 200 afnames in 2006

10 Overige algemene vakken
Geschiedenis - Aardrijkskunde - Maatschappijleer 2 - Wiskunde - Nask 1 - Biologie op vmbo BB Onderdeel van de pilot algemene vakken op het vmbo BB (BB AVO) CBT vorm afnames in 2006 Natuurkunde 1,2 - Biologie 1,2 - Wiskunde A1 - Wiskunde A1,2 op vwo Natuurkunde Biologie Economie 1 - Aardrijkskunde op havo Nask Biologie Economie op vmbo GL/TL Compex/Imex vorm – de computer als hulpmiddel Examen op papier, waarbij computer als vakinhoudelijk hulpmiddel wordt gebruikt Gebruik van bestaande en vaak bekende applicaties Beslaat 1/3 deel van het examen Scholen kunnen kiezen om aan één of meerdere vakken deel te nemen afnames in 2006

11 Beroepsgerichte vakken
Computertoepassingen in praktische opdrachten van CSPE op vmbo BB en KB. Deelopdrachten worden uitgevoerd in standaardprogramma’s als Word, Excel of Internet Explorer vakspecifieke programma’s zoals CAD/CAM speciaal ontworpen software als Telraam of 2D Winkeldesigner Ingevoerd voor BB en KB sinds 2003 Minitoetsen in CSPE op vmbo BB en KB Kleine computerexamens met gesloten vragen, geïntegreerd met praktische opdrachten in CSPE Vragen worden door de computer gecorrigeerd Beschikbaar voor BB sinds 2004 en voor KB in 2007

12 Mogelijke ontwikkelingen
Kunstvakken Examens omzetten in CBT vorm Misschien Muziek Havo en Vwo op de computer? Talen Nederlands/Engels/Duits/Frans op KB (nadat BB volledig is ingevoerd) Duits/Frans op Havo? Overige algemene vakken NA/ML/AK/GE/EC/WI/BI KB (nadat BB volledig is ingevoerd) Biologie op vmbo TL/GL in CBT vorm? Wellicht een heroverweging van de Compex-vakken Beroepsgerichte vakken Praktijktoepassingen bij beroepsgericht op vmbo GL Minitoetsen - Theorievragen bij beroepsgericht op vmbo GL

13 Organisatie CSPE: vaak in vaklokalen met 4 - 8 computers
Algemene vakken BB, Compex, kunstvakken: 1 à 2 computerlokalen (of computerlokaal en mediatheek) 10% reserve pc’s is nodig

14 Grotere groepen Bij BB AVO kunnen verschillende afnamemomenten gekozen worden (meerdere varianten) Bij examens op een vast moment, kan de groep in twee groepen worden gesplitst (quarantaine) Waar nodig, worden meerdere varianten overwogen Waar mogelijk, alternatieve locatie overwegen

15 Software BB AVO en KB talen – Citotester
Overkoepelend toetsprogramma, van waaruit de diverse examens worden opgestart. Citotester wordt geïnstallleerd vanaf CD op netwerklocatie Module voor testafname wordt lokaal geïnstalleerd Minitoetsen Beroepsgericht – Minitester Een mini-versie van Citotester Minitester wordt lokaal geïnstalleerd (netwerkversie wordt aan gewerkt) Compex en CSPE praktijkopdrachten – diverse bestaande applicaties Applicaties worden opgestart vanuit Compex Shell Compex Shell en applicaties worden lokaal geïnstalleerd Kunstexamens – Authorware Examen wordt rechtstreeks opgestart Examen wordt vanaf CD lokaal gekopieerd, geen installatie nodig

16 Citotester / Examentester
Examens worden gepland in module TestManager Examen wordt aan leerling aangeboden in module Test Center Computer scoort de gesloten vragen Docent corrigeert open vragen op de computer Uitkomsten worden naar Cito doorgestuurd via internet

17 Citotester / Examentester Beveiliging
Voorafgaand aan de afname Examens binnen Citotester/examentester staan op slot en zijn niet toegankelijk buiten examentijd Examenbestanden zijn versleuteld Tijdens de afname Beeldvullend Automatisch afgeschermd van Windows-omgeving en internet Bij BB AVO: verschillende varianten naast elkaar gebruiken Na de afname Resultaten worden versleuteld en doorgestuurd naar Cito Goede surveillance blijft belangrijk!

18 Samenvatting Computers zijn een onmisbaar onderdeel van centrale examens Waar een examen op de computer meer meerwaarde krijgt, zal het papieren examen vervangen worden door een examen op de computer Ter discussie: Als een computerexamen verplicht wordt, zal het de CBT vorm (vraag én antwoord op de computer) krijgen. Uniform naar scholen en leerlingen toe Beveiligde omgeving Eigentijdse gegevensverwerking Automatische correctie Bij grotere groepen moet er gezocht worden door Cevo én de school naar mogelijkheden om een computerexamens op één moment af te nemen, zoals het aanbieden van varianten, het opsplitsen van groepen en het zoeken van alternatieve locaties om toch een examen op de computer af te nemen

19 Het laatste woord…

20 Meer weten? http:// compex.cito.nl http:// www. cito.nl
www. cevo.nl


Download ppt "Het centraal examen op de computer"

Verwante presentaties


Ads door Google