De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kolommenbalans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kolommenbalans."— Transcript van de presentatie:

1 Kolommenbalans

2 Bedrijfsadministratie
Gebouwen 01/04 van balans 6% hypothecaire lening 01/04 van balans Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 Crediteuren 01/04 van balans 20.000 Kas 01/04 van balans 10.000 Nog te betalen interest 01/04 van balans 1.200 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 Debiteuren 01/04 van balans 50.000 Winstsaldo 01/04 van balans 24.000 Vooruitbetaalde bedragen 01/04 van balans 5.000 Eigen vermogen 01/04 van balans Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

3 Bedrijfsadministratie
01/04 Ontvangen per bank van afnemer Groot € 4.000 Debiteuren 01/04 van balans 50.000 01/04 bank 4.000 Debiteuren 01/04 van balans 50.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 01/04 debiteuren 4.000 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

4 Bedrijfsadministratie
01/04 Verkocht op rekening en afgeleverd goederen aan afnemer Klein voor € De inkoopprijs was € Debiteuren 01/04 van balans 50.000 01/04 bank 4.000 01/04 verkoop 15.000 Debiteuren 01/04 van balans 50.000 01/04 bank 4.000 Opbrengst verkopen 01/04 verkoop 15.000 Opbrengst verkopen Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 01/04 verkoop 8.000 Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 Kostprijs verkopen Kostprijs verkopen 01/04 verkoop 8.000 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

5 Bedrijfsadministratie
02/04 Per bank 1/12 gedeelte afgelost op de hypothecaire lening ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl hypoth 10.000 01/04 debiteuren 4.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 01/04 debiteuren 4.000 6% hypothecaire lening 02/04 aflossing 10.000 01/04 van balans 6% hypothecaire lening 01/04 van balans Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

6 Bedrijfsadministratie
11/04 Gekocht op rekening goederen van leverancier Zwart voor € 7.000 Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 01/04 verkoop 8.000 11/04 inkoop 7.000 Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 01/04 verkoop 8.000 Crediteuren 01/04 van balans 20.000 11/04 goederen 7.000 Crediteuren 01/04 van balans 20.000 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

7 Bedrijfsadministratie
14/04 betaald per bank aan leverancier Zwart € 7.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 Crediteuren 14/04 bank 7.000 01/04 van balans 20.000 11/04 goederen Crediteuren 01/04 van balans 20.000 11/04 goederen 7.000 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

8 Bedrijfsadministratie
18/04 Ontvangen van afnemer Klein € Korting van € 500 toegestaan. ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 Debiteuren 01/04 van balans 50.000 01/04 bank 4.000 01/04 verkoop 15.000 18/04 bank Debiteuren 01/04 van balans 50.000 01/04 bank 4.000 01/04 verkoop 15.000 Verleende korting 18/04 Klein 500 Verleende korting Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

9 Bedrijfsadministratie
22/04 Contant verkocht goederen voor € Inkoopwaarde bedraagt € Kas 01/04 van balans 10.000 22/04 verkoop 8.000 Kas 01/04 van balans 10.000 Opbrengst verkopen 01/04 verkoop 15.000 Opbrengst verkopen 01/04 verkoop 15.000 22/04 verkoop 8.000 Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 01/04 verkoop 8.000 11/04 inkoop 7.000 22/04 verkoop 5.000 Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 01/04 verkoop 8.000 11/04 inkoop 7.000 Kostprijs verkopen 01/04 verkoop 8.000 Kostprijs verkopen 01/04 verkoop 8.000 22/04 verkoop 5.000 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

10 Bedrijfsadministratie
25/04 Per kas betaald voor reclamefolders € 120. Kas 01/04 van balans 10.000 25/04 reclame 120 22/04 verkoop 8.000 Kas 01/04 van balans 10.000 22/04 verkoop 8.000 Reclamekosten Reclamekosten 25/04 kas 120 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

11 Bedrijfsadministratie
30/04 De verzekeringspremie wordt betaald. Een bedrag van € 500. ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 30/04 assurantie 500 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 Assurantiekosten 30/04 bank 500 Assurantiekosten Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

12 Bedrijfsadministratie
30/04 De maandelijkse afschrijving op het gebouw bedraagt 0,15% Gebouwen 01/04 van balans 30/04 afschr. 225 Gebouwen 01/04 van balans Afschrijvingskosten 30/04 april 225 Afschrijvingskosten Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

13 30/04 De interestkosten van de hypothecaire lening over april worden betaald De rente wordt berekend over de schuld na aflossing op 2 april. ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 30/04 assurantie 500 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 30/04 assurantie 500 30/04 interest 1.750 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 30/04 assurantie 500 Nog te betalen interest 30/04 bank 1.750 01/04 van balans 1.200 30/04 april 550 Nog te betalen interest 01/04 van balans 1.200 30/04 april 550 Nog te betalen interest 01/04 van balans 1.200 Intrestkosten 30/04 april 550 Intrestkosten Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

14 Bedrijfsadministratie
Kostprijs verkopen 01/04 verkoop 8.000 22/04 verkoop 5.000 30/04 naar RR 13.000 Opbrengst verkopen 01/04 verkoop 15.000 22/04 verkoop 8.000 30/04 naar res.rek. 23.000 Verleende korting 18/04 Klein 500 30/04 naar RR Reclamekosten 25/04 kas 120 30/04 naar RR Assurantiekosten 30/04 bank 500 30/04 naar RR Afschrijvingskosten 30/04 april 225 30/04 naar RR Intrestkosten 30/04 april 550 30/04 naar RR Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

15 Bedrijfsadministratie
Resultatenrekening april Kostprijs verkopen 13.000 Opbrengst verkopen 23.000 Verleende korting 500 Reclamekosten 120 Assurantiekosten Afschrijvingskosten 225 Interestkosten 550 Winst april 8.105 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

16 Bedrijfsadministratie
Gebouwen 01/04 van balans 30/04 afschrijving 225 30/04 naar bal. 6% hypothecaire lening 02/04 aflossing 10.000 01/04 van balans 30/04 naar balans Voorraad goederen 01/04 van balans 40.000 01/04 verkoop 8.000 11/04 inkoop 7.000 22/04 verkoop 5.000 30/04 naar bal. 34.000 47.000 Crediteuren 14/04 bank 7.000 01/04 van balans 20.000 11/04 goederen 30/04 naar balans 27.000 Kas 01/04 van balans 10.000 25/04 reclame 120 22/04 verkoop 8.000 30/04 naar bal. 17.880 18.000 ABN-Amro 01/04 van balans 30.000 02/04 afl. hypoth. 10.000 01/04 debiteuren 4.000 14/04 crediteuren 7.000 18/04 debiteuren 14.500 30/04 assurantie 500 30/04 interest 1.750 30/04 naar bal. 29.250 48.500 Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

17 Bedrijfsadministratie
Debiteuren 01/04 van balans 50.000 01/04 bank 4.000 01/04 verkoop 15.000 18/04 bank 30/04 naar bal. 46.000 65.000 Nog te betalen interest 30/04 bank 1.750 01/04 van balans 1.200 30/04 april 550 Vooruitbetaalde bedragen 01/04 van balans 5.000 30/04 naar bal. Winstsaldo 01/04 van balans 24.000 30/04 april 8.105 30/04 naar balans 32.105 Eigen vermogen 01/04 van balans 30/04 naar balans Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie

18 Bedrijfsadministratie
proefbalans debet credit Gebouwen 225 6% hypothecaire lening 10.000 Voorraad goederen 47.000 13.000 Crediteuren 7.000 27.000 Kas 18.000 120 ABN-Amro 48.500 19.250 Debiteuren 65.000 19.000 Nog te betalen interest 1.750 Vooruitbetaalde bedragen 5.000 Winstsaldo 24.000 Eigen vermogen Opbrengst verkopen 23.000 Kostprijs verkopen Verleende korting 500 Reclamekosten Assurantiekosten Afschrijvingskosten Intrestkosten 550 Bedrijfsadministratie

19 Bedrijfsadministratie
proefbalans saldibalans debet credit Gebouwen 225 6% hypothecaire lening 10.000 Voorraad goederen 47.000 13.000 34.000 Crediteuren 7.000 27.000 20.000 Kas 18.000 120 17.880 ABN-Amro 48.500 19.250 29.250 Debiteuren 65.000 19.000 46.000 Nog te betalen interest 1.750 Vooruitbetaalde bedragen 5.000 Winstsaldo 24.000 Eigen vermogen Opbrengst verkopen 23.000 Kostprijs verkopen Verleende korting 500 Reclamekosten Assurantiekosten Afschrijvingskosten Intrestkosten 550 Bedrijfsadministratie

20 Bedrijfsadministratie
saldibalans resultatenrekening balans debet credit Debet Gebouwen 6% hypothecaire lening Voorraad goederen 34.000 Crediteuren 20.000 Kas 17.880 ABN-Amro 29.250 Debiteuren 46.000 Nog te betalen interest Vooruitbetaalde bedragen 5.000 Winstsaldo 24.000 32.105 Eigen vermogen Opbrengst verkopen 23.000 Kostprijs verkopen 13.000 Verleende korting 500 Reclamekosten 120 Assurantiekosten Afschrijvingskosten 225 Intrestkosten 550 Nettowinst 8.105 Bedrijfsadministratie


Download ppt "Kolommenbalans."

Verwante presentaties


Ads door Google