De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzilting in de kustvlakte van Suriname

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzilting in de kustvlakte van Suriname"— Transcript van de presentatie:

1 Verzilting in de kustvlakte van Suriname
Gepresenteerd door: John Tammenga Mickey Pocornie Errol de Graven

2 Doel: De gehele kustvlakte voorzien van voldoende drinkwater van een hoge kwaliteit tegen de beste prijs.

3 Hoe Het incorporeren van de beste ontzilitingstechnieken in het drinkwater productie proces

4 Aanpak In kaart brengen van gebieden en daaruit voortvloeiend Bronnen
In kaart brengen van het totaal aantal SWM en NHDW bronnen In kaart brengen van bruikbare Bronnen die verzilt zijn en Bronnen die in de komende 5 tot 10 jaren zullen verzilten. Volledig analyseren van de kwaliteit van het bronwater Achterhalen van Planologische en bestemmingsplannen

5 Mogelijke Ontzoutingstechnieken
Ionen wisseling Multi effect Destilation Multistage Flash R.O. Evaporation (verdamping) Membrane distillation Nucleair Ontzouten Electrodyalische

6 Keuze Gekozen is voor de Membrane en distillation techniek het zgn. Memstill-proces

7 Het Memstil proces Dit proces is gebaseerd op het destilleren van vervuild en/of zoutwater. Langs compacte membranen stroomt licht verwarmd zout en/of vervuild water. Het vrijkomende waterdamp condenseert vervolgens op de condensor, waarna de afgestane waterdamp het zoute water in de condensor wederom opwarmt.

8 Principe Memstil

9 Verschil met andere soortgelijke processen
De compactheid zorgt voor kleine temperatuurs- en energieverschillen. De afstanden zijn soms slechts 1 mm.

10 Vergelijkbare kosten

11 Indicatieve Kosten Energie vraag is 3 – 4 Kw/m³
Op basis van een bron van Blauwgrond van 60 m³/h, 3 Kw per m3 x 24 uur = 4320 Kw/d x 0,13 srd = Srd. Op maand basis zijn de kosten Srd. Bronpomp vermogen is 11.9 Kw x 0.13 Srd x 24 x 30 = Srd de totale kosten aan dit systeem zijn =Srd 17961,84 op maandbasis.

12 Bron terugverdiensten
De watertarieven zijn rond de Srd 1.80/m3 voor de bovengenoemde bron wordt dan 60 m3/h x 1.80 x 24 x 30 = Srd 77760

13 Indicatieve Winst De kosten op maandbasis zijn Srd 17961,84 terwijl de terugverdienkosten voor 1 bron van 60m3 eveneens op maandbasis Srd winst = Srd 59798,16

14 inversteringskosten Inkoop memstill: srd Afschrijving: 15 jaar (180 maanden) Kosten per maand srd /180= srd 7.333,33 Totale maandelijkse kosten: srd 25295,17

15 Winst van een bron op Blauwgrond op basis van Memstil is Srd – Srd 25295,17 = Srd 52464,83

16 Kosten-Opbrensten overzicht
Prijs Opbrengsten Bronkosten Srd 16848 Bronopbrenst Srd 77760 Energiekosten Srd Investeringskosten Srd 7.333,33 Totale Kosten Srd 25295,17 Winst SRD

17 Memstill

18 Memstill

19 Visie Uitgaande van een 10 Jarige visie, zou op basis van het bovenstaande de Memstill methode sterk overwogen moeten worden, te meer daar: er geen bestemmingsplannen zijn Bronvervanging en –uitbreiding slecht tot gering plaatsvindt Lage tarieven

20 Financiering Gekozen zou kunnen worden voor externe financieringsbronnen, op basis van het feit dat de watersector “hot” is. Bij positieve en bevredigende resultaten eventuele leningen aangaan. Stappenplan, waarbij de bronnen met hele hoge Chloride concentraties op de prioriteitenlijst voorkomen voor financiering


Download ppt "Verzilting in de kustvlakte van Suriname"

Verwante presentaties


Ads door Google