De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwartiermaker in de decentralisatie van de zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwartiermaker in de decentralisatie van de zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Kwartiermaker in de decentralisatie van de zorg
Tips voor de ontwikkeling van doelmatige en doelgerichte wijkteams jeugd en volwassenen Goedemiddag. Mijn naam is Evert van der Veen en ik ben kwartiermaker en in die rol betrokken bij de gemeente Rotterdam en Utrecht bij de decentralisatie. In het komende half uur wil ik mijn visie op deze enorme transitie weergeven en met u in gesprek gaan over het oplossen van knelpunten. Wie van u is nu betrokken bij de transitie van de zorg?

2 Afstand tussen burger en zorg verkleinen
Toen ik de opdracht kreeg om het eerste buurtteam in Rotterdam te ontwikkelen, was er een groot protest van Turkse inwoners tegen de Jeugdzorg. Ze vonden dat adoptiekinderen uit Turkije niet bij lesbische stellen konden worden geplaatst. Ik was erbij en dacht eigenlijk alleen wat is de afstand van de burger tot de zorg enorm. Die buurtteams moeten er komen om die afstand te overbruggen.

3 Hulp op maat leveren Voor de startbijeenkomst van het eerste Rotterdamse buurtteam vroeg ik het team om een hulpvrager die zelf mocht bepalen wat er gezegd moest worden. In het voorgesprek beschreef ze haar problemen. Haar man had haar en haar twee kinderen jaren mishandelt en was twee jaar geleden naar Marokko vertrokken met een jonge vrouw, haar achterlatend met een torenhoge schuld en twee kinderen met ernstige psychische problematiek. Ik vond het stoer dat ze bereid was de startbijeenkomst te openen. Wat ze zei, bepaalde ze zelf. Ze zei: “In de afgelopen twee jaar zijn er zes instanties bij mij geweest. Ik heb allemaal gevraagd om mij te helpen met aansluiten van energie. Ik heb namelijk al twee jaar geen gas en licht. Helaas konden ze dat niet omdat ze daar niet van waren. De buurtcoach regelde het binnen een paar dagen.”

4 Eigen kracht als uitgangspunt
Dezelfde vrouw helpt nu het buurtteam bij nieuwe klanten met dezelfde problemen. Ze ondersteunt ze bij een bezoek aan de school waar een kind problemen veroorzaakt.

5 Goedkopere zorg: de zorg betaalbaar houden
De transitie is ook een grote bezuinigingsoperatie. Dat betekent nu al en straks nog meer: veel ontslagen, minder handen voor evenveel werk.

6 Zorg voor kwetsbare mensen
van rijk naar gemeenten goedkoper en beter via wijk- en buurtteams dichtbij, beschikbaar en benaderbaar 1 klant, 1 contactpersoon, 1 plan eigen kracht De decentralisatie van de zorg moet en kán! Als we in het de transitie het uiteindelijke doel (betere en goedkopere zorg)

7 Tip 1 voor opdrachtgevers en kwartiermaker
3 niveaus: beslissers, management en uitvoering Bij 3 niveau’s: het gaat om een grote stoelendans waarbij medewerkers nieuwe functies vervullen in nieuwe settings en met nieuwe collega’s in dezelfde toestand. Dat heeft een enorme impact op alle betrokkenen in alle betrokken organisaties. Als opdrachtgever en kwartiermaker moet je iedereen betrokken en geïnformeerd houden.

8 Tip 2 voor opdrachtgevers en kwartiermakers
wortels in de wijk korte lijnen naar netwerken van inwoners, vrijwilligers en professionals De experimentele teams in bijv. Rotterdam en Utrecht zijn enthousiast over het betrekken van de buurt bij hun werk. Zij zijn de voorhoede die vrijwillig gestart zijn. Wat gebeurt er als straks de grote stoelendans begint? In de subsidievoorwaarden voor de aanbesteding in Utrecht is geen beloning opgenomen voor het onderhouden van goede netwerken in de buurten. In Rotterdam zijn vooraf analyses gemaakt van de wijknetwerken in het kader van het Nieuwe Welzijn.

9 Tip 3 voor opdrachtgevers en kwartiermakers
diversiteit cultuur, leeftijd, gender, seksualiteit Utrecht is de afgelopen jaren geteisterd door een serie gevallen van wegpesten van homo’s, lesbo’s en transseksuelen. Hoe ga je om met weerstand vanuit de PVV hoek als blijkt dat je vooral Marokkaanse klanten helpt in een concentratiewijk? Beschikt het team over voldoende expertise om te gaan met diversiteit (Turkse lesbische meid vlucht het ouderlijk huis uit, de ouders in woede achterlatend).

10 Tip 4 voor opdrachtgevers en kwartiermakers
administratie voor overdracht en verantwoording boeggolf, beste team presteert het slechts, + indicatoren voor buurtbewoners: veel alleenstaande ouderen? Veel multiproblem gezinnen; Gemeenteraden onderschrijven koers maar accepteren geen verschillen.

11 Aan de slag Hoe werk je gelijktijdig op drie niveaus?
Hoe realiseer je wortels in de wijk? Hoe realiseer je diversiteit in het team? Hoe ziet een goede administratie er uit? Ik geef nummers; in groepen bijeen; voorzitter aanwijzen; verslaglegger aanwijzen; 15 minuten de tijd.

12 Evert van der Veen kwartiermaker


Download ppt "Kwartiermaker in de decentralisatie van de zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google