De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Enkele knelpunten in de euthanasiewet Benelux Parlement Prof.dr.Herman Nys.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Enkele knelpunten in de euthanasiewet Benelux Parlement Prof.dr.Herman Nys."— Transcript van de presentatie:

1 Enkele knelpunten in de euthanasiewet Benelux Parlement Prof.dr.Herman Nys

2 • HbZ is geen afzonderlijk misdrijf in België • Discussie of het al dan niet valt onder de huidige EW • Open VLd en MR stellen voor de EW te verruimen tot HbZ of ‘hulp bij zelfeuthanasie’ • Dit beantwoordt aan een vraag van (artsen van en) patiënten die niet binnen afzienbare tijd zullen overlijden • Wetstechnisch: eerst HbZ als een afzonderlijk misdrijf kwalificeren en dan onder analoge voorwaarden als euthanasie legaliseren Hulp bij zelfdoding

3 • Primaire voorwaarde voor euthanasie op basis van een actueel of voorafgaand verzoek is : een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. • Is ‘lijden aan het leven’ een dergelijke aandoening? • Tijdens de parlementaire discussie werd de ‘klaar met leven’ problematiek uitgesloten. Daarmee is de discussie niet gesloten Lijden aan het leven

4 • Hoge Raad in Nederland: neen (Brongersma zaak- 2002) : een ‘medisch geclassificeerde somatische of psychische ziekte’ is vereist • In een recent advies (juni 2011) heeft de KNMG daar afstand van genomen: als sprake is van een ‘medische grondslag’ in het verzoek om stervenshulp, wordt niet langer vastgehouden aan de eis dat het lijden moet berusten op een ‘medisch classificeerbare aandoening’. Lijden aan het leven

5 • Hoge Raad in Nederland: neen (Brongersma zaak- 2002) : een ‘medisch geclassificeerde somatische of psychische ziekte’ is vereist • In een recent advies (juni 2011) heeft de KNMG daar afstand van genomen: als sprake is van een ‘medische grondslag’ in het verzoek om stervenshulp, wordt niet langer vastgehouden aan de eis dat het lijden moet berusten op een ‘medisch classificeerbare aandoening’. Lijden aan het leven

6 • De tweede voorwaarde ingeval van een actueel verzoek is: ‘fysiek of psychisch lijden dan niet gelenigd kan worden’. • De discussie houdt vooral verband met de geldigheid van het verzoek: is de patiënt beslissingsbekwaam? • De EW laat ruimte voor euthanasie bij patiënten die lijden aan een chronische psychiatrische aandoening. HbZ blijft onduidelijk. Euthanasie bij psychiatrische patiënten

7 • Een actueel verzoek om euthanasie moet (ondermeer) herhaald zijn en duurzaam • Mits aan deze voorwaarden is voldaan, is euthanasie bij patiënten met beginnende dementie conform de EW • Discussie is er wel wanneer de patiënt in de loop van de procedure in een toestand van bewusteloosheid is terecht gekomen Euthanasie bij patiënten met (beginnende) dementie


Download ppt "Enkele knelpunten in de euthanasiewet Benelux Parlement Prof.dr.Herman Nys."

Verwante presentaties


Ads door Google