De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

over het Vaderhart van God.

Verwante presentaties


Presentatie over: "over het Vaderhart van God."— Transcript van de presentatie:

1 over het Vaderhart van God.
in de naam van… de Vader, over het Vaderhart van God.

2 Mijn verhaal… “Als vader en moeder mij verlaten haalt de Heer mij in huis” (Psalm 27:10) Kindergelofte = een gevallen manier waardoor een kind besluit om op te houden met pogingen om liefde te krijgen door zich af te sluiten voor meer pijn en teleurstelling. De gevolgen voor mijn leven: wegvluchten voor de pijn (door een rol te spelen) verdoven van de pijn (door verslaving)

3 Wat heb ik geleerd? Het is de moeite waard om de pijn uit het verleden tegemoet te treden! Het is de moeite waard om de weg naar huis te ondernemen, om terug te keren naar je hemelse Vader. Het is de moeite waard om Hem te leren kennen zoals Hij is. Voordat je op zoek kunt gaan naar de beelden die Jezus ons aanreikt over God als Vader, moeten we ons eerst bewust worden van hoe we God op dit moment zien. De manier waarop we God zien hangt namelijk in de eerste plaats van onze vader- en moederervaring.

4 Wat zegt Jezus? Lezen: Johannes 14-1-11
“Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga - de weg daarheen is jullie bekend.’ ‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’ Hierop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus weer: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen:"Laat ons de Vader zien"? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft. Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden.”

5 Reacties v.d. discipelen
Thomas (de volgeling die heel moeizaam tot het inzicht komt dat de lijdensweg van Jezus de weg is naar verheerlijking. Lijden = pijn als gevolg van het gehoorzamen van God. Dit lijden werkt verlossend!) Fillipus (de discipel die gek is op wonderen en tekenen. Laat ons de Vader zien, Heer! Dan zijn we tevreden. Doe een wonder! Maar soms missen we het grootste wonder terwijl we er met onze neus bovenop staan.)

6 Wat kunnen we leren? Jezus is de deur waardoor je in het Vaderhart van God terecht komt! Hij laat ons zien wie en hoe de Vader is, want wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien! God de Vader laat geen enkele ervaring verloren gaan en gebruikt zelfs de moeilijke dingen in ons leven om ons te vormen en anderen te zegenen. Het bovenstaande vergt een vertrouwen & een keuze om God groot te maken in alle omstandigheden…

7 Yet I will praise I will trust You Lord my God
Even in my loneliness I will trust You Lord Even when I cannot hear You I will trust You Lord And I will not forget that You hung on a cross Lord You bled and died for me And if I have to suffer I know that You’ve been there And I know that You’re here now Even when my heart is torn I will praise You Lord Even when I feel deserted I will praise You Lord Even in my darkest valley I will praise You Lord And when my world is shattered and it seems all hope is gone…. Yet I will praise You Lord Tekst & muziek: Andy Park © 1999 Vineyard Songs Canada

8 Yet I will praise I will praise You Lord my God Even in my brokenness
Even in my desperation And I can’t understand all that You allow I just can’t see the reason But my life is in Your hands And though I cannot see You I choose to trust You Even when my heart is torn I will praise You Lord Even when I feel deserted I will praise You Lord Even in my darkest valley I will praise You Lord And when my world is shattered and it seems all hope is gone…. Yet I will praise You Lord


Download ppt "over het Vaderhart van God."

Verwante presentaties


Ads door Google