De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslag Informatie – strategie bijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslag Informatie – strategie bijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 Verslag Informatie – strategie bijeenkomst
24 september 2013 Schoolraad West:“Samen koers bepalen”

2 DANK VOOR INBRENG! Informatie verstrekkers:
Gonda Verhaert, waarnemend bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Stad Antwerpen Robert Scheltjens, divisiedirecteur Stedelijk Basisonderwijs Stad Antwerpen Emmy Proost, coördinator Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen Marleen  Baillieul, coördinator Kennismanagement en Communicatie  Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Geïnteresseerde deelnemers (actief aanwezigen of blijk van interesse getoond): Herman Janssens, Ronny Du Jardin, Frank de Bree, Blom Veerle (Schoolraad Secundair) Sven de Laet, Danielle Ergo (Schoolraad Secundair Noord) Marco van Haegenborgh (Schoolraad Oost) Marijke, Hanne en Charisse Daems (Schoolraad Noord2) Els Truyman (Waarnemend directeur School aan de Stroom) Laura Baaijens (Waarnemend directeur Prins Dries) Rita van Auwera, Eva van Damme, Dirk Bicker, Marleen Baillieul, Ann de Jonghe, Kristina Valiulis, Eva D’Hondt, Nico Van Den Audenaerde, Jan Vincke en Marije Bouman (Schoolraad West) Linda Robaye: coördinerend directeur scholengemeenschap oost Christin Janssens: medewerker onderwijsmanagement Stedelijk Onderwijs KOOGO DANK VOOR INBRENG!

3 Stedelijk Onderwijs - Schoolraden
1. Verwachtingen… Tegenover jouw persoonlijke rol in de Schoolraad van het Stedelijk Onderwijs? Reacties: ? Betrokkenheid vergroten; SR heeft direct effect op de leerling, SR werkt verbindend; ouders betrokken … tot aan het einde van het secundair onderwijs Verschil maken Critical Friends: Stedelijk Onderwijs - Schoolraden

4 Informatie ronde… in gesprek gaan met de sprekers adhv zelf geformuleerde vragen…: -Wat kwam globaal aanbod?- Aan het Stedelijk Onderwijs: Wat zijn de plannen 2013 – 2019, ook qua participatie? Visie op eigen verantwoordelijkheid scholen? Hoe ziet hedendaags onderwijs eruit? Visie op type 1 – Buitengewoon onderwijs? Afschaffing? Hoe zitten blijven tegengaan? Afstemming lager – en secundair onderwijs? Hoe zorgen voor informatie doorstroming? Hoe een brug slaan tussen formeel en informeel? Aan het Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen: Hoe capaciteiten aan pakken? Ook naar toekomst secundair onderwijs? Visie hervorming seundair onderwijs? Invloed masterplan Stad Antwerpen op capaciteit tekort?] Opvang regelingen (voor – na – vakantie)? Extra muros activiteiten? Werking rondom veiligheid, gebouw en verkeer? Visie op goed taalbeleid, zeker gezien de grote diversiteit in de stad? Dit gesprek leidde tot de volgende conclusie:

5 Waar willen wij het over hebben?
Samen school maken # 15 Verschil maken Inhoud onderwijs # 5 Opvang # 1 Waar willen wij het over hebben? De leraar # 2 Capaciteit # 1

6 Waar willen wij het over hebben?
Samen school maken Diversiteit als troef Hoe allochtone ouders bereiken voor schoolraad Ouders mee inschakelen als hulp in de klas Koppeling van ouders BO en SO Hoe betrokkenheid leden van schoolraad verbeteren? Communicatie op schoolniveau met ouders Ouders in de klas Hoe ouders betrekken onderwijs inhoud Opvang Waar willen wij het over hebben? Inhoud onderwijs Capaciteit De leraar

7 Waar willen wij het over hebben?
Inhoud onderwijs De leraar Waar willen wij het over hebben? Samen school maken Capaciteit Alternatieve vormen om capaciteit op te lossen (creatief) Capaciteit/faciliteiten secondair onderwijs Infra: veiligheid , ruimte (didactisch, vrije tijd) Masterplan groei A afstemmen met beschikbaarheid van onderwijs Opvang IBO Hoe opvang kinderen organiseren?

8 Waar willen wij het over hebben?
Inhoud onderwijs Wat is kwaliteitsvol onderwijs? Samen tot aan de meet Structureel aanpak van NL taal Brainstorm visie toekomst onderwijs BASO fiche 1B trajecten zegen of vloek Visie op taalbeleid? Wat werkt? Aansluiting BO op SO – afstemmen leerplan Zittenblijven Aanvangs-begeleiding De leraar Kwaliteit leerkrachten Motivatie lkr. vs vaste benoeming Onderwijs- assistent Invulling opl aspirant lkr Competenties vs diploma Waar willen wij het over hebben? Samen school maken Capaciteit Opvang

9 Wederzijdse inspiratie Sr Oost en West:
E X T R A Gisteren (26 sept’. ‘13) hadden we vergadering met schoolraad Oost. De denkdag van dinsdag is ook hier een inspiratiebron gebleken, want we hebben afgesloten met de woorden ‘ Schoolraad West, je dacht misschien dat je goed bezig was, maar hou je vast, want here we come!’ ;) SR Oost is grote voorstander om enkel cruciale onderwijsthema’s te verdelen over de verschillende schoolraden. Op die manier heeft elke SR een duidelijk doel waarop ze kunnen aangesproken worden door de andere schoolraden en door het Stedelijk Onderwijs. In Oost werd gekozen voor:     Competentieontwikkelend onderwijs: subthema’s o    focusgroep van ouders bijeenzoeken om advies te geven over het digitaal schoolplatform o    werken aan de visie van ouders op ‘kwalitatief onderwijs’. Bv men probeert in verschillende scholen binnen een brede visie op handelingsgericht onderwijs o.a. over te schakelen naar een rapport met een kwalitatieve beschrijving ipv met punten. Blijkbaar stuit dit op verzet bij ouders die dat niet voldoende ‘serieus’ vinden en nog helemaal niet mee zijn met de vernieuwende visie. Idem met de visie van sommige ouders over huiswerk. Er ligt een duidelijke rol voor de schoolraad om hieraan te werken. o    Ook een rol in de Baso-fiche: sensibiliseringsactie naar ouders om de fiche effectief over te dragen aan de secundaire school -       Samen School maken: nog niet gespecifieerd. Om die taken te kunnen doen, wordt er in Oost momenteel een mailbestand aangelegd van de contactgegevens van alle voorzitters van de ouderverenigingen. Op die manier kunnen de ouders die in een schoolraad zetelen, contacten leggen met de ouders van de verschillende scholen en zich meer gedragen voelen in hun visie. Vanaf januari zouden we ook ‘den boer op gaan’ en de schoolraad bekend maken bij de oudercomités. Als ieder er 3 of 4 doet, zijn we rond. Verder was er ook de vraag om de contacten tussen de verschillende schoolraden aan te scherpen. Een jaarlijkse avond zoals afgelopen dinsdag zou zeker welkom zijn. Marleen Bailleul


Download ppt "Verslag Informatie – strategie bijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google