De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECAAN F. Bouwhuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECAAN F. Bouwhuis."— Transcript van de presentatie:

1 DECAAN F. Bouwhuis

2 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl

3 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests
Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz Via internet: of studiekeuzecoach.nl/ (de tests zijn niet allemaal gratis!) Een voorbeeld van een site waar je verschillende opleidingen op een handige manier kunt vergelijken en de Open Dagen kunt vinden is studiekeuze123.nl

4 WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK NA
C&M E&M N&G N&T Een overzicht van alle vervolgopleidingen, per profiel, vind je op: It’s learning > Infoplein H5/V6 > VWO-6 > vervolgopleidingen WO

5 C&M Psychologie (Kunst)Geschiedenis Kunstmatige Intelligentie (+ WA)
Theaterwetenschap Gezondheidswetenschappen Rechtsgeleerdheid Bedrijfskunde (+ WA)

6 E&M Bedrijfskunde Fiscaal Recht & Economie
International Business Adminstration Internationale Betrekkingen en Int. Organisatie Politicologie

7 N&G (Dier)Geneeskunde (+ NA) Tandheelkunde (+ NA)
Bewegingswetenschappen (+NA) Life Science Technology (+ WB + NA) Farmacie (+ NA) Gezondheidswetenschappen

8 N&T Bouwkunde Sterrenkunde Technische Informatica
Lucht- en Ruimtevaarttechniek Wiskunde (Dier)Geneeskunde (+ Bi)

9 Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan zulke activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Lotingsprocedure afschaffen De centrale lotingsprocedure bij numerusfixusopleidingen zoals geneeskunde verdwijnt. Deze opleidingen gaan zelf studenten selecteren. Dit zorgt voor een betere match tussen student en opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de lotingsprocedure precies verdwijnt. 

10 INSCHRIJVEN BIJ DE UNIVERSITEIT VIA STUDIELINK.NL
Voor 1 mei aanmelden vanaf 2014 verplicht. Als je gaat studeren aan een hogeschool of universiteit in Nederland, dan moet je je eerst aanmelden (inschrijven). Aanmelden bij de hogeschool of universiteit doe je via  (eerst een DigiD aanvragen). Daarna kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO (voorheen de IB-Groep)

11 Aanmelden voor een studie bij voorkeur voor 1 december bij Studielink
Toelating tot het HO Diploma VWO Aanvullende eisen Voor sommige HBO-opleidingen moet je over specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen beschikken. Dit zijn de zogenaamde aanvullende eisen die door de opleiding zelf worden gesteld.  De hogeschool zal je testen op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bij aanvullende eisen moet je je voor 15 januari aanmelden bij de hogeschool. bijv. bij Logopedie – Hoger Hotelonderwijs Loten: sluitingsdatum 15 mei Is je gemiddelde een 8 of hoger dan word je direct toegelaten Zie ook: ib-groep.nl/particulieren/studeren/loten/loten_hoe_en_wat.asp

12 LOTING Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie)
WELKE STUDIES Opleidingsfixus (te veel studenten voor een bepaalde studie) Instellingsfixus (te veel studenten voor een bep. studie in een bep. plaats)

13 Lotingsstudies van vorig jaar
O.a.: Psychologie Bedrijfskunde (Groningen, VU, Nijmegen) Rechtsgeleerdheid (Dier)-Geneeskunde Tandheelkunde Bouwkunde (Delft) De informatie over de loting van zal eind 2013 beschikbaar zijn! Bij al deze studies gaat het om een instellingsfixus of een opleidingsfixus

14 Gemiddeld eindexamencijfer
DUO berekent het gemiddelde van de afgeronde eindcijfers die vermeld staan op de cijferlijst die bij het diploma hoort. De verschillende lotingsklassen zijn: A hoger dan of gelijk aan 8,00; B lager dan 8,00 maar hoger dan of gelijk aan 7,50; C lager dan 7,50 maar hoger dan of gelijk aan 7,00; D lager dan 7,00 maar hoger dan of gelijk aan 6,50; E lager dan 6,50. Havo en vwo Bij eindexamen havo en vwo wordt het gemiddelde eindexamencijfer berekend door alle eindexamencijfers van het gemeenschappelijk deel (inclusief het combinatiecijfer), alle eind-examencijfers van het profieldeel en het hoogste eindexamencijfer van het vrije deel bij elkaar op te tellen en te delen door dit aantal examencijfers

15 Decentrale selectie Naast de specifieke selectiecriteria, die door de universiteiten en hogescholen worden vastgesteld, gelden ook nog een aantal algemene voorwaarden: De school bepaalt zelf welke kandidaten het beste voldoen. Je doet ook mee aan de centrale loting voor dezelfde opleiding. Je mag maar voor 1 opleiding/instelling meedoen aan de decentrale selectie. Je voldoet op tijd aan de aan de vooropleidings- en pakketeisen. De sluitingsdatum van de inschrijving is afhankelijk van de studie. Bijvoorbeeld Geneeskunde: Universiteit Amsterdam (VU) - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 15 januari   Universiteit Groningen - Aanmelden bij de IB-Groep vóór 1 maart    (deze data zijn van afgelopen jaar, de data voor komend studiejaar worden in de loop van december bekend) o.a: Geneeskunde [RUG, UU, EUR, VU, UvA, RUN, UM, Leiden] International Business [RUG, UM] Rechtsgeleerdheid [RUG, VU]

16 International Business Administration in Rotterdam
Selectie aan de poort Een aantal instellingen experimenteert met 'selectie aan de poort' voor een aantal opleidingen. Dit betekent dat de instelling zelf studenten selecteert op basis van door de instelling vastgestelde criteria (en een uiterste aanmelddatum). Ook voor deze opleidingen moet je je eerst aanmelden bij Studielink. De instelling zal vervolgens contact met je opnemen. Voor de volgende opleidingen en instellingen geldt ‘selectie aan de poort’: International Business Administration in Rotterdam Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht Nadere informatie over 'selectie aan de poort' is te vinden op de website van de onderwijsinstellingen

17 International Business Administration in Rotterdam
Een gemiddeld eindcijfer van een 7.0 of hoger, EN Een 7.0 of hoger voor Wiskunde, Een 7.0 of hoger voor Engels,  AND Bij voorkeur een “business”-gerelateerd 'profielwerkstuk'. A motivation letter. This letter must include four items: Your details, including nationality, place of birth or residence, previous education, international experience Why you want to enrol in the English-language Bachelor of Science in International Business Administration Why you chose RSM (Rotterdam School of Management) Your career aspirations (een toelatingsexamen voor voor leerlingen met Wiskunde A1 of C)

18 Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren
Pas jij bij de studie?   Verplichte ‘matching’ voordat je komt studeren De Universiteit Utrecht voert als eerste universiteit een verplicht matchingstraject in voor nieuwe bachelorstudenten. De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past, zodat je succesvol je studie doorloopt.  Als je per 1 september 2013 aan de Universiteit Utrecht komt studeren, moet je hiervoor een verplichte matchingsprocedure doorlopen. De universiteit wil hiermee de binding met de opleiding vergroten en uitval als gevolg van een niet-passende studiekeuze tegengaan. Daarnaast wil de universiteit een ambitieus studieklimaat stimuleren. Matching betekent dat je via studieactiviteiten voor de start van je studie uitgebreid kennis maakt met de opleiding van je keuze. We gaan je een realistisch beeld schetsen van je studie met een college en een kleine toets. Ook praten we met je over je motivatie. Zo kun jij nagaan of je bij de studie past. Matching is een verplicht onderdeel van je inschrijving. Meer informatie over de invulling van de matching vind je dit najaar op de site van je opleiding. Je wordt door je opleiding uitgenodigd voor de matchingsactiviteiten. De Universiteit Utrecht is de eerste universiteit in Nederland waarbij deelname aan matchingsactiviteiten voor de poort vanaf 2013 een voorwaarde is om te mogen inschrijven. Gevolg van de nieuwe maatregel is ook dat je je al per 1 mei 2013 aangemeld moet hebben als je een opleiding aan de Universiteit Utrecht wilt volgen. Matching is in jouw voordeel!

19 Aanvullende eisen hbo Voor sommige hbo-opleidingen moet je specifieke vaardigheden, kennis of eigenschappen hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘aanvullende eisen’ die door de opleiding zelf worden gesteld. Voor zo'n opleiding moet je je daarom eerst aanmelden bij de hogeschool en dan pas bij Studielink. De hogeschool test je op de aanvullende eisen en bepaalt vervolgens of je wordt toegelaten. Bijvoorbeeld voor het Hoger Hotelonderwijs Melden bij de hogeschool Wil je een opleiding volgen waarvoor aanvullende eisen gelden? Neem dan contact op met de hogeschool en vraag naar de aanmeldingsprocedure. Dit moet je doen vóór 15 januari. 

20 STUDIEFINANCIERING Plannen stelsel studiefinanciering
Het kabinet is van plan om de volgende zaken te veranderen op het gebied van studiefinanciering: invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de masterfase met ingang van het studiejaar ; invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten in de bachelorfase met ingang van het studiejaar ; vereenvoudigingen in de studiefinanciering per 1 januari 2015; invoering van een alternatief vervoersarrangement per 1 januari 2016. De plannen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen. Op 28 juni 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase en voor de vereenvoudigingen bij het parlement ingediend. Het parlement heeft nog geen besluit over het wetsvoorstel genomen. Dit wetsvoorstel biedt ook een doorkijkje naar een sociaal leenstelsel voor de bachelorfase. Daarvoor wordt een apart wetsvoorstel uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting begin 2014 ingediend. Over het alternatief vervoersarrangement zijn nog geen nadere details bekend.

21 De prestatiebeurs vraag je aan bij DUO
De basisbeurs en je OV ontvang je eerst als lening, de aanvullende beurs in de eerste vijf maanden direct al een gift. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Basisbeurs Aanvullende beurs (afhankelijk van het inkomen van de ouders) (Lening) OV- Studentenkaart (Collegegeldkrediet)

22 studiefinanciering thuiswonend uitwonend
basisbeurs , ,46 aanvullende beurs 231, ,17 Lenen , ,66 Collegegeldkrediet 152, ,92 (Het collegegeld bedraagt € 1.835,=) Maandbedragen geldig van september 2013 t/m 31 december 2013. Alle genoemde bedragen zijn maximaal. Zet je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een prestatiebeurs ontvangt je studiefinanciering stop, dan hoef je de basisbeurs, aanvullende beurs en Ov-studentenkaart niet terug te betalen. Je mag vanaf 1 februari tot het einde van dat studiejaar niet opnieuw een prestatiebeurs aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt één keer gebruikmaken van deze regeling.

23 Hoelang krijg je prestatiebeurs?
Als je gaat studeren aan een universiteit of hogeschool krijg je meestal vier jaar prestatiebeurs. Daarna kun je nog drie jaar lenen. Voor langere studies kun je meer dan vier jaar prestatiebeurs krijgen. Doe je bijvoorbeeld na je wo-bachelor nog een tweejarige masteropleiding, dan krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Ook als je na je hbo-bachelor overstapt naar een tweejarige master, krijg je één jaar extra prestatiebeurs. Bijverdienen In 2013 is de bijverdiengrens € € ,90. Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand. Voor verdere informatie zie: ib-groep.nl/particulieren/sf/studiefinanciering.asp


Download ppt "DECAAN F. Bouwhuis."

Verwante presentaties


Ads door Google