De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in gesprek over agressie

Verwante presentaties


Presentatie over: "in gesprek over agressie"— Transcript van de presentatie:

1 in gesprek over agressie
zondag 2 april 2017 Over de norm in gesprek over agressie donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

2 ‘de norm’ Tijdens deze workshop bespreken we ‘de norm’ aan de hand van een casus én gaan we ‘spelenderwijs’ in gesprek over agressie. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

3 de grens Waar ligt jouw grens tussen acceptabel en onacceptabel, als het gaat om agressie? donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

4 óver de norm Hoe ga ik er zelf mee om, wanneer de norm /
mijn grens overschreden wordt? donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

5 agressie preventie geweld nazorg risico inventarisatie de-escaleren
emoties norm donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

6 de praktijk casus geïnspireerd door praktijksituatie van Blijf Groep Amsterdam geen goed / fout geen welles / nietes leef je in en vertaal naar je eigen situatie donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

7 de opdracht noteer tijdens het doornemen van de casus: signalen
kenmerken alarmbellen risico’s donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

8 de situatie De situatie speelt zich af in Het Oranje Huis, een opvanglocatie voor cliënten (met hun eventuele kinderen) die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

9 de locatie De locatie van het Oranje Huis is een bekend adres. Voorheen was een soortgelijk huis op een geheime plek. Er wordt een beroep gedaan op de organisatie om te zorgen voor de veiligheid. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

10 een systeemgesprek Systeemgesprek in Het Oranje Huis. aanwezigen: gezinshulpverlener, cliënt, (ex)partner van cliënt In de wachtruimte: steunfiguur van cliënt doel: de (ex)partner zo snel mogelijk betrekken bij de gesprekken, zodat het doel van de hulpverlening kan worden bepaald. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

11 de afspraken We geven elkaar de ruimte om te praten.
We luisteren naar elkaar. Indien iemand spanning of een gevoel van onveiligheid ervaart, wordt er een time out ingezet. Degene die hier behoefte aan heeft verlaat de ruimte voor 5 minuten en komt daarna weer terug. Beiden gaan akkoord. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

12 het gesprek 1/5 We starten het gesprek
Ik geef mevrouw de ruimte om aan te geven, wat voor haar de reden is geweest om weg te gaan. Mevrouw laat weten, dat het teveel voor haar werd, het huiselijk geweld. En dat ze daarom is weggegaan. De heer is het hier niet mee eens en zegt dat hij weg gaat. Binnen 10 minuten verlaat de heer boos de gespreksruimte en roept tegen mevrouw dat zij hun kind niet zal krijgen, of woorden van gelijke strekking. Mevrouw verlaat ook de ruimte en gaat naar haar vriendin in de wachtruimte. De heer komt weer terug. We spreken over de gemaakte afspraken en het grensoverschrijdende gedrag (schreeuwen, dreigen en met de deuren slaan). donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

13 het gesprek 2/5 Ik heb aangegeven dat ik op deze manier het gesprek niet zal voortzetten, omdat ik me daar niet veilig bij voel. En dat ik het ook als onveilig ervaar voor mevrouw, medewerkers en bewoners. De heer herhaalt meerdere malen de vraag, of ik het gek vind dat hij boos reageert. Volgens hem speelt mevrouw een toneelspel. Ik heb hem gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. En besproken dat we zojuist hebben afgesproken, dat ieder de gelegenheid krijgt zijn of haar verhaal te vertellen. En dat het belangrijk is, dat dit op een veilige manier gebeurt. De heer zegt dat hij tot tien zal tellen en dat hij zijn mond zal houden. Ik heb gezegd, dat ik mijn twijfels heb of dit gesprek op een veilige manier voortgezet kan worden, omdat de heer in zijn spanning in één keer omhoog schiet. Ik heb mezelf hardop afgevraagd, of hij zichzelf onder controle kan houden. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

14 het gesprek 3/5 De heer vraagt of ik alsjeblieft het gesprek wil voortzetten. De heer zegt dat hij gespannen is en dat hij zich onder controle zal houden. Ik heb nogmaals de afspraken benoemd en de gevolgen als de heer zich niet aan de afspraken kan houden. Het besprek wordt afgebroken en niet verder voortgezet. Ik informeer bij mevrouw in de gespreksruimte hoe het met haar gaat en of zij voldoende veiligheid ervaart om het gesprek verder af te maken. Mevrouw vertelt dat het altijd zo gaat met de heer. Mevrouw zegt dat zij bereid is, om weer in gesprek te gaan. Ik heb mevrouw geadviseerd om gebruik te maken van de time-out-methode. Het gesprek wordt voortgezet. De heer weet zich rustig te houden. Hij corrigeert zichzelf, als ik opmerk dat de spanning weer bij hem stijgt en dit naar hem toe benoem. Dit accepteert hij. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

15 het gesprek 4/5 Mevrouw neemt op eigen initiatief drie keer een time-out. Dit wordt door alle partijen geaccepteerd en de heer maakt één keer excuses naar mevrouw. Op het moment dat mevrouw aan de heer vertelt, dat zij de relatie niet wil voortzetten, wordt de heer opnieuw boos. Mevrouw zegt een time-out te nemen en verlaat de ruimte. Hierop laat de heer weten klaar met het gesprek te zijn en geeft mij een hand. De heer begon onderweg naar de uitgang nog tegen mevrouw te schreeuwen, dat ze een slechte moeder is. Op mijn verzoek om naar buiten te gaan, is de heer weggegaan. Ik heb de receptie doorgegeven dat de heer niet meer naar binnen mag. En hierop liet de receptie weten, dat de heer de parkeerkaart nog moest geven. En ik verwachtte, dat als de heer de kans zou krijgen, hij tegen mij zou spuien of direct tegen mevrouw te keer zou gaan. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

16 het gesprek 5/5 Ik heb hierop aan een collega gevraagd, of zij de parkeerkaart wil aannemen. Dit heeft zij gedaan en dit is in de nabespreking volgens haar goed verlopen. Ze is nadat de heer vertrokken was de gespreksruimte ingekomen om te vragen of ik nog iets nodig had. Ik heb aangegeven, dat dat op dat moment niet nodig was en ik nog even in gesprek zou gaan met mevrouw. Mevrouw was emotioneel. Ik heb met haar kort nagezeten en met haar de resultaten van het gesprek besproken. Ik heb haar gecomplimenteerd voor haar doorzettingsvermogen en het goed aangeven van haar persoonlijke grenzen. Mevrouw is uiteindelijk rustig vertrokken. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

17 dit zou ik gedaan hebben…
In deze situatie op basis van de geldende norm op basis van mijn eigen grenzen donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

18 dit zou ik in het vervolg doen…
in een soortgelijke situatie in het vervolg met deze cliënt en (ex)partner op basis van de geldende norm op basis van mijn eigen grenzen donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

19 ‘spelenderwijs’ in gesprek
donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

20 startopdracht Wie in de branche W&MD werkt, kan te maken krijgen met agressie op het werk. Hoe vaak heb jij te maken met agressie op het werk op een schaal van 0 (helemaal nooit) tot 10 (meerdere keren per dag) In welke mate heb jij last van agressie op het werk op een schaal van 0 (geen last) tot 10 (heel veel last) Bewaar je antwoorden tot het eind van het spel en laat ze niet zien of horen aan je medespelers. donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

21 evaluatie Dit heb ik over mezelf ontdekt:
Dit ga ik vanaf morgen anders doen: Dit heb ik nog nodig om dat voor elkaar te krijgen: donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

22 dit wil ik graag delen… tip over agressiebeleid: voornemen:
donderdag 10 oktober 2013 Saskia van Beers

23 Meer informatie www.fcb.nl/overfcb/gezond-en-veilig-werken/
E: T donderdag 7 februari 2013

24 donderdag 7 februari 2013


Download ppt "in gesprek over agressie"

Verwante presentaties


Ads door Google