De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kom verder. Saxion. Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kom verder. Saxion. Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Kom verder. Saxion. Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling

2 Kom verder. Saxion. Hoofdvraag: Welke type banen en organisaties zijn voor jonge baanzoekers aantrekkelijk? Deelvragen: 1. Wat zijn de voorkeuren van jonge baanzoekers? 2. Wat is het verschil tussen deze voorkeuren en de kenmerken van organisaties?

3 Kom verder. Saxion. Wat weten we al? Chapman et al., (2005)

4 Kom verder. Saxion. - Met 450 jongeren diepgaand gediscussieerd - Meer dan 2000 jongeren zijn bevraagd met een vragenlijst - Meer dan 2000 medewerkers in organisaties zijn bevraagd met een vragenlijst Dit hebben we gedaan

5 Kom verder. Saxion. Uitdaging Autonomie en duidelijkheid Taken doen die aansluiten op bestaande kennis Vrijheid in de inrichting van het werk Nieuwe dingen lerenDuidelijkheid over verwachtingen Taken doen die impact hebben op klant-tevredenheid/organisatie Vertrouwen Afwisseling Afwisseling in sociale contacten Afwisseling in afdeling / fysieke werkplek Afwisseling in in type taken Werkinhoud

6 Kom verder. Saxion. Collega’sOpleiding & Ontwikkeling hulp van collega’sopleidingsmogelijkheden vriendschappen ontwikkelendoorgroeimogelijkheden sfeerFysieke werkplek Leidinggevende beschikbaarheid van technologie persoonlijke interesse werkomstandigheden respect van de leidinggevendeFlexibiliteit participatieve stijlflexibiliteit in werkdagen en werktijden duidelijkheid over werktijden werkdagen flexibiliteit in plaats van werk (thuiswerken) Werkomgeving

7 Kom verder. Saxion. Meest belangrijk:

8 Kom verder. Saxion. Minst belangrijk

9 Kom verder. Saxion. Verschillen tussen jonge baanzoekers en organisaties

10 Kom verder. Saxion. Grote verschillen jonge baanzoekers en organsiaties Doorgroeimogelijkheden Sfeer Werkomstandigheden Afwisseling in type werkplek Opleidingsmogelijkheden Duidelijkheid over inhoud en verwachtingen van werk Imago Ruimte om mee te beslissen Flexibiliteit in plaats en tijd van werk Nieuwe dingen leren Respect van de leidinggevende Afwisseling in sociale contacten

11 Kom verder. Saxion. Kleine verschillen jonge baanzoekers en organisaties Flexibiliteit in werkdagen en werktijden Taken met impact op de organisatie/klant Hulp van collega’s Vrijheid in de inrichting van het werk Afwisseling in type taken Vriendschappen ontwikkelen Beschikbaarheid van technologie Duidelijkheid over werktijden en werkdagen Persoonlijke interesse van de leidinggevende Vertrouwen Taken doen die aansluiten op bestaande kennis

12 Kom verder. Saxion. Conclusies De type kenmerken die jonge baanzoekers belangrijk vinden, zijn minder vernieuwend dan vaak wordt verondersteld in onderzoek en publicaties over Generatie Y Niet de kenmerken die jonge baanzoekers belangrijk vinden, maken het verschil, maar hun definiëring daarvan. We hebben tot nu toe een onvoldoende of zelfs een verkeerd beeld van wat werk voor (jonge) baanzoekers aantrekkelijk maakt. Jonge baanzoekers zijn conservatiever dan vaak wordt verondersteld in veel publicaties over generatie Y

13 Kom verder. Saxion. Conclusies Doordat de opvattingen van jonge baanzoekers over de kenmerken zo anders zijn, zullen maatregelen die vanuit traditionele opvattingen over deze kenmerken worden opgestart, niet zorgen voor het aantrekkelijker worden voor deze generatie, maar voor het afschrikken van jonge baanzoekers.

14 Kom verder. Saxion. Conclusies Jongeren hebben veel sterke voorkeuren voor ontwikkeling (opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, nieuwe dingen, afwisseling in type werkplek) dan de mate waarin organisaties dat bieden. Grote verschillen op het gebied van duidelijheid en sfeer: jongeren zijn in hun beroepsopleiding onvoldoende voorbereid op de complexe, weerbarstige organisatierealiteit.

15 Kom verder. Saxion. Conclusies De mate waarin medewerkers van onderzochte organisaties ervaren dat ze taken doen die aansluiten bij bestaande kennis komt overeen met de sterkte van de voorkeuren van jonge baanzoekers voor dit aspect. Veel jongeren spraken zich in de focusgroepen als schrikbeeld uit dat zij later werk moeten doen dat continu hetzelfde is, of dat bestaat uit te weinig verschillende soorten taken. Dat schrikbeeld lijkt ongegrond.

16 Kom verder. Saxion. Techniek Voor de sector techniek valt op dat er op mbo niveau veel en grote verschillen zijn tussen jonge baanzoekers en organisaties De sector lijkt zelfs niet te kunnen voorzien in de basis basisbehoeften van jonge baanzoekers als de fysieke werkplek of afwisseling in werkomstandigheden. De resultaten lijken er op te wijzen dat een gemiddelde medewerker in de technische sector precies het tegenovergestelde ervaart van wat een jonge baanzoeker wil: een baan met weinig afwisseling in taken en sociale contacten, met nauwelijks zicht op opleidings- en doorgroeimogelijkheden en weinig ontwikkelingsmogelijkheden

17 Kom verder. Saxion. Overheid De belangrijkste constatering voor de sector overheid is dat niet wordt voorzien in de behoeften van jonge baanzoekers om zichzelf te ontwikkelen en continu in de zelfde functie te blijven. Ook is er een aanzienlijk verschillen tussen jonge baanzoekers en de overheid op het gebied van duidelijkheid over de inhoud en verwachtingen van werk. In dat opzicht lijken medewerkers meer vrijheid te krijgen, dan dat jonge baanzoekers willen. Kenmerken waar de verschillen beperkt zijn, zijn afwisseling in sociale contacten, flexibiliteit, de afwisseling in sociale contacten en het doen van taken die een duidelijke impact en relevantie hebben.

18 Kom verder. Saxion. Zorg Mbo’ers meer duidelijkheid, hbo’ers juist meer vrijheid investeren in opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een leider die aan jongeren de ruimte biedt om mee te beslissen. aanzienlijke verschil op voor het aspect sfeer: nergens anders zijn de verschillen tussen jonge baanzoekers en organisaties voor dit aspect zo groot als in de zorg.

19 Kom verder. Saxion. Aanbevelingen Een ontwikkelingstraject als aantrekkelijk alternatief voor een vast contract Opvallen tussen de grote hoeveelheid baanmogelijkheden Breng jongeren bij elkaar en innoveer Duidelijkheid en structuur in plaats van het nieuwe werken De fysieke werkplek, een klein maar essentieel detail


Download ppt "Kom verder. Saxion. Aantrekkelijk werk voor jongeren in de technische sector. Gezocht: duidelijkheid, structuur en ontwikkeling."

Verwante presentaties


Ads door Google