De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aantrekkelijk werk voor jonge baanzoekers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aantrekkelijk werk voor jonge baanzoekers"— Transcript van de presentatie:

1 Aantrekkelijk werk voor jonge baanzoekers
Stephan Corporaal - hr onderzoeker Tom Morssink - hr adviseur

2 Aanleiding In het Oude Werken vindt zelfrealisatie niet plaats in werktijd, maar juist daarbuiten, dus in de vrije tijd: - vakantie, pensioen, weekend. In dit model denkt de werknemer niet aan zijn werk, maar droomt hij van vrije tijd. Op ons sterfbed bedachten we dat we eigenlijk iets anders met ons leven hadden willen doen. In Het Nieuwe Werken kunnen we onszelf realiseren in ons werk. Wat dan ook wel of niet onder het Nieuwe Werken wordt verstaan (zoals flexibiliteit, technologie, digitaal netwerken, eigen verantwoordelijkheid en platte organisatie): het is meer dan een middel, eerder een brede kijk op de rol van werk in ons leven; een zoeken naar een uitweg uit het Oude Werken.

3 Vraagstelling Wat zijn de voorkeuren voor baan- en organisatiekenmerken van jonge baanzoekers? Wat is het verschil tussen deze voorkeuren en de feitelijke baan- en organisatiekenmerken van bedrijven?

4 Theoretisch kader

5 Onderzoeksopzet Op basis van eerder, grootschalig, onderzoek vastgesteld wat de relevante baan en organisatiekenmerken zijn om de aantrekkelijkheid van werk te bepalen. Vastgesteld welke voorkeuren jonge baanzoekers hebben voor deze kenmerken op basis van groepsdiscussies met 433 laatstejaars vmbo (27%), mbo (39%) en hbo (34%) Deze voorkeuren gemeten bij 677 laatstejaars vmbo (11%), mbo (34%) en hbo (55%) studenten met een vragenlijst.

6 Aantrekkelijk werk De mate waarin een baanzoeker denkt dat zijn voorkeuren voor bepaalde baan en organisatiekenmerken (bijv. uitdaging, autonomie) kunnen worden gerealiseerd in een bepaalde baan en organisatie. - Aantrekkelijkheid van werk bij uw organisatie: analyseren verschillen tussen voorkeuren van hbo baanzoekers en datgene wat uw organisatie te bieden heeft. - Studenten: Ik vind een baan aantrekkelijk waarin in duidelijkheid krijg over waarom ik taken moet doen - Medewerkers: Ik ervaar in mijn baan dat ik duidelijkheid krijg over waarom ik taken moet doen

7 “als we maar niet in zo’n bedrijf komen waar we de hele dag hetzelfde, simpele werk moeten doen”...”laat ze ons vragen wat we hebben geleerd in de opleiding en soortgelijk werk aanbieden, dan kunnen we pas echt laten zien wat we kunnen”

8 “het is erg irritant dat leidinggevenden ons vaak de hele tijd willen controleren”...”laat ze van te voren wat meer duidelijk geven over wat wij precies moeten doen, wat ze van ons verwachten en aan welke regels we ons moeten houden”.. ”en geef ons vertrouwen dat we het goed proberen te doen”... ”hij mag ons best in de gaten houden, maar doe dat dan ook goed: wat hebben we aan iemand die ons na een halfjaar verteld of iets niet goed hebben gedaan, laat hem wat vaker aan ons vertellen wat die van ons werk vindt”

9 “het kantoorpersoneel werkt vaak in de meest luxe ruimten, terwijl wij vaak weggestopt worden in oude, slecht onderhouden ruimtes”, “dat is een teken van weinig respect naar ons” ... “het moet toch niet veel kosten om te zorgen voor schone en goed geventileerde ruimten?” ... “de leidinggevende zou regelmatig moeten checken of we wel de juiste spullen hebben om ons werk te doen” tekst

10 ”het zou een uitdaging zijn om in teams werken aan taken en projecten die écht iets opleveren voor het bedrijf of die klanttevredenheid kunnen verbeteren” ... “ en dan niet alleen het schrijven van beleid of het maken van plannen, maar echt de organisatie ingaan of echt naar klanten”... ”samen met collega’s van andere afdelingen” ... “en kunnen zien wat er verbeterd kan worden”

11 “het is verschrikkelijk om straks de hele dag achter de computer bezig te moeten”...
”een baan met veel afwisseling tussen computerwerk, overleggen en klantcontact zou ideaal zijn”

12 “in werktijden mag best wat flexibiliteit zitten
“in werktijden mag best wat flexibiliteit zitten. Elke dag van precies 9 tot 5 aanwezig is erg bureaucratisch”... “laat ze ons wat ruimte geven om een uurtje later te kunnen beginnen en dan een uur later door te werken”... “thuiswerken hoeft niet perse. Thuis is teveel afleiding en dan missen we de sociale contacten met collega’s”

13 “liefst vooral niet werken in zo’n open ruimte met allerlei rare soorten werkplekken”...
”liever een werkplek met niet teveel mensen op de kamer, waar we rustig kunnen werken en een eigen bureau die we zelf kunnen inrichten

14 Uitdaging Met welke aspecten associëren jonge baanzoekers dit kenmerk?
1 Duidelijkheid over hoe werk moet worden uitgevoerd (6 items, α=.854) 2 Vrijheid in de uitvoering van werk (α=.852) 3 Vertrouwen krijgen: niet steeds gecontroleerd worden (α=.772)

15 Afwisseling 1 Afwisseling in ruimten: werken in verschillende soorten ruimten (5 items, α=.816) 2 Afwisseling in sociale contacten (4 items, α= .710) 3 Afwisseling in soort taken (4 items, α= 0,694)

16 Flexibiliteit Flexibiliteit in plaats van werk: mogelijkheden tot thuiswerken (4 items α= .916) Tijdige / vaste roostering (4 items, α=.804) Flexibiliteit in werktijden (4 items, α=.722) Flexibiliteit in werkdagen (3 items, α=. 687)

17 Autonomie 1 Duidelijkheid over hoe werk moet worden uitgevoerd (6 items, α=.854) 2 Vrijheid in de uitvoering van werk (α=.852) 3 Vertrouwen krijgen: niet steeds gecontroleerd worden (α=.772)

18 Flexibiliteit 1 Flexibiliteit in plaats van werk: mogelijkheden tot thuiswerken (4 items α= .916) 2 Tijdige / vaste roostering (4 items, α=.804) 3 Flexibiliteit in werktijden (4 items, α=.722) 4 Flexibiliteit in werkdagen (3 items, α=. 687)

19 Collega’s 1 Sfeer: humor, niet roddelen, openheid, eerlijkheid (6 items, α=.807 2 Mogelijkheid tot ontwikkelen van vriendschappen (5 items, α= .835) 3 Hulp van collega’s bij problemen en uitvoering van werk (5 items, α=.828)

20 Leidinggevende Respect van leidinggevende: in waarde laten, eerlijk, open voor verschillende denkwijzen (5 items, α=.900) Persoonlijke interesse van leidinggevende (5 items α=. 783) Participatieve stijl: ruimte om mee te denken (5 items, α=.860)

21 Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
1 Mogelijkheden tot het kunnen volgen van een opleiding (α=.846) 2 Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie (α=.828)

22 Fysieke werkplek 1 Een schone, veilige, opgeruimde en goed geventileerde werkplek (4 items, α=.861) 2 Beschikbaarheid digitale hulpmiddelen op het werk: , telefoon, social media (5 items, α=.794)

23 De soort voorkeuren van jongeren zijn niet zo heel afwijkend ...
Ons onderzoek laat dus zien dat niet zozeer de voorkeuren voor het type baan- en organisatiekenmerken van jonge baanzoekers verschillend zijn van die van andere groepen baanzoekers, maar dat verschillen voornamelijk te verwachten zijn in de operationalisering van deze kenmerken. Dat is opmerkelijk, want in wervings- en selectieonderzoek wordt weinig aandacht besteed aan de operationalisering van deze kenmerken (Barber, 1998; Carles & Imbers, 2007). Het gevolg is dat we onvoldoende of zelfs een verkeerd beeld hebben van wat werk voor jonge baanzoekers aantrekkelijk maakt.

24 ... maar hun invulling van deze voorkeuren wel ...
Als we kijken naar de manier waarop jonge baanzoekers de baan- en organisatiekenmerken beschrijven, dat valt op dat ze dat op een geheel eigen manier doen. Ze associëren de kenmerken met andere aspecten en in een ander taalgebruik dan in operationalisering in taakontwerp onderzoek. We constateren dat in bestaande operationalisering veel aspecten niet worden gemeten die jonge baanzoekers erg belangrijk vinden

25 ... jongeren zijn conservatiever dank we denken
Een andere opvallende constatering in de beschrijving van baan- en organisatiekenmerken door jonge baanzoekers is dat ze conservatiever lijken te zijn dan wordt verondersteld in veel publicaties over generatie Y.

26 1 Duidelijkheid Deze groep jongeren benadrukten de behoefte aan duidelijkheid. Ze willen precies weten wat van hen verwacht wordt, hoe ze het werk kunnen doen, wat de regels zijn en willen op tijd duidelijkheid over wanneer er gewerkt moet worden. Op deze behoefte kan worden ingespeeld door ze op hun dagelijkse werkzaamheden steeds van feedback te voorzien.

27 2 Afwisseling Voorkom een te beperkt en routinematig takenpakket voor jonge medewerkers. Jongeren in deze groep gaven aan dat ze graag afwisseling willen in hun dagelijkse werkzaamheden en dat dit al gerealiseerd kan worden door kleine aanpassingen in omstandigheden van werk zoals de wisseling van ruimte, het in contact komen met andere afdelingen of andere soorten collega’s. Dit soort aanpassingen zijn vaak snel en goedkoop door te voeren. Een aanvullende suggestie die de jongeren in meerdere van onze discussies deden was: ‘kan een bedrijf ons niet in contact brengen met andere (jonge) medewerkers zodat we af en toe kunnen wisselen met bepaalde werkzaamheden?”.

28 3 Fysieke werkplek Zorg dat de fysieke werkplek van de jongeren op orde is. De fysieke werkomgeving is tot nu toe behoorlijk onderbelicht in onderzoek naar jonge baanzoekers, maar blijkt erg belangrijk voor met name jongeren van het vmbo en mbo.

29 4 Vergeet het nieuwe werken
Laat u niet teveel beïnvloeden door discussies over het ‘nieuwe werken’. Jonge baanzoekers zijn eerder conservatief dan progressief. Ze willen een vaste werkplek waar de ict-voorzieningen goed op orde zijn, niet al teveel thuis werken en vinden sturing op output interessant, maar hechten vooral waarde aan een toegankelijke leider die meedenkt over hoe het werk beter kan worden gedaan.

30 5 Voorkom 100% ‘computerwerk’
Afwisseling: Creëer de omstandigheden waarmee voorkomen kan worden dat jongeren de hele dag achter de computer of in hetzelfde kantoor zitten.

31 6 Verbeter uw vacatureteksten
Vanuit dit onderzoek is bekend wat u in ieder geval moet communiceren over deze kenmerken: (1) een concrete beschrijving van taken waarin u heel precies duidelijk maakt hoe de afwisseling gedurende een werkdag of werkweek eruit ziet (2) de mogelijkheden tot flexibiliteit in werktijden en thuiswerken (3) een omschrijving van welke nieuwe dingen geleerd kunnen worden in de baan en (4) in welke mate de taken in relatie staan met het verbeteren van bedrijfsprocessen of het verbeteren van klanttevredenheid. De laatste twee aspecten associëren jongeren met uitdaging.


Download ppt "Aantrekkelijk werk voor jonge baanzoekers"

Verwante presentaties


Ads door Google