De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Halfjaarcijfers 2013 Amsterdam, 28 augustus 2013 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Halfjaarcijfers 2013 Amsterdam, 28 augustus 2013 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."— Transcript van de presentatie:

1 Halfjaarcijfers 2013 Amsterdam, 28 augustus 2013 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande

2 •Omzet daalt met 9,0% naar 131,4m (2012: 144,4m) –Na dip in 4 e kwartaal 2012 heeft omzet zich positief ontwikkeld –2 e kwartaal beter dan 1 e kwartaal •Orderportefeuille met 12% toegenomen naar 69,8m ten opzichte van ultimo 2012 –Toename orders met name in halfgeleider, medische en industriële sector –Pijplijn goed gevuld, maar planningshorizon is kort –Extreem kort cyclisch karakter EMS-markt, klanten stellen orders snel uit of schalen juist snel op Hoofdpunten H1-2013 Positieve tendens waarneembaar, volatiliteit EMS markt houdt aan

3 •Operationeel resultaat daalt naar 1,3m (H1-12: 3,9m) –Herstel resultaat na dip in 4 e kwartaal 2012 –2 e kwartaal duidelijk beter na licht verlieslatend 1 e kwartaal –Lagere omzet leidt tot druk op capaciteitsbezetting en operationele marge –Kostenbasis verder verlaagd; aantal medewerkers en operationele kosten duidelijk gereduceerd –Ingezette initiatieven ter verbetering capaciteitsbezetting kunnen omzetdaling niet direct compenseren •Nettowinst gedaald naar 0,9m (H1-12: 2,2m) –Belastingdruk lager dan 25% door toekenning gebruik innovatiebox –Exclusief voorziening in 1 e kwartaal (2,8 m netto) voor sluiting en herallocatie activiteiten NEE Hoofdpunten H1-2013 Positieve tendens waarneembaar, volatiliteit EMS-markt houdt aan

4 •Meer uitwisseling van mankracht en middelen tussen de verschillende werkmaatschappijen •Sluiting en herallocatie van activiteiten van NEE op schema –Herallocatie klanten, medewerkers en machinepark eind september afgerond –Structurele kostenbesparingen vanaf tweede helft 2013 zichtbaar (3,6 m op jaarbasis) –Lagere investeringsniveaus •Redelijke bezetting NEK in eerste helft 2013 volgend op in 2012 afgeronde reorganisatie, maar nog niet structureel op goed niveau •Herallocatie van klanten binnen de groep waar mogelijk, meer gezamenlijke commerciële initiatieven en new business Hoofdpunten H1-2013 Focus op betere balans in capaciteitsbezetting

5 •Balansverhoudingen onverminderd sterk –Solvabiliteit naar 41,6% (ultimo 2012: 47,4%; 30 juni 2012: 41,5%) –Balanstotaal met 8% toegenomen ten opzichte van ultimo 2012 –Met name hogere debiteuren- en crediteuren door relatief sterke mei en juni •Positieve netto cash flow van 2,1m (H1-12: -7,4m) –Strikter voorraadbeheer, werkkapitaal licht gedaald –Investeringen met 2,0m nagenoeg gelijk aan afschrijvingen Hoofdpunten H1-2013 Stevige financiële basis, positieve kasstroom

6 Kerncijfers H1-2013

7 Positionering Neways •Markt –Kernmarkt Benelux / Duitsland –Focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en ‘high-end’ telecom •Klanten –Industriële / professionele markt –B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)

8 Positionering Neways •Specialisaties –Kleinere complexe, meer specialistische series –Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box build systemen –Product life cycle management / one-stop-provider •Kerncompetentie –Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland) –Hoge toegevoegde waarde / expertise en service –Lage productiekosten (Oost-Europa, China)

9 Ontwikkeling omzet en orderportefeuille Orderportefeuille per ultimoNetto-omzet +12% 274 188 255 284 (Eur m) -9%

10 Omzetverdeling per EMS-marktsector (Eur m) H1-13%H2-12%H1-12%H2-11% Industrieel4937513952365136 Halfgeleider3325312440283324 Medisch3325332535243726 Automotive118108 7 7 Defensie22113243 Telecom11222232 Overige22212122 TOTAAL131100130100144100140100

11 Omzet per kwartaal (2012 – 2013) (Eur mio)

12 Resultaatontwikkeling Bedrijfsresultaat* (Eur m) Nettoresultaat * (Eur m) 2,4 -5,5 8,4 7,4 * 2009, 2011,2012 en 2013 inclusief bijzondere lasten -0,4 -5,7 5,1 3,8

13 •Economische neergang vanaf 2008/2009 resulteert in margedruk EMS-markt wereldwijd •Onderbezetting meerdere werkmaatschappijen nog niet opgelost •Aanzienlijke verlaging kostenbasis gerealiseerd •Initiatieven voor verbetering capaciteitsbezetting binnen de groep •Doelstelling 7% in jaren van hoogconjunctuur (volatiliteit vraag zal duidelijk moeten afnemen) * 2008/2009/2011/2012/2013 exclusief bijzondere baten en lasten 7% Ontwikkeling operationele marge

14 •Afname eigen vermogen door voorziening sluiting en herallocatie activiteiten NEE •Balansverlenging (+8%) met name door toename debiteuren en crediteuren •Solvabiliteit gecorrigeerd voor belastinglatentie en goodwill 39,6% (ultimo 2012: 45,4%) Solvabiliteit (per ultimo, %) Balans

15 Werkkapitaal •Werkkapitaalbeslag lager dan ultimo juni 2012 •Omloopsnelheid voorraad verbeterd en gaat richting 60 dagen per ultimo 2013 •Omloopsnelheid debiteuren op uitstekend niveau (Eur m, per ultimo) H1-13H1-122012 Voorraden55,567,453,5 Omloopsnelheid in dagen687770 Debiteuren31,8 25,9 Omloopsnelheid in dagen383638 Werkkapitaal38,145,239,1

16 Cashflow Netto cashflow (Eur m) •Positieve operationele en netto cashflow in eerste halfjaar •Lichte afname werkkapitaal •Investeringen nagenoeg gelijk aan afschrijvingsniveau

17 (Eur m) (Bank)schulden

18 Human resources Gemiddeld aantal medewerkers •Kenniscomponent steeds belangrijker •Aantal technische engineers laatste jaren sterk toegenomen en ca. 9% van het totaal aantal medewerkers •Aantal FTE’s met ca. 180 afgebouwd sinds augustus 2012 •Circa 34% van totaal aantal medewerkers actief in Oost-Europa en Azië * waarvan inhuur 216 282 254 180 155 182 1945 2027 2052 2170 19071906

19 Gegevens per aandeel (Eur) H1-13 2012 2011 Bedrijfsresultaat-0,240,240,75 Nettoresultaat -0,19-0,040,39 Dividend-0,010,12 Eigen vermogen4,664,905,04 Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo) 9.9439.9439.834

20 EMS - markttrends •Globalisering leidt tot sterkere concurrentie onder OEM’s; toename outsourcing door OEM’s zet versterkt door sinds economische neergang in 2008/2009 •Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycle •Vraag naar meer toegevoegde waarde; product life cycle management en eerdere betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-provider) door OEM’s •Onderscheidend vermogen op basis van flexibiliteit versus efficiëntie en (productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker •Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten – slag zal worden gewonnen dicht bij de klant

21 EMS - markttrends •Stijgende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India) •Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken mogelijkheden nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI (Supplier Managed Owned Inventory) •Hogere volatiliteit in de vraag door aanhoudende onzekere economische ontwikkelingen; planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en kostenverlaging anderzijds

22 •Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities •Uitbouw ‘one-stop-provider’ concept / hogere toegevoegde waarde –Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box build’) systeembouw activiteiten –Uitbreiding service & repair activiteiten –Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor kostenefficiënte (‘product life cycle’) oplossingen voor elektronisch componenten en (deel)systemen •Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op stabielere omzet en hogere toegevoegde waarde –Medische sector –Defensiemarkt (voorlopig onder druk door bezuinigingen overheden) Langetermijnstrategie

23 •Benutting kansen in emerging markets (Azië) –Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië –Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië •Verbetering interne samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden / efficiëntie van de organisatie –Optimalisatie en uitbouw productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten) –Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op ‘preferred suppliership’ –Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur Langetermijnstrategie

24 Onze bijdrage aan de allereerste 4-persoons elektrische auto ter wereld Solar Team Eindhoven

25 Onze bijdrage aan de Board Computer Taxi

26 Onze bijdrage aan 3D tv-kijken ‘zonder bril’

27 Uitgangspunten en aandachtspunten H2-2013 •Hoge volatiliteit in de marktvraag houdt voorlopig aan; veel aandacht op terugdringen onbalans in capaciteitsbezetting binnen de groep •Werken aan margeverbetering via innovatie en verdergaande uitbesteding •Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de regio en meer nadruk op inkoop materialen in Azië •Gerichte sturing op cashflow en voorraadreductie / balansverkorting •Start implementatie van het nieuwe ERP LN systeem van Infor/BaaN

28 Vooruitzichten 2013 •Macro-economische instabiliteit zorgt voor aanhoudend onzeker marktsentiment en hoge volatiliteit in de EMS-markt •Positief effect van sluiting en herallocatie NEE op capaciteitsbezetting, eerste kostenbesparingen zichtbaar in tweede helft •Voortzetting investeringen in kader van uitrol en implementatie strategie •Orderportefeuille in 1 e helft van het jaar toegenomen met 12% •Vooruitzichten verbeteren, maar horizon blijft beperkt; goede start tweede jaarhelft


Download ppt "Halfjaarcijfers 2013 Amsterdam, 28 augustus 2013 Raad van Bestuur Vincent de Bok Huub van der Vrande."

Verwante presentaties


Ads door Google