De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startvergadering Vitalink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startvergadering Vitalink"— Transcript van de presentatie:

1 Startvergadering Vitalink
9 januari 2013

2 Organisaties die meewerken

3 Programma Verwelkoming en inleiding: Doel van dit project Casefinding
Hoe starten? Een patiënt includeren in het project Technische aspecten Strategisch plan Vragen Doel: Vitalink: online medicatieschema met altijd up to date medicatie ten voordele van hulpverlener en de patient

4 Wat is Vitalink ? Vitalink is een nieuw, digitaal platform van de Vlaamse overheid Zorgverleners delen er belangrijke vertrouwelijke informatie over hun patiënten, binnen de therapeutische relatie Streng beveiligd ( informed consent , therapeutische relatie,.. ) Bescherming van Privacy ( enkel gegevens die nodig zijn voor behandeling van de patiënt) Medicatieschema is een pilootproject

5 Het pilootproject Medicatieschema
Ons project is een pilootproject: Aantonen dat de eerste lijn kan samenwerken! Aantonen dat het systeem werkt ! Fouten opsporen, melden, verbeteren Evalueren van de werking van het systeem Evalueren van de effecten van het systeem Meten is weten : daarom rapportering ( enquêtes) Grote patiëntenaantallen zijn niet nodig; wel casussen die goed worden opgevolgd Pilootproject: dit betekent dus dat er fouten zullen zijn, daarom dat we de groep ook klein houden. Soms zal er gesukkelt worden. Dit zal voor een deel aan Vitalink liggen, voor een groot deel aan de incorporatie van Vitalink in jullie softwareprogramma’s. Niet vanzelfsprekend met zoveel softwareprogramma’s. Dit zal trial en error zijn, daarom is er deze piloot. Dit betekent dat jullie indien jullie fouten of verbeteringen melden dus enorm kunnen meehelpen. Niet alle complexe functies zullen al vervat zijn van in het begin. Het is de bedoeling dat dit in het verloop van het project verder wordt gemaakt. Softwareleveranciers willen input van mensen uit de praktijk want zijn hier zelf niet voor opgeleid.

6 casefinding

7 Profiel patiënt Polyfarmacie Meer dan één ziektebeeld
Meer dan 3 verschillende geneesmiddelen Meer dan één ziektebeeld

8 Casefinding Zorgverleners matchen Bekendmaking 3 types patiënten:
Onderlinge contacten sedert kickoff Lijst van deelnemende zorgverstrekkers wordt per bezorgd Bekendmaking Pers, radio, TV,… Verspreiding folder via zorgverstrekkers 3 types patiënten: Patiënten waarbij VPK medicatie klaarzet Patiënten zonder VPK met hulpvraag medicatie Patiënten met medicatiefouten (heel breed)

9 Casefinding Aantal: >= 30 Aantal: <= 50
Meer patiënten includeren mag uiteraard, maar deze vallen buiten de evaulatie-studie

10 Hoe starten? Een patiënt includeren in het project

11 een patiënt includeren: 1. informed consent tekenen (2x)
Informed: patiënt moet geïnformeerd worden en verklaren dat hij geïnformeerd werd overhandig en doorloop informatie folder Vitalink en tekst wetenschappelijk onderzoek Consent: patiënt moet toestemming geven cfr. privacywetgeving > laten tekenen toestemming gebruik/uitwisseling persoonlijke gegevens Medicatieschema en gegevens vragenlijsten

12 een patiënt includeren: 1. informed consent
Informed consent: de zorgverstrekker die de inclusie doet, houdt het originele formulier bij en geeft een kopie ervan aan de patiënt Aanmelding: de zorgverstrekker die de inclusie doet meldt dit aan via SurveyMonkey (zie dia 15 : link 1)

13 Wat indien een patiënt zich wil terugtrekken uit het project
Elke deelnemer heeft het recht een informed consent in te trekken: Patiënt vult het daarvoor bestemde formulier in en ondertekent het Zorgverstrekker houdt dit document bij Zorgverstrekker meldt dit aan de stuurgroep (contactpersoon) Bij overlijden, definitieve opname, verhuis…: evt. - formulier verwijdering van gegevens naar Vitalink - beëindigen therapeutische relatie

14 een patiënt includeren: 2. vragenlijst invullen
Elke zorgverstrekker: Vult éénmalig 1 vragenlijst voor de zorgverstrekker in zelf invoeren via SurveyMonkey ( dia 15 link 2) Elke patiënt: vult bij inclusie 1 vragenlijst voor de patiënt in met hulp van de zorgverstrekker Op papier > te bezorgen aan HVRT (scan, mail,…) Of zelf invoeren via SurveyMonkey (dia 15 link 3) 1-malig zal er daarna een HAIO aan huis komen voor enquête

15 een patiënt includeren: 3. vragen naar PC-gebruik
Vragen of hij/zij zelf medicatieschema wil raadplegen op de eigen PC via patiëntenviewer (Health…) Indien ja: een eid-lezer wordt gratis aangeboden vanuit het Vitalink project Turnhout ( max. 30 lezers) Software Vitalinkviewer dient te worden geïnstalleerd (zie verder) zorgverstrekker: Geeft patiënt inzage in medicatieschema (print-out, elektronisch verpleegkundig dossier,…) indien hij/zij geen PC gebruikt

16 Enquête (Surveymonkey)
Enquêtes invullen online Bij inclusie in het project Aanmelding aan de stuurgroep : Invullen vragenlijst door elke patiënt (bij inclusie) Invullen vragenlijst door elke zorgverstrekker (bij deelname) Tijdens en na het verloop van de studie Worden er nog 2x links bezorgd met licht aangepaste vragenlijsten

17 Een patiënt includeren: 4. medicatieschema op punt stellen
zorgverstrekker: Huisarts of apotheker kijkt medicatieschema na en stelt het op punt vanuit de eigen software

18 Documenten alles wat nodig is voor een opstart (of stop)
informed consent (2): Vitalink en wet. onderzoek HAIO Informatie (2): folder Vitalink en informatie wet. onderzoek HAIO Uittreding (1): Vitalink Vragenlijsten (2) liefst online: voor patiënt en zorgverstrekker Aanmelding liefst via enquete : voor coördinator Aanwezigheidsattest (en/of accrediteringslijst)

19 Informatiemap voor zorgverstrekkers
Alle informatie werd elektronisch opgestuurd Is ook beschikbaar op sites van de verenigingen Wordt vanavond nogmaals in een mapje meegegeven Met vragen kan u altijd terecht bij de leden van de stuurgroep

20 Veiligheid en Privacy Delen van medische data moet veilig zijn!
MS aanmaken  enkel indien therapeutische relatie MS verzenden  vanuit eigen softwareprogramma via eHealth MS afhalen, bekijken  enkel indien therapeutische relatie

21 Hoe starten? Technische aspecten

22 Therapeutische relatie
1) eID van zorgverlener Sessie in Vitalink: 5 tot 12 uur Vereist eHealth certificaat 2)Patiënt Huisarts: GMD of eID of SIS Apotheek: SIS-kaart of eID (of afleveren VS) Thuisverpleging: SIS-kaart, RRN Patiënt kan zelf therapeutische relatie beheren met eHealth

23 In de praktijk

24 eHealth Informatie gecodeerd doorgestuurd tussen zorgverleners
gratis voor zorgverstrekkers Vereist eHealthcertificaat Groep krijgt groepscertificaat (vb. apotheek, WGK, ..)

25 eHealthcertificaat installeren
Zelf installeren : Huisarts Via Praktijkcoach van Hector ( ) Via softwareleveranciers indien nodig Apotheker Installatie door softwareleveranciers Verpleegkundige

26 eID kaartlezer Hoe installeren ?
belgium.be/downloads/folders_NL/FED14883-eID- QuickInstall-v6.pdf  Praktische demonstratie installatie kaartlezer eerst kaartlezer installeren Installeert automatisch in Windows Vista, 7 en 8 Anders : uctions_for_digipass_905.aspx#xp dan eid sofware installeren : middleware_installeren/

27

28 Therapeutische relatie
praktische demonstratie aanmaken therapeutische relatie

29 Vitalink in de praktijk
De patiëntenviewer van Healthconnect

30 Vitalink in de praktijk
De patiëntenviewer van Healthconnect Handleiding : Link staat ook op website HVRT, mutualiteit Kan gebruikt worden door patiënt, huisarts, VPK Praktische demo Installatie werking

31 Vitalink in de praktijk
De patiëntenviewer van Healthconnect

32 Het aanmaken en versturen van een medicatieschema naar vitalink
Demonstratie aanmaken en verzenden van het medicatieschema vanuit Health°one ( Tom Lambrechts) Demonstratie inlezen van het medicatieschema in de apothekerssoftware – aanpassen van dit medicatieschema ( Dieter Stas) Demonstratie inlezen aangepaste medicatieschema in software verpleegkundige ( Griet Fleerackers) Demonstratie inlezen medicatieschema in de patiëntenviewer ( Remco Van Hijningen)

33 Vitalink in de praktijk
Het medicatieschema van Care4nurse

34 Vitalink in de praktijk
Het medicatieschema van Care4nurse

35 Vitalink in de praktijk
Medicatieschema van het WitGele Kruis Hier moeten screenshots komen!!!

36 Vitalink in de praktijk
Medicatieschema van het WitGele Kruis Hier moeten screenshots komen!!!

37 Health °One & Health°Guard
Import uit Vitalink

38 Health°One en Health°Guard
Resultaat van de import

39 Strategisch plan Nog bestaande majeure problemen :
Aanmaken therapeutische relatie enkel in IE7 Importeren MS in Health°one

40 Strategisch plan Actieplan
Aanvragen e-healthcertificaat ( indien nog nodig) NU starten met inclusie van patiënten Afspraken maken met HA, AP, VPK Informatiefolders en Informed consent Evt. Installatie kaartlezer en patiëntviewer bij/door de patiënt Online Vragenlijsten op surveymonkey ( voor zorgverlener en patiënt) Online aanmelden van patiënt aan de stuurgroep

41 Strategisch plan Aanmaken therapeutische relatie
Via F12 tijdelijk switchen naar IE7 Apothekers starten met opladen medicatieschema’s voor geïncludeerde patiënten VPK, huisartsen en patiënten kunnen MS consulteren Huisartsen starten met aanmaken en evt. binnenhalen van medicatieschema na signaal GO ! van de stuurgroep

42 Lijst met Links Aanmelding aan de stuurgroep : Invullen vragenlijst door elke patiënt (bij inclusie) Invullen vragenlijst door elke zorgverstrekker (bij deelname) Handleiding en links installeren kaartlezer Handleiding en link eID-software

43 Lijst met links Installatie patiëntviewer Handleiding patiëntviewer
Handleiding patiëntviewer

44 Lijst met links Zelf installeren ehealthcertificaten :
Aanmaken/stoppen therapeutische relatie : NB. Via F12 switchen naar modus InternetExplorer 7 Links naar vragenlijsten tijdens/na project worden later doorgestuurd

45 Lijst met Links www.hvrt.be (publiek)
Helpdesks van de verschillende softwarepartners

46 Nieuwsbrief Vitalink Inschrijven op met adres

47 Stuurgroep patiënten: Roel Heijlen apothekers: Marina Lermytte voor apotheken De Volksmacht Dieter Stas voor de zelfstandige apotheken Bernard De Ruyck verpleegkundigen: Marie-Josée Van Herck voor de zelfstandige verpleegkundigen Luc Heirstrate voor het Witgele Kruis huisartsen: Tom Lambrechts Remco Van Hijningen Roy Remmen Leo Geudens-Projectcoördinator

48 Varia en Vragen ? Is er nood aan een infomoment voor praktijkassistenten ? …….


Download ppt "Startvergadering Vitalink"

Verwante presentaties


Ads door Google