De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autisme Spectrum Stoornis en verstandelijke handicap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autisme Spectrum Stoornis en verstandelijke handicap"— Transcript van de presentatie:

1 Autisme Spectrum Stoornis en verstandelijke handicap
PIPO+: incontinentie bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen Anka Wagenaar, orthopedagoog/gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist Cursus Opmaat 2007 Wij kijken bij de de diagnostiek naar het eerste niveau, het waarneembaar gedrag Autismeteam Noord-Nederland, A.K. Wagenaar en A.M. Landlust

2 Opbouw Waarom PIPO+: Normale en afwijkende ontwikkeling
PIPO+ begrijpen: Geen aandrang voelen Niet genoeg motivatie Moeilijke ouders Effectiviteit PIPO+ Conclusie

3 Normale ontwikkeling PIPO+ doelgroep, M= 8.7 jaar 1-2 jaar: Kind wordt zich bewust van sensaties van de blaas “Kind voelt aandrang niet” Loopt door met vieze broeken Gaat mis tijdens spel/PC/TV Gaat goed tijdens training, met extra aandacht 2-3 jaar: Kind wordt zich bewust van sociale normen “Kind is niet gemotiveerd voor training” Wisselend functioneren Het kan hem/haar niets schelen Kortdurend effect beloning Wil er niet over praten Gedragsproblemen en/of agressie Ouders spelen actieve rol in zindelijkheidstraining “ Moeilijke ouders” Vragenlijsten/ dagboeken niet ingevuld Afspraken worden niet nagekomen Ouder heeft ander idee over behandeling Inadequaat pedagogisch affectief handelen

4 Ontwikkeling van gedrag gebaseerd op transactioneel ontwikkelingsmodel, Sameroff & Chandler, 1975 en bidirectioneel causaal model, Pennington, 2002 Genen Hersenen Gedrag Omge-ving A.K. Wagenaar, ABC op de SEH, Attachment, Brain & Behaviour, Child Abuse, mei 2012, Diaconessenhuis Meppel

5 Typ tekst hier Afbeelding overgenomen uit the Brain Book, Rita Carter A.K. Wagenaar, ABC op de SEH, Attachment, Brain & Behaviour, Child Abuse, mei 2012, Diaconessenhuis Meppel

6 Betrokkenheid Centraal Zenuwstelsel
ICCS PGC - ROME 6/13/08 4/2/2017 ICCS slide library v1 2011 6

7 Biopsychosociaal perspectief
Biologisch/ physiologisch Psychologisch Sociaal/Omgeving Geslacht Leeftijd Lichamelijke ontwikkeling: urogenitale afwijkingen infecties obstipatie Geestelijke ontwikkeling: Ontwikkelingsstoornis Medicatie Intelligentie (Neuro) psychologische factoren: - aandacht executief functioneren Eerdere hulpverlening Ouder-kind relatie Gezinsfactoren Trauma Sociale problemen Schoolproblemen

8 Prevalentie van zindelijkheidsproblemen en incontinentie bij autisme
Author(s) N= Age or M.A. Enuresis % Encopresis Tsai, et al. (1981) 102 ≥ 3.5 59-86 66-86 Dalrymple & Ruble (1982) 100 19,5 (9,1-38,9) 8-22 12 Horvath & Perman (2002) 412 ≥ 4 57.2 Simonoff et al. (2008) 112 11.5 11 6.6 Chandler et al. (2013) 132 11.6 18.7

9 Doelgroep PIPO+ (Wagenaar et al., in press)
daytime urinary incontinence N=25 enuresis N=22 6 2 15 2 1 7 Fecale incontinentie N=25 Figure 1: Overlap van symptomen, gegeven aantal is de gewogen populatie

10 Doelgroep PIPO+ (Wagenaar et al, in press)
Psychische problemen, DSM IV TR N=33 % Geen stoornis Pervasieve ontwikkelingsstoornis Aandachtstekort- en gedragsstoornis Angststoornis Relationele stoornis, i.c. ouder-kind relatieprobleem Leerstoornis Overige stoornissen 3 48 67 18 39 6 9

11 Doelgroep PIPO+ (Wagenaar et al., in press)
1 1 8 11 12 Psychosociale comorbiditeit, gegeven aantal is gewogen populatie

12 Feit of fabel: geen aandrang voelen?

13 Gedrag begrijpen vanuit ontwikkeling en neuropsychologisch functioneren
Waarnemingsproblemen bij autisme: Hyper- en hyposensitiviteit OFAD: over focus/’sticky attention’ Ontwikkeling ‘saillantie hierarchie’ voor aandacht

14 Feit of fabel: niet gemotiveerd?
Afbeelding overgenomen uit blocnootje, Autisme Centraal

15 Gedrag begrijpen vanuit ontwikkeling en neuropsychologisch functioneren
Executief functioneren = plannen, organiseren, initieren en evalueren van handelingen Structuur in dag, handelingen Sociale motivatie

16 Feit of fabel: moeilijke ouders?

17 Gedrag begrijpen vanuit ontwikkeling en neuropsychologisch functioneren
Houd rekening met de volgende factoren: Eerdere ervaringen met hulpverlening Ouders kennen hun kind en passen zich aan Problemen in de hechtingsrelatie Pedagogische vaardigheden (Psychiatrische) problematiek ouders/genetische factoren

18 Effectiviteit PIPO+ na 12 maanden

19 Conclusie Therapie resistentie incontinentie begrijpen als ontwikkelingsprobleem (Uro)therapie conform richtlijnen is effectief, mits multidisciplinair Training is lang(er) durend Bij aanwijzingen voor ontwikkelingsproblematiek: stepped care met care! >> D.D. ontwikkelingsstoornissen >> - andere informatieverwerking en leergedrag - biopsychosociaal verklaringsmodel - ontwikkelingstheoretisch perspectief Werken volgens richtlijnen Richtlijnen aanpassen aan individu Multifactorieel >> Multidisciplinair Ouders actief betrekken in de behandeling

20 Dank voor het kijken door een ‘autistische bril’
Contact:


Download ppt "Autisme Spectrum Stoornis en verstandelijke handicap"

Verwante presentaties


Ads door Google