De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ADHD : attention deficit and hyperactivity disorder

Verwante presentaties


Presentatie over: "ADHD : attention deficit and hyperactivity disorder"— Transcript van de presentatie:

1 ADHD : attention deficit and hyperactivity disorder
Bea Jerusalem - G.H.H., L. N. (2006). ADHD. Bijblijven.

2 Wat is ADHD ? Een stoornis waarbij kinderen/jongeren/ouderen aandachtstekort en hyperactiviteit beleven. In de volksmond : Alle dagen druk

3 ADHD & verschillende vormen
ADHD : aandachtstekort en hyperactiviteit ADD : aandachtstekort zonder hyperactiviteit ODD- CD : oppositioneel-opstandige stoornis = gedragstoornis waarbij men heel opstandig is tegenover anderen.

4 Kenmerken van ADHD 3 hoofdkenmerken
aandacht –en concentratiestoornissen = moeite met volhouden van 1 taak Impulsiviteit = beginnen aan iets zonder te weten wat er precies gedaan moet worden Hyperactiviteit = bewegingsonrust , voortdurend in beweging

5 DSM-IV-TR-classificatie
Dit is een classificatie waarbij met 18 kenmerken van ADHD beschrijft. Kinderen/jongeren worden aan de hand van deze classificatie geobserveerd en gescoord. Als kinderen aan meer dan 12 kenmerken voldoen dan is er sprake van ADHD.

6 Diagnose van ADHD Vragenlijsten voor ouders, school en jongere zelf = DSM-IV-TR-classificatie Onderzoek bestaat uit anamnese van de ouders en jongere Lichamelijk, psychologisch en intelligentie onderzoek van de jongere Deze onderzoeken worden door specialisten uitgevoerd en geven info over hoe de jongere functioneert in het dagelijkse leven

7 Comorbiditeit = ADHD gaat meestal gepaard met andere problematieken
ADHD + gedragsstoornissen + slaapstoornissen + leerstoornissen + angst, depressie

8 ADHD gepaard met syndromen
Soms gaat ADHD ook gepaard met enkele syndromen ADHD + foetaal alcohol syndroom + fragiele-X-syndroom + syndroom van Marfan + syndroom van Prader-Willi

9 Behandeling Psycho-educatie voor ouders en kind
Medicamenteuze behandeling Rilatine = kortwerkend 4/per dag innemen Concerta = langwerkend 1/per dag innemen Atomoxetine = nieuw middel 1/per dag innemen, werkt 24 uur

10 Rol van de huisarts Meestal de 1ste arts die kind/jongere met ADHD problematiek opmerkt Taak van huisarts om stoornis te herkennen en ernst van problematiek in te schatten Huisarts verwijst kind/jongere door naar specialist Huisarts moet na verwijzing en eventuele gekregen medicatie op de hoogte zijn van eventuele bijwerkingen en dit in het oog houden


Download ppt "ADHD : attention deficit and hyperactivity disorder"

Verwante presentaties


Ads door Google