De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KINDEREN MET OVERGEWICHT

Verwante presentaties


Presentatie over: "KINDEREN MET OVERGEWICHT"— Transcript van de presentatie:

1 KINDEREN MET OVERGEWICHT
Leefstijlprogramma Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid Hendrik Kok kinderfysiotherapeut Amsterdam RGF Groot IJselland 2010

2 ONDERDELEN Deel I inleiding gegevens over dikke kinderen
mogelijke oorzaken schets probleem en toekomstverwachtingen probleemeigenaar en gedragsverandering taken en mogelijkheden ft / integrale hulp voorbeeld: VettePret A'dam EB aanbevelingen Deel II opdrachten in groepen Deel III terugkoppeling RGF Groot IJselland 2010

3 MONDIAAL PROBLEEM WERELDWIJD 10% kinderen 5-17 jaar overgewicht, 2-3% obesitas Nrd en Zd Amerika 30% overgewicht Europa 20% overgewicht Nederland 0-21aar: circa 13%, 1,5% obesitas Verschil ontwikkelingslanden en rijke landen qua relatie ses en overgewicht RGF Groot IJselland 2010

4 NOORD-OOST NEDERLAND Regionale verschillen in bevolking
Z-O Drenthe 53% overgewicht, 13% obesitas Emmen 55%, AA en Hunze, Borger-Odoorn en Hoogeveen Kinderen 14% overgewicht, 3% obesitas Friesland, Twente en Groningen idem Lage ses 2,5 x zo vaak obesitas als hoge ses RGF Groot IJselland 2010

5 MOGELIJKE OORZAKEN Gezondheidskennis en – begrip ”Cultuur”
Fysieke omgeving Zoete dranken, energierijk eten Tv kijken/ computeren Niet ontbijten en andere eetgewoonten Weinig bewegen Onvoldoende voorbeeldgedrag en opvoeding RGF Groot IJselland 2010

6 2-4 JARIGEN (534 ouders) 15% 2-4 jarigen overgewicht, incl. 3,7% obesitas 1 op de 7 gezinnen: geen ontbijt 43% gezoete melkdranken=melk 39% van de kinderen hadden altijd frisdrank 20% ouders geen tijd om naar buiten te gaan 1 op de jarigen had tv op de eigen kamer 22% mocht zelf zeggen of en hoe lang tv kijken Risicogroepen: lage ses, allochtoon, uitkering Kinderopvang of peuterspeelzaal op enkele punten positief Boere et al. 2008 RGF Groot IJselland 2010

7 SCHETS PROBLEEM EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN
Overgewicht jaar enorme toename Kind overgewicht/obesitas  grote kans later ook Verhoogd risico op ziekten en mortaliteit: DM2, hart&vaat, soorten kanker, galstenen, bewegingssysteem, psychosociaal Kosten gezondheidszorg Arbeid en uitkeringen Toekomstige generaties RGF Groot IJselland 2010

8 RGF Groot IJselland 2010

9 PROBLEEMEIGENAAR EN GEDRAGSVERANDERING
Ongeacht ses alle kinderen in NL dikker Probleemeigenaar? kind zelf, ouders, omgeving, gemeente en GGD, zorgverzekeraar, regering Gedragsverandering, bij wie en hoe? RGF Groot IJselland 2010

10 GEZONDER LEVEN: GEDRAGSVERANDERING
RGF Groot IJselland 2010

11 KENNIS, AANDACHT, BELIEFS
weinig alg. kennis gezondheidsproblemen (mogelijke oorzaak, mogelijke consequenties overgewicht , dm, astma, chron.pijn) 2. onbekend met eigen situatie (overgewicht, stress, leefstijl) 3. weinig aandacht risico’s van leefstijl (andere problemen) 4. opvattingen over wat te doen, door wie (extern) 5. erkennen & aanvaarden eigen verantwoordelijkheid (??) 6. mening over self efficacy (kunnen)(belemmeringen) RGF Groot IJselland 2010

12 UITDAGINGEN ‘op maat’ incl. inbedden in sociaal-culturele leven
leeftijd, sekse, ses, religieus-culturele achtergrond problemen, zorgvraag, opvattingen helder krijgen verwachtingen tav gedrag kind en omgeving uitspreken motiverende gespreksvoering omgevingsfactoren belangrijk multisectorale samenwerking nodig RGF Groot IJselland 2010

13 VOORBEELD: VETTEPRET A'DAM
Programma en meetinstrumenten Samenwerking en integrale aanpak Programma ‘op maat’ Steeds vernieuwing NB allochtone afkomst en speciaal onderwijs RGF Groot IJselland 2010

14 RGF Groot IJselland 2010

15 Programma en meetinstrumenten
Auteurs-team: H.Kok, M.Perquin-de Koning, M.Schoenmakers, M.Perquin, R.IJkelenstam Kinderen met overgewicht (leeftijdsgerelateerde BMI tabellen), score op een fitheidstest van maximaal -2 s.d. : gemodificeerde Shuttle walk test en/of een loopbandtest lessen in groepen: 5-8 jaar, 9-11, jaar. kind en ouders zijn gemotiveerd voor deelname voldoende Nederlandse taal voor communicatie Programma 26 weken ft, 2 x per week les, tussendoor zelf meer bewegen/opdrachten 4 uur diëtetiek Informatie /coaching / effecten besproken met ouders RGF Groot IJselland 2010

16 Beschrijving Programma VettePret
Korte geschiedenis Doelgroep Doelstellingen en effecten Begin- en eindsituatie Werkwijze In te zetten middelen Termijnen Samenwerking met andere disciplines Specifieke deskundigheid Evaluatie en Rapportage Kosten Netwerk Literatuur Extra producten: Speciaal beweeg- en eetdagboekje met evaluatie-verslag Rapport: Aanbevolen meetinstrumenten Rapport: Evidence-based aanbevelingen RGF Groot IJselland 2010

17 Bijlagen programma VettePret
Intakeformulier fysio Sportkeuzetest Intakebrief voor de ouders Intake formulier diëtiste Portiegrootte naar leeftijd Fitheidstest / Metingen Eindevaluatie formulier + Follow up Bewegingsactiviteiten, testen, metingen, normen Lichaamssamenstellingen Beloningssysteem Planning fysiotherapie en diëtetiek etc. Huiswerkopdrachten Certificaat deelname leefstijlprotocol Rapportage naar verwijzers Vergoedingen en organisaties; Scholierenvergoeding, Sportjeugdfonds, Jump-in RGF Groot IJselland 2010

18 NOTA BENE Kinderen hebben geen idee van wat ‘bewegen’ is
Leer hen letten op lichaamssignalen Bespreekvoorbeelden van bewegen Zeggen/goed antwoord is niet: weten en erkennen Voedingsgedrag opmerkelijk Allochtone en lage ses ouders kunnen hun kinderen vaak niet adequaat helpen bij kennisverwerving of uitvoeren van opdrachten RGF Groot IJselland 2010

19 EB AANBEVELINGEN veilige en effectieve training
bewustmaking van het beweeggedrag- bevordering gezonde leefstijlverandering vergroten dagelijkse activiteiten - effectmetingen bevordering van therapietrouw langdurige 'nazorg' betrekken van de ouders / opvoedingsondersteuning activiteiten in de wijk incl verkenning en samenwerking aanbevelingen in breder verband: gemeente, provincie, rijk RGF Groot IJselland 2010

20 VRAGEN ? RGF Groot IJselland 2010

21 DEEL II WORKSHOP Inventariseer:
probleem in eigen praktijk: % kinderen/ouders omgeving: sociaal-cultureel en fysiek/ groen samenwerkingspartners: diëtisten, GGD, huisartsen, school/bso/creches, zorgverzekeraars, gemeente maak kort plan van aanpak, incl. eigen doelstellingen behoefte aan extra scholing: op welk gebied? behoefte aan netwerk, vraagbaak, overlegstructuur? vragen aan Hendrik of Dorine? RGF Groot IJselland 2010

22 DEEL III KORTSLUITEN Nog vragen of opmerkingen? Dorine van Ravensberg:
Hendrik Kok: RGF Groot IJselland 2010


Download ppt "KINDEREN MET OVERGEWICHT"

Verwante presentaties


Ads door Google