De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Successie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Successie."— Transcript van de presentatie:

1 Successie

2 Successie

3 Successie

4 Successie

5 Successie

6 Successie

7 Successie tijd

8 Samengevat Een beginnende vegetatie kan zich ontwikkelen van enkele pioniers tot een soortenrijk ecosysteem. Het eindstadium van deze successie heet climaxvegetatie. Pionierplanten beïnvloeden abiotische milieufactoren waardoor er ruimte komt voor de andere soorten. Successie: Een opeenvolging van verschillende plantensoorten en diersoorten in een bepaald gebied. Vooral bij braakliggend terrein en nieuw land (opgespoten of eilanden).

9 Pioniersecosysteem

10 Pioniersecosysteem

11 Climaxecosysteem

12 Verandering biomassa

13 Pionierstadium Climaxstadium
Eenvoudig voedselweb ingewikkeld voedselweb Weinig soorten in grote aantallen grote biodiversiteit Toename biomassa biomassa blijft gelijk Weinig gelaagdheid meer gelaagdheid Open kringlopen gesloten kringlopen Sterk wisselende abiotisch stabiele abiotische factoren factoren (dus organismen met grote tolerantie) Onstabiel stabiel; natuurlijk evenwicht

14 Primaire successie; geen geschikte ondergrond (geen humus), helemaal vanaf het begin
bijv. de duinen, kale rots Secundaire successie; er is al een gunstige ondergrond (humus) bijv. een verwaarloosd grasland, bosbrand


Download ppt "Successie."

Verwante presentaties


Ads door Google