De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. J. Kruidhof voorgaan Na de zegen zingen we Gz. 162: 1, 4 Schriftlezing: Gen. 25: 27 – 34 Gen. 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. J. Kruidhof voorgaan Na de zegen zingen we Gz. 162: 1, 4 Schriftlezing: Gen. 25: 27 – 34 Gen. 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. J. Kruidhof voorgaan Na de zegen zingen we Gz. 162: 1, 4 Schriftlezing: Gen. 25: 27 – 34 Gen. 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7 Tekst: Gen. 32: 25 – 32

2 Zondag 27 september

3

4

5

6

7

8 Zondag 27 september 2015 Houden we een deurcollecte speciaal bestemd voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

9

10

11

12 In deze dienst zal Ds. J. Kruidhof voorgaan Na de zegen zingen we Gz. 162: 1, 4 Schriftlezing: Gen. 25: 27 – 34 Gen. 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7 Tekst: Gen. 32: 25 – 32

13 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

14 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

15 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

16 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

17 Gezang 162

18

19

20

21 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

22 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

23 Lezen Genesis 25: 27 – 34 27 Toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager, iemand die altijd buiten was, terwijl Jakob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. 28 Isaak was zeer opEsau gesteld want hij at graag wildbraad, maar Rebekka hield meer van Jakob. 29 Eens wasJakob aan het koken toen Esau uitgeput thuiskwam van de jacht. 30 ‘Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe,’ zei Esau tegen Jakob. (Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd.) 31 ‘Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt,’ antwoordde Jakob. 32 ‘Man, ik sterf van de honger,’ zei Esau, ‘wat moet ik met dat eerstgeboorterecht?’ 33 ‘Zweer het me nu meteen,’ zei Jakob. Dat deed Esau, en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jakob. 34 Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep. Esau at, dronk en ging meteen weer weg; hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht.

24 Lezen Genesis 27: 41 – 45 41 Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik Jakob. 42 Toen Rebekka vernam wat haar oudste zoon Esau van plan was, liet ze haar jongste zoon Jakob bij zich komen. ‘Luister,’ zei ze, ‘je broer Esau zint op wraak, hij wil jevermoorden. 43 Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon: vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan. 44 Blijf voorlopig bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is. 45 Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op een en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven?’

25 Lezen Hosea 12: 4 – 7 4 Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. 5 Hij worstelde met een engel en overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem, daar sprak hij al tot ons. 6 Hij is de HEER, de God van de hemelse machten; HEER is zijn naam! 7 Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God.

26 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

27 Psalm 33

28

29 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

30 Lezen Genesis 32: 25 – 32 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ 32 Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank.

31 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

32 Preek Thema: Wie ben je voor God? 1. De worsteling 2. De vraag 3. De zegen

33 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

34 Gezang 157

35

36

37

38 Geloofsbelijdenis  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

39 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

40 Gezang 165

41

42 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

43  Vandaag  1 e Art. 11  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.135: 1, 3, 12

44 Zondag 27 september

45

46

47

48

49

50 Zondag 27 september 2015 Houden we een deurcollecte speciaal bestemd voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

51

52  Vandaag  1 e Art. 11  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.135: 1, 3, 12

53 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

54 Psalm 135

55

56

57

58

59

60 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Gz.162: 1, 4  Gebed  LezenGenesis 25: 27 – 34 en 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7  Ps. 33: 8  TekstGenesis 32: 25 – 32  Preek  Gz. 157: 1 – 4  Geloofsbelijdenis  Gz.165  Gebed  Collecte  Ps.135: 1, 3, 12  Zegen

61


Download ppt "In deze dienst zal Ds. J. Kruidhof voorgaan Na de zegen zingen we Gz. 162: 1, 4 Schriftlezing: Gen. 25: 27 – 34 Gen. 27: 41 – 45 Hosea 12: 4 – 7 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google