De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PEER ASSESSMENT ‘for’ (BLENDED) LEARNING ?! drs. Mario Gielen (UGent & UHasselt)

Verwante presentaties


Presentatie over: "PEER ASSESSMENT ‘for’ (BLENDED) LEARNING ?! drs. Mario Gielen (UGent & UHasselt)"— Transcript van de presentatie:

1 PEER ASSESSMENT ‘for’ (BLENDED) LEARNING ?! drs. Mario Gielen (UGent & UHasselt)

2 Overzicht Introductie Peer Assessment for Learning Instructional design Praktijkvoorbeelden: – Onderwijskunde: Schrijven van een abstract – BL: Leren Ondernemen: Schrijven van een samenvatting – BL: Biotechnology: Ontwerp van een presentatie Aan de slag

3 INTRODUCTIE

4 Introductie

5 Samenwerkend leren Naar een meer collaboratief perspectief

6 Assessment

7 Formative assessment Summative vs. Formative

8 Formative assessment – het proces Draft versie Ruimte voor verbetering… Laat lerenden de feedback gebruiken Finale versie van een opdracht

9 Assessment of for Learning

10 Opdracht 1 Beschrijf een concrete situatie / opdracht uit uw eigen lespraktijk waarbij u denkt dat formatieve assessment een meerwaarde zou kunnen betekenen en schets kort iets over: – Welke vak? Deel van… – Aantal studenten? Welk jaar? – Opdrachtperiode? Kies een 7-tal criteria die u zal hanteren om die opdracht te evalueren

11 PEER ASSESSMENT

12 Peer assessment – Peer Assessment (PA) for Learning (Dysthe, 2004) PA heeft een positief effect op het leerproces als: Assessment tool (Cheng & Warren, 2000) Learning tool (Topping, 1998) Voordelig voor zowel de assessor (beoordelaar) en assessee (beoordeelde) (Topping, 1998) Een voorbeeld van een complexe taak Peer assessment vs. Peer grading – FOCUS: Hoe peer assessmentactiviteiten optimaliseren i.f.v. het leerproces van de lerende? (Strijbos & Sluijsmans, 2010; Sadler, 2010)

13 Feedback

14 Peer feedback Peer feedback in de praktijk – Wat is de essentie van peer feedback? Feedback effectiveness depends on content, form and function (Narciss, 2008), BUT especially on feedback content (Cho & MacArthur, 2010), which should be “on target, objective, focused, and clear (Shute, 2008, p. 182) – Hoe kunnen we de kwaliteit verbeteren?! Welke ondersteuning is noodzakelijk om feedback van een hoge kwaliteit te garanderen? (Hovardas, et al., 2014)

15 Peer feedback Peer feedback proces (PFB) – Criteria duidelijk maken / afspreken – bestaat uit feedback & feed forward (Hattie & Timperley, 2007) FEEDBACK: In welke mate voldoet het werk aan de vereiste criteria?! (m.b.t. de draft versie) FEED FORWARD: Heeft u nog suggesties naar toekomstige verbetering per criteria? (m.b.t. de finale versie) – Belang van een PFB template in het proces Belang van structuur bij PA activiteiten (Kollar & Fischer, 2010) Rol van de assessor

16 PFB proces

17 Peer feedback dialoog – Hoe alle actoren betrekken?! De rol van beoordelaar scripten: Vb. Een gestructureerde peer feedback template gebruiken (zie Gielen & De Wever, 2015) e.g. een inhoudschecklist als voorbereiding MAAR OOK: De rol van de beoordeelde e.g. duidelijk maken op welke specifieke aspecten feedback gewenst is – feedback request (zie Gielen, et al., 2010) e.g. Het sluiten van de feedback cirkel (feedback loop) (Boud, 2000)

18 Peer feedback cycle (Gielen & De Wever, 2015)

19 Opdracht 2 Zijn uw studenten volgens u bekwaam genoeg om een oordeel te kunnen vellen over de criteria die u eerder aangaf? Wat zou volgens u een nuttige manier zijn om het PFB proces te vergemakkelijken? Friendship marking?! Face-to-face of eerder blended?!

20 INSTRUCTIONAL DESIGN

21 Scripting – Collaboration scripting als een oplossing?! Waarom? Dit gebeurt simpelweg niet spontaan genoeg (Kollar & Fischer, 2010) Scripting helpt om het proces vorm te geven Specifying, scheduling and delegating roles and activities for collaborative learning activities for both the role of assessor and assessee (eg. Fischer, et al. 2013) – How can collaboration scripting have an impact on the actual PA process? Research mainly focuses on the role of the assessor! (Gielen, et al., 2010)

22 Collaboration scripting

23

24 Schets een visuele tijdlijn voor jouw opdracht

25 ALGEMENE PRINCIPES ORGANISATIE & DESIGN Draft en finale versie (min. 2-stage) Liefst meerdere cycli Rol van zowel beoordelaar als beoordeelde Geven en evalueren van feedback (FB loop) In groepen, liefst non-reciprocal Asynchroon, online in wiki Niet anoniem Kwalitatieve beoordeling, geen scores

26 HET PRINCIPE…

27 (2) The procedure in printscreens… DRAFT VERSION FINAL VERSION

28 EARLI 2013 Symposium: Formative feedback in online interaction to enhance learning

29 DRAFT VERSION

30

31

32

33

34 FINAL VERSION

35

36 (2) The procedure in printscreens… DRAFT VERSION FINAL VERSION

37 PRAKTIJKVOORBEELDEN

38 (3) VOORBEELDEN SETTING

39 Onderwijskunde Een abstract maken

40 Leren Ondernemen Een samenvatting maken

41

42

43

44

45

46 Plant Biotechnology Een presentatie maken

47

48

49 Peer Assessment in Blended Learning ‪ #ietsvoorjou? ‪

50 Instructional design #waaraandenken? Uitdenken van opdrachten: – Draft en finale versie (min. 2-stage) – Voorzie liefst meerdere ”practice occasions” (3 tijdsmomenten) Uitdenken van opdrachten: – Draft en finale versie (min. 2-stage) – Voorzie liefst meerdere ”practice occasions” (3 tijdsmomenten) Uitdenken van PA script – Rol van zowel beoordelaar als beoordeelde – Creëren van “dialoog” – Laat de ontvangen feedback evalueren (FB loop) – In groep, Asynchroon, Niet anoniem,… – Kwalitatieve beoordeling, geen scores Uitdenken van opdrachten: – Draft en finale versie (min. 2-stage) – Voorzie liefst meerdere ”practice occasions” (3 tijdsmomenten) Uitdenken van PA script – Rol van zowel beoordelaar als beoordeelde – Creëren van “dialoog” – Laat de ontvangen feedback evalueren (FB loop) – In groep, Asynchroon, Niet anoniem,… – Kwalitatieve beoordeling, geen scores Meerwaarde van structuur in PA proces?! – Structuur helpt om engagement van alle actoren te verhogen – Structuur helpt om dialoog te orkestreren – Over tijd verbetert kwaliteit PFB en product

51 Opdracht – Herwerk jouw finale opdracht

52 PEER ASSESSMENT FASE 1 Leg jouw opdracht / design uit aan 1 iemand van de groep Vul de PFB template in over het design van je buurman Geef feedback / feed forward op de criteria Bediscussieer de template en evalueer de ontvangen peer feedback Herwerk jouw opdrachtvoorstel

53 PEER ASSESSMENT FASE 1 Criteria?

54 PEER ASSESSMENT FASE 2 In groepen van 4 Leg jouw opdracht / design uit aan de rest van de groep Wat was de commentaar op de PFB template? Ging je er wel of niet mee akkoord? Heb je er dingen van geleerd?

55 PEER ASSESSMENT FASE 3 Vertel overkoepelend over de bevindingen Kies 1 voorbeeld uit de groep Presenteer dit voor de klasgroep Benadruk de gebruikte didactische principes Illustreer hoe de PFB template hiertoe al dan niet heeft bijgedragen? Discussie met hele klasgroep

56 PEER ASSESSMENT FASE 4 – Eindopdracht / terugkoppeling Herwerk jouw persoonlijke opdracht op basis van wat je geleerd heb Vul aan met een aantal printscreens Zie template voor submission Stuur naar mario.gielen@uhasselt.bemario.gielen@uhasselt.be Database best practices op website: www.peerassessment4learning.com

57

58 PEER ASSESSMENT ‘for’ (BLENDED) LEARNING ?! drs. Mario Gielen (UGent & UHasselt)

59 EXTRA

60 Evolutie peer feedback scores over de tijd

61 p =.011 p <.001


Download ppt "PEER ASSESSMENT ‘for’ (BLENDED) LEARNING ?! drs. Mario Gielen (UGent & UHasselt)"

Verwante presentaties


Ads door Google