De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gluren bij de buren Bestrijding van thuisloosheid Lessen uit Amsterdam Alert, 36 (3), 44-53.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gluren bij de buren Bestrijding van thuisloosheid Lessen uit Amsterdam Alert, 36 (3), 44-53."— Transcript van de presentatie:

1 Gluren bij de buren Bestrijding van thuisloosheid Lessen uit Amsterdam Alert, 36 (3), 44-53

2 Féantsa: Europese federatie van organisaties die met daklozen werken: In België naar schatting 17 000 dak- en thuislozen. Habitact: Een forum waar Europese steden informatie over hun thuislozenzorg kunnen uitwisselen: Europese steden leren van elkaar de beste manier om dak- en thuisloosheid te bestrijden op lokaal niveau. Thuisloosheid is een meervoudige problematiek OCMW, CAW, drughulpverlening, bijzondere jeugdzorg… worden allemaal met thuisloosheid geconfronteerd, maar er is geen gemeenschappelijke aanpak.

3  Knelpunten - Is iemand die de vraag stelt ook wel degelijk een thuisloze? - Thuislozen worden opgevangen in regio’s die ver van hun regio van afkomst verwijderd liggen - Duurtijd van de opvang  Strategie - Aanbieden van een individuele, op maat gesneden begeleiding voor elke dakloze - 100% naadloze samenwerking tussen alle betrokken partijen en instanties.

4 Project ‘eropaf’ Mensen met meervoudige problematiek, die niet uit eigen beweging om hulp vragen, opzoeken. uithuiszetting vermijden en de buurt voor iedereen leefbaar maken. Het instroomhuis = Centraal punt: multidisciplinair team bespreekt elke nieuwe cliënt (op basis van formulier dat elke cliënt moet invullen).

5 Eerst huis, dan hulp Housing First: daklozen met ernstige en complexe problemen eerst een woning aanbieden. 2 vereisten - geen overlast veroorzaken - op tijd de huur betalen. Voorbeeld van Housing First: Martien Schaaperhuis: Trainingshuis waar mensen de vaardigheden aangeleerd krijgen die nodig zijn om zelfstandig te wonen. Tussentijds rapport: Elke euro die geïnvesteerd wordt in huisvesting voor thuislozen, is goed voor een besparing van twee euro bij politie en justitie.

6 Amsterdam wijst de weg? Wat kunnen we leren van de Amsterdamse benadering? - Combinatie van een nationale en lokale strategie ter bestrijding van thuisloosheid. - Duidelijke visie: wat is het probleem, waar wil men naartoe en hoe zal dat gebeuren. - Voldoende tijd nodig, samenwerking tussen een breed scala van diensten, plan houdt rekening met thuislozen, maar ook met de andere stadsbewoners.

7 Een goed plan… - kent eigen grenzen ( aanbod niet toegankelijk voor illegale immigranten – daar zijn andere initiatieven voor) - heeft een gepaste financiering. - steunt op wetenschappelijk onderzoek (kenmerken van thuislozen en het traject dat ze hebben afgelegd kennen) - en investeert in een zorgcontinuüm (niet elke thuisloze is gebaat met dezelfde aanpak).

8 Opvolging en begeleiding Fase 1: In fase 1 lag de aandacht op kwantitatieve maatregelen Fase 2: Bij de opvolging van fase 1 ligt de nadruk op kwalitatieve maatregelen: verhogen van participatie aan maatschappij. Uitdagingen bij de vleet. - Thuislozen zijn nu minder zichtbaar in de samenleving, dus de aandacht neemt af. - Toegang tot reguliere huisvestingsmarkt moet nog versterkt worden - Grootste uitdaging blijft de groep mensen zonder papieren

9 Bronnen http://static.natgeofoto.nl/pictures/genjUserPhotoPicture/original/07/92/35/clochard- 5-359207.jpg http://thumbs.dreamstime.com/x/twee-mensen-die-handen-schudden- 17857044.jpg http://www.pkngeldermalsen.nl/uploads/klant281/Wegwijzer.jpg


Download ppt "Gluren bij de buren Bestrijding van thuisloosheid Lessen uit Amsterdam Alert, 36 (3), 44-53."

Verwante presentaties


Ads door Google