De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Crisis in de hof van Eden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Crisis in de hof van Eden."— Transcript van de presentatie:

1 Crisis in de hof van Eden

2

3 Wat hoop jij te ontdekken bij het lezen van dat bijbelse scheppingsverhaal?
Deel dit met elkaar!

4 “God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad” – Genesis 2:15-17

5 bewerken en bewaren ‘Heersen’ RADAH: heersen
YARAD: neergaan (ontaarden) “Als de mens het verdienstelijk doet dan heerst hij over de dieren, indien niet, dan daalt hij dieper af dan het dier, en het beest heerst in hem.”

6 26 En God zei: Laat Ons ADAM maken
naar ons beeld, als onze gelijkenis, 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

7 BARA ASAH Genesis 2:3 “God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.” ‘Hij rustte van al het werk dat God geschapen heeft ‘om te doen’

8 Hoe reageer je op het Godsbeeld dat geschetst wordt in het scheppingsverhaal?
Vind je het belangrijk dat God vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft aan de mens? Waarom? Probeer dat eens door te trekken naar geloof en godsdienstbeleving vandaag… Probeer a.d.h.v. bovenstaande begrippen van eens te verwoorden wat de Schepper eigenlijk verwacht van ons, mensen. En hoe brengen we het er van af?

9 In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. (Gen 2:9) – “‘Van alle bomen in de tuin mag je eten,  maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ (Gen 2:16,17)

10 Hoe staat u tegenover die boom. Waar gaat het echt om
Hoe staat u tegenover die boom? Waar gaat het echt om? Hebben wij daar nog iets mee te maken? Hoe belangrijk zijn vrijheid en keuze voor het 'mens zijn'? Vinden wij dat even belangrijk als God? Hoe ervaart u dat? Door te kiezen voor vrijheid nam God risico's... Hij vond loyaliteit, vriendschap, liefde, verantwoordelijkheid echter te belangrijk. Hoe zit dat bij ons?

11 “Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ Gen 3:1

12 (of: jullie zullen als goden zijn)” - Gen 3.4,5
De vrouw zag dat de boom goed (TOV) was om van te eten (aantrekkelijk, verleidelijk), een lust (TAAVA, van TOV) voor de ogen: begeerlijk. (CHAMAD = begeren, plezier scheppen) om verstandig te worden “Je zult zijn als God (of: jullie zullen als goden zijn)” - Gen 3.4,5

13 Lees de dialoog in Gen 3:1-5 en haal er de verschillende elementen uit die betekenisvol zijn. Wat leer je er uit? Welk Godsbeeld probeert de slang door te geven? Is dat vandaag nog herkenbaar? Voorbeelden? Wat is het gevolg wanneer God zo ervaren wordt? Lees Genesis 4.7 en Jakobus 1.13,14. Wat leer je uit deze teksten aangaande verleiding en zonde? Herken je dat in je eigen ervaring? Hoe maak je het verschil tussen wat goed lijkt en wat goed is? Wat liep er nu eigenlijk fout in Eden? Ging het om het bijten in een verboden vrucht? Wat hebben wij daar concreet mee te maken?

14 “ Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’” - “Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven.  Zweten zul je voor je brood, totdat je terug- keert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ (Lees Genesis 3:16-19)

15 Probeer de verschillende concrete (niet de theologische) gevolgen van de zonde die naar voor komen in de tekst op te lijsten Is dit herkenbaar ook in onze realiteit vandaag? Concrete voorbeelden? Herneem de elementen die je hierboven vond, en bekijk ze nu eens als een oproep ‘om het anders te doen’. Kun je hier concrete voorbeelden geven? Op blz 1 van deze studie hadden we het over een ‘dodelij-ke spiraal’ en ‘ellende ervaren’. Is dat herkenbaar? Wat leren al die verzen over de gevolgen van de zonde voor relaties? Hoe zit dat met complexen, angsten, ontkennen en ontlopen van eigen verantwoordelijkheid, machtsverhoudingen en –misbruik...? Voelt u zich goed in uw vel? Durft / kunt u zijn wie u bent?

16 “God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’” – Gen 3:9
“Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.” (Genesis 3.15) “de Heer God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee.” (Gen 3:21) “Hij stuurde de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.” – Gen 3:23

17 Welk beeld wordt in Genesis 3 geschetst van God. Hoe reageert u er op
Welk beeld wordt in Genesis 3 geschetst van God? Hoe reageert u er op? Komt dat overeen met wat u denkt... hoort... leest over God? Wat vertelt het Genesisverhaal over vergiffenis en verlossing? Wat doet God? Wat belooft God? Moesten Adam en Eva bang zijn voor God? Bent u soms bang? Vergelijk dit met de angst en onzekerheid die de verloren zoon voelde toen hij wilde terugkeren naar zijn vader. Hoe reageert de vader? En wat zijn de voorwaarden opdat de zoon terug zou mogen gaan naar zijn vader (en de mens naar zijn God)? En wat wordt er van de mens verlangd? Wat kan ‘je verstoppen’ betekenen in onze situatie? En ‘tevoor­schijn komen’. Wat probeert God te bereiken met de vraag ‘Waar ben je (aan toe)? Op welke (concrete) manier kan God (godsdienst / geloof) ons helpen om ons (weer) ‘goed in ons vel’ te voelen?


Download ppt "Crisis in de hof van Eden."

Verwante presentaties


Ads door Google