De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen Visie op je werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen Visie op je werk."— Transcript van de presentatie:

1 Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen
Visie op je werk

2 Christen-zijn in je werk
1 Petrus 3:15 ‘Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft is gebaseerd, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’

3 Christen-zijn in je werk
Kolossenzen 3:23 ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.’

4 Wij zijn àllemaal dienaren
Twee belangrijke aspecten: Het Koninkrijk van God Wat God te zeggen heeft over ‘in de bediening staan’ en wie zijn dienstknechten zijn in Zijn lichaam.

5 Het Koninkrijk Het koninkrijk van God is de koepel waar Jezus koning is. Lukas 17:21 “men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik – is binnen in jou.’”

6 Allemaal dienaren? We worstelen met het 'heilige' en het ‘materiële’.
Geestelijk werk belangrijker dan seculier werk?

7 Help! Het is weer maandag!
3 Mythes: God is meer geïnteresseerd in de ziel dan het lichaam. Dingen die te maken hebben met de eeuwigheid zijn belangrijker dan de vergankelijke dingen. Geestelijk werk is belangrijker dan seculier werk.

8 Help! Het is weer maandag!
3 Mythes: God is meer geïnteresseerd in de ziel dan het lichaam (nee dus!).

9 Help! Het is weer maandag!
3 Mythes: Dingen die te maken hebben met de eeuwigheid zijn belangrijker dan de vergankelijke dingen (nee dus!).

10 Help! Het is weer maandag!
3 Mythes: Geestelijk werk is belangrijker is dan seculier werk (nee dus!).

11 Geestelijk werk belangrijker?
3 redenen waarom dit gezichtspunt niet klopt: De Grote Opdracht gaat veel verder dan alleen evangelisatie. Leven is breder dan evangelisatie. Werk is meer dan alleen een platform.

12 Bijbels beeld op werk Hij schept de mens naar Zijn evenbeeld.
Hij geeft hem een taak. Hij stelt de benodigde middelen ter beschikking. Hij zegent de mens.

13 Taak van de mens Genesis 2:15 stelt: ‘God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.’ De taak van de mens wordt hier concreet omschreven: Bewerken Bewaken NB: dit is vóór de zondeval!

14 Werk vóór de zondeval Genesis 2:2-3
Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid, op die dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel Zijn scheppingswerk.

15 Werk ná de zondeval Genesis 3:23
Daarom stuurde Hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.

16 Werk ná de zondeval Joh. 17:4
Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. Voor het woord werk gebruikt Jezus het woord ergon. Jezus, kon dus met integriteit zeggen: ‘Ik heb Uw grootheid getoond door het werk.’

17 Handelingen 20:33-35 33 Geld of kleding heb ik van niemand verlangd;
34 u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. 35 In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”

18 Koninkrijk principe 2Thess. 3:10 laat zien hoe sterk Paulus’ opvattingen waren over werk; Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten.

19 Werk heeft intrinsieke waarde!
Kolossenzen 3:23 ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor mensen.’ Dus geen enkel werk is ‘geestelijk minderwaardig!’

20 ONDERWIJS ZAKENLEVEN RELIGIE OVERHEID KUNST FAMILIE MEDIA Koninkrijk van God

21 Werk heeft intrinsieke waarde!
Kom tevoorschijn en ontvang het leven, zodat je op de plaats waar je nu bent onbeweeglijk zult kunnen blijven staan, onbewogen en stevig volhardend. Zodat uit je leven een constante rijkelijke stroom van uitmuntend werk zal stromen, dat de status quo verre te boven zal gaan. En dat allemaal voor je baas die de bevoegdheid heeft om over jou en je werk te beslissen!

22 Werk heeft intrinsieke waarde!
Door hier je aandacht op te richten, ga je zien dat - al je inspanningen, moeite, zwoegen en harde werken niet zonder vrucht zullen blijven … - je niet bang hoeft te zijn dat het geen geestelijke rijkdom zal produceren … - het voor je baas niet zinloos en zonder uitwerking zal zijn …

23 Eerste besluit van Obama

24 TIPS Alpha op de Werkplek is een kennismakingscursus met het christelijke geloof, toegespitst op je eigen collega’s

25 TIPS Business Alpha is een kennismakingscursus met het christelijke geloof toegespitst op zakenmensen en leidinggevenden.

26 Bedrijfsgebed is bedoeld om christenen te steunen in hun werksituatie, en bevat alle informatie.


Download ppt "Christen-zijn op je Werk Hoe Jezus’ volgelingen de maatschappij kunnen veranderen Visie op je werk."

Verwante presentaties


Ads door Google