De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Gedrag: alle waarneembare activiteiten van een dier.  Bij de meeste gedragingen reageert een dier op prikkels.  Onder invloed van deze prikkel ontstaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Gedrag: alle waarneembare activiteiten van een dier.  Bij de meeste gedragingen reageert een dier op prikkels.  Onder invloed van deze prikkel ontstaan."— Transcript van de presentatie:

1

2

3  Gedrag: alle waarneembare activiteiten van een dier.  Bij de meeste gedragingen reageert een dier op prikkels.  Onder invloed van deze prikkel ontstaan impulsen.  De reactie van een dier op een prikkel wordt een respons genoemd.

4  Het gedrag van een dier bestaat uit handelingen (of gedragselementen).  De studie van gedrag wordt ethologie genoemd.  Een objectieve beschrijving van de verschillende typen handelingen van een diersoort heet een ethogram.

5  M.b.v. een ethogram kun je het gedrag van een dier bestuderen.  Deze gegevens kun je weergeven in een protocol.  Een protocol is een lijst van achtereenvolgens waargenomen handelingen van een dier.

6  Gedrag is georganiseerd in gedrags- systemen. (groep van samenhangende handelingen)  Als het effect van de ene handeling leidt tot een volgende handeling, spreken we van een gedragsketen.  bv. voortplantingsgedrag van een stekelbaars.

7  Gedrag wordt veroorzaakt door inwendige en uitwendige factoren.  Inwendige factoren die de kans bepalen dat een bepaald gedrag wordt uitgevoerd, worden motiverende factoren genoemd.  Motivatie: de bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag.

8  Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel beinvloeden de motivatie.  Een sleutelprikkel is een prikkel die een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken van bepaald gedrag.  Een supranormale prikkel: prikkel die effectiever is bij het veroorzaken van bepaald gedrag dan de sleutelprikkel.

9  Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen.  Door leerprocessen ontstaat aangepast gedrag wat de overlevingskans vergroot.  Dit leren kan op verschillende manieren plaatsvinden:

10  Inprenting  Gewenning  Conditionering

11  Trial and error  Klassiek conditioneren  Operant conditioneren

12  Imitatie  Inzicht

13  Het gedrag van soortgenoten ten opzichte van elkaar noemen we sociaal gedrag.  Een handeling van de ene soortgenoot is de prikkel voor de handeling van de andere soortgenoot.  De handelingen noemen we bij sociaal gedrag: signalen.

14  Door signalen is communicatie mogelijk tussen soortgenoten.  Gedrag dat een functie heeft bij het vaststellen van een rangorde binnen een groep:  pikorde  imponeergedrag  verzoeningsgedrag

15  Gedrag waaraan een taakverdeling ten grondslag ligt:  bv. bijenstaat.  Balts: gedrag dat aan de paring vooraf gaat en dat de bereidheid tot de paring vergroot.

16  Territoriumgedrag: gedrag met als functie het afbakenen van een territorium en het verdedigen ervan tegen binnendringende soortgenoten.  Territoriumgedrag bestaat uit:  aanvallen  vluchten  dreigen

17  Conflictgedrag: gedrag dat wordt veroorzaakt door een conflict tussen gedragssystemen.  ambivalent gedrag  overspronggedrag  omgericht gedrag  Gedrag dat een rol speelt bij de zelfhandhaving van een individu.

18  Gedrag bepaald door erfelijke factoren  Rolpatronen  Gevoelig voor sleutelprikkels en supranormale prikkels  vergelijkbare leerprocessen  beide vertonen o.a. territoruimgedrag, dreiggedrag, imponeergedrag, overspronggedrag en omgericht gedrag.

19  Bij mensen wordt het gedrag sterker bepaald door leerprocessen.  Het leren door inzicht speelt bij mensen een veel belangrijkere rol dan bij dieren.  Mensen kunnen gedrag beoordelen aan de hand van normen en waarden.


Download ppt " Gedrag: alle waarneembare activiteiten van een dier.  Bij de meeste gedragingen reageert een dier op prikkels.  Onder invloed van deze prikkel ontstaan."

Verwante presentaties


Ads door Google