De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. A. P. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 105: 1, 2 Schriftlezing: Lucas 9 : 51-56 Tekst: Lucas 9 : 54-55.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. A. P. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 105: 1, 2 Schriftlezing: Lucas 9 : 51-56 Tekst: Lucas 9 : 54-55."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. A. P. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 105: 1, 2 Schriftlezing: Lucas 9 : 51-56 Tekst: Lucas 9 : 54-55

2

3 Vrijdag 28 maart 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 28 maart 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,- per team (min. 5 personen)

4 Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar als gemeente te ontmoeten. Er is koffie en fris in de hal van de kerk. Deze keer verzorgt door wijk 7

5 Zaterdag 8 maart kegelavond voor jaargroep 1 t/m 4. kosten: € 3,00 tijd: 19.00 tot 20.30 uur geef je snel op bij de juniorcommissie Want er is plek voor 25 personen en….. Vol is vol Aansluitend tienerparty in de soos! Voor de jongeren die niet naar de kegelavond gaan is de soos open vanaf 20.00 uur

6 Geen Soos op 7 Maart In verband met een activiteit van de GKV-Baalder is er vrijdagavond 7 maart geen SOOS

7 Zaterdag 8 maart Tienerparty Vanaf 20.00u in de soos Kom jij ook?? Neem je vrienden mee.

8 In deze dienst zal Ds. A. P. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 105: 1, 2 Schriftlezing: Lucas 9 : 51-56 Tekst: Lucas 9 : 54-55

9  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4 Mededelingen

10  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

11  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

12  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

13 Psalm 105 Vers 1 Looft, looft verheugd de HEER der heren, aanbidt zijn naam en wilt Hem eren. Laat alle volken nu verstaan de wondren, die Hij heeft gedaan. En spreekt met eerbied en ontzag van al zijn werken dag aan dag.

14 Psalm 105 Vers 2 Zingt, zingt de HEER uw vreugdezangen laat onze God uw lof ontvangen Beroemt u in zijn heilge naam Laat wie Hem zoeken nu tezaam hun hart verheffen tot zijn eer en zich verblijden in de HEER.

15  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

16 Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht Want hij is, als een boom geplant aan waterstromen Opwekking 244

17 die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt Alles gelukt Welzalig de man die niet wandelt, in de raad der goddelozen Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters Maar aan des Heren wet, zijn welgevallen heeft, Opwekking 244

18 en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht Want hij is, als een boom, geplant aan waterstromen die zijn vrucht, geeft op tijd, welks loof niet verwelkt Alles gelukt Opwekking 244

19  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

20  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

21  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

22  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

23 Vers 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid. Psalm 103

24 Vers 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. Psalm 103

25  Moment van stilte  Votum en zegengroet  Ps.105: 1, 2  Lezen van de wet  Opw.244  Gebed  Lezen:Lucas 9 : 51-56  Ps.103: 1, 3  Tekst: Lucas 9 : 54-55  Preek  Lb.358: 1, 4

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35  Ps.103: 1, 3  Preek  Lb.358: 1, 4  Gebed  Collecte  Gz.164 in canon  Zegen

36 Gezang 164 Vers 1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

37 Gezang 164 Vers 4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

38  Ps.103: 1, 3  Preek  Lb.358: 1, 4  Gebed  Collecte  Gz.164 in canon  Zegen

39  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Gz.164 in canon

40  Ps.103: 1, 3  Preek  Lb.358: 1, 4  Gebed  Collecte  Gz.164 in canon  Zegen

41 Gezang 164 1. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. 2. Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, Kom tot uw doel met ieder van ons. 3. Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, dat U, Heer volkomen steeds toegewijd zal zijn

42  Ps.103: 1, 3  Preek  Lb.358: 1, 4  Gebed  Collecte  Gz.164 in canon  Zegen

43

44 Tot vanmiddag om 18.30 Met Ds. P. L. Storm In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. A. P. Feijen voorgaan. Na de zegen zingen we Psalm 105: 1, 2 Schriftlezing: Lucas 9 : 51-56 Tekst: Lucas 9 : 54-55."

Verwante presentaties


Ads door Google