De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het passagierspotentieel van Luchthaven Twente: de conclusies  Provincie Overijssel:  Bandbreedte van 0.19 tot 5.2 miljoen passagiersbewegingen plausibel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het passagierspotentieel van Luchthaven Twente: de conclusies  Provincie Overijssel:  Bandbreedte van 0.19 tot 5.2 miljoen passagiersbewegingen plausibel."— Transcript van de presentatie:

1 Het passagierspotentieel van Luchthaven Twente: de conclusies  Provincie Overijssel:  Bandbreedte van 0.19 tot 5.2 miljoen passagiersbewegingen plausibel in 2020  Groei tot 2030 niet meegerekend  1.2 miljoen passagiersbewegingen gehanteerd bij kosten- baten analyse (bovengrens van 0.6 – 1.2 miljoen)  Second opinion SEO Ecomisch Onderzoek (Amsterdam)  0.3 miljoen passagiers in 2030 realistisch haalbaar  0.5 miljoen passagiers in 2030 maximaal haalbaar

2 Het passagierspotentieel van Luchthaven Twente: de methodiek  Hoe vaak vliegt de gemiddelde (Oost-) Nederlander ?  Hoe groot is het verzorgingsgebied van Twente Airport ?  Wat is de kans dat voor Twente Airport wordt gekozen ?  Hoe groot is dan het passagierspotentieel (in 2030) ?

3 Hoe vaak vliegt men van en naar Twente? “Propensity-to-fly”: aantal retour-reizen per hoofd A  De gemiddelde Nederlander maakte 0.36 niet-zakelijke vliegreizen per jaar (eens per drie jaar)  Het aantal niet-zakelijke vliegreizen van de Twentenaar ligt op 60 à 80% van het landelijk gemiddelde  De gemiddelde Twentenaar maakte dus 0.22 à 0.28 niet-zakelijke vliegreizen per jaar (ongeveer eens per vier jaar)  Per hoofd van bevolking komen er 0.24 buitenlandse toeristen per vliegtuig naar Nederland  Het aantal buitenlandse toeristen in Twente dat per vliegtuig komt is te verwaarlozen  Per hoofd van bevolking zijn er 0.37 zakelijke vliegreizen van en naar Nederland  Het aantal zakelijke vliegreizen van en naar Twente ligt op 50 à 70% van het landelijk gemiddelde  Per hoofd van bevolking zijn er 0.18 à 0.26 zakelijke vliegreizen naar Twente

4 Hoe vaak vliegt men van en naar Twente? “Propensity-to-fly”: aantal retour-reizen per hoofd 2003 en 2030 A Aantal retour-reizen per hoofd bovengrens 2003 2030 Niet zakelijk (Nederlanders) 0.28 0.84 Niet zakelijk (Buitenlanders) -- 0.10 Zakelijk 0.26 0.78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totaal 0.54 1.72

5 Verzorgingsgebied van Luchthaven Twente

6 Concurrentiepositie van Luchthaven Twente (ENS) in het verzorgingsgebied  Binnen 75 km (max. 1 uur): 2.5 miljoen inwoners in Nederlands deel  Twente (650 duizend inwoners): alle concurrende luchthavens verder weg, maar hebben wel beter product (zoals AMS)  Rest Overijssel (500 dzd.): afstandsvoordeel van ENS kleiner t.o.v AMS  Zuid Drenthe (375 dzd.): idem t.o.v. AMS  N.O. Gelderland (1 mln.): idem t.o.v. AMS en NRN  Duitsland (Rheine /Münster): afstandsnadeel t.o.v. FMO  Tussen 75 en 150 km (1 a 2 uur): ca. 8 miljoen in Nederlands deel  Noord-Nederland (1,4 mln.): overwegend AMS, nauwelijks keus voor ENS  Noord-Holland /Flevoland (3 mln.): idem  Utrecht (1,2 mln.): idem  Rest Gelderland /O.Brabant /N.Limburg (2,3 mln.): overwegend AMS/EIN en NRN, weinig potentieel voor ENS  Duitsland: Ruhrgebied: PM, ca. 20 miljoen: overwegend DUS, CGN, FMO, ENS vrijwel uitgesloten

7 De kansen voor Luchthaven Twente  Het grootst in de omliggende regio Twente  Enigszins in Rest Overijssel, Zuid Drenthe en N.O. Gelderland  Enigszins in Münsterland, mits product van ENS complementair is aan FMO  Verwaarloosbaar in regio’s verder dan 75 km (1 uur)

8 Marktpotentieel uit omliggende regio Twente (2030)  Twente  650.000 inwoners  1.72 retourreizen per hoofd  1.1 miljoen vliegreizen uit regio, maar…..  voor 80 tot 90% van de markt heeft Twente geen verbindingen, dus….  Werkelijk potentieel maximaal 110 duizend vliegreizen, 220 duizend passagiersbewegingen, afgerond 0.2 miljoen

9 Marktpotentieel uit andere regio’s (2030)  Maximaal potentieel uit eigen regio dus 0.2 miljoen passagiersbewegingen  Andere regio’s binnen één uur, groter bevolkingspotentieel, maar kleinere kans voor Luchthaven Twente: maximaal 0.2 miljoen  Regio’s verder dan één uur: grote bevolkingsconcentraties, maar kans voor Luchthaven Twente verwaarloosbaar: maximaal 0,1 miljoen  Conclusie: bandbreedte passagierspotentieel Luchthaven Twente in 2030 is in onze visie:  maximaal haalbaar 0.5 miljoen  realistisch haalbaar 0.3 miljoen

10 Low Cost Carrier op ENS ?  Voorbeelden in Nederlands verzorgingsgebied: Eindhoven, Weeze (Niederrhein) en Charleroi, allen ruim 1.5 miljoen passagiers  Kans op LCC op ENS op dit moment niet realistisch geacht omdat….  Penetratie LCC’s (2000-2010) nagenoeg voltooid  Traditionele FSC’s gaan LCC-concept overnemen  Integratie van beide concepten 2010-2020 ?  Reden voor een LCC om voor ENS te kiezen…..?

11

12

13

14 Hoe vaak vliegt men van en naar Nederland? “Propensity-to-fly”: aantal retour-reizen per hoofd A Aantal retour-reizen van/naar NL Overige (incl. BU- idem (* mln., 2003) Schiphol luchthavens Totaal per hoofd Niet zakelijk (Nederlanders) 4.3 1.5 5.8 0.36 Niet zakelijk (Buitenlanders) 2.8 1.0 3.8 0.24 Zakelijk 4.4 1.5 5.9 0.37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totaal 11.5 4.0 15.5 0.97 Bron: SEO (2006): Economische Effecten Schiphol, bewerking van tabel 2.3 en 2.4  De gemiddelde Nederlander maakte 0.36 niet-zakelijke vliegreizen per jaar (eens per drie jaar)  Per hoofd van bevolking komen er 0.24 buitenlandse toeristen per vliegtuig naar Nederland  Per hoofd van bevolking zijn er 0.37 zakelijke vliegreizen van en naar Nederland

15 Hoe vaak vliegt men van en naar Twente? “Propensity-to-fly”: aantal retour-reizen per hoofd A Aantal retour-reizen per hoofd (2003) Nederland Twente Niet zakelijk (Nederlanders) 0.36 0.22 – 0.28 Niet zakelijk (Buitenlanders) 0.24 -- Zakelijk 0.37 0.18 – 0.26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totaal 0.97 0.40 – 0.54

16 Het verzorgingsgebied van Twente Airport  Binnen 75 km (max. 1 uur): 2.5 miljoen inwoners in Nederlands deel  Twente: ca. 650.000 inwoners in 2030  Rest Overijssel: ca. 500.000 inwoners  Zuid Drenthe: ca. 375.000 inwoners  N.O. Gelderland: ca. 1.000.000 inwoners  Duitsland (Rheine /Münster): PM  Tussen 75 en 150 km (1 à 2 uur): ca. 8 miljoen in Nederlands deel  Noord-Nederland: ca. 1.400.000 inwoners  Noord-Holland /Flevoland: ca. 3.000.000 inwoners  Utrecht: ca. 1.200.000 inwoners  Rest Gelderland /O.Brabant /N.Limburg: ca. 2.300.000 inw.  Duitsland: Ruhrgebied: PM, ca. 20 miljoen ?

17 Kans dat voor Twente Airport (ENS) wordt gekozen is afhankelijk van:  Afstand tot ENS en concurrerende luchthavens  Product (bestemmingen /frequentie) van ENS t.o.v. concurrende luchthavens  Prijs vliegtickets vanaf ENS en concurrerende luchthavens

18 Marktpotentieel uit omliggende regio Twente (2030)  1.1 miljoen vliegreizen uit regio  80 a 90% van de markt wordt niet door ENS bediend (bijv. intercontinentale reizen)  Werkelijk potentieel dat door ENS wordt bediend maximaal 220.000 vliegreizen  Kans dat ENS wordt gekozen ingeschat op maximaal 50%  Sterke concurrentie van bijv. Schiphol: veel grotere frequentie  Maximaal 110.000 vliegreizen (220.000 passagiersbewegingen)  Optimistische veronderstellingen  Bovengrens vliegreizen per hoofd in 2003 (0.54 i.p.v. ondergrens 0.40)  Buitenlandse “vliegtoeristen” in Twente in 2030  ENS bedient 20% van markt (i.p.v. 10%)  Realistische bandbreedte uit eigen regio: 100 à 200 duizend passagiersbewegingen


Download ppt "Het passagierspotentieel van Luchthaven Twente: de conclusies  Provincie Overijssel:  Bandbreedte van 0.19 tot 5.2 miljoen passagiersbewegingen plausibel."

Verwante presentaties


Ads door Google