De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

§4 CHRISTENDOM IN EUROPA Tijd van Monniken en Ridders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "§4 CHRISTENDOM IN EUROPA Tijd van Monniken en Ridders."— Transcript van de presentatie:

1 §4 CHRISTENDOM IN EUROPA Tijd van Monniken en Ridders

2 De verspreiding van het christendom in Europa Kenmerkend aspect:

3 De Rooms-Katholieke kerk wordt geleid vanuit Rome. Hoe zit de organisatie van deze kerk in elkaar? Vraag 1

4 De Roomse en de Byzantijnse kerk Het christendom ontstaat in het Romeinse Rijk Wordt geleid vanuit Rome Katholieke kerk in RomeHiërarchische indeling Paus Aartsbisschoppen (hoofd kerkprovincie) Bisschoppen (hoofd bisdom) Pastoors (hoofd parochie) Leken (gewone gelovigen) Kloosterlingen -Wijden leven aan God -Geen bezit -Matigheid -Ora et Labora

5 Wat is het verschil tussen de Rooms-Katholieke kerk en de Byzantijnse kerk? Verklaar daarbij her begrip tweezwaardenleer. Vraag 2

6 De Roomse en de Byzantijnse kerk De byzantijnse kerk wordt gevestigd in het Oost-Romeinse Rijk Deze kerk wordt vanuit Constantinopel geleid door de keizer Dit vindt de Roomse Paus niet kunnen! Twee zwaardenleer: Koning: wereldlijke macht (staat) Paus: kerkelijke macht (geloof) Byzantijnse Kerk Dit leidt tot het schisma: scheur tussen: katholieke christendom Griekse christendom

7 Het Christendom raakt in de eindperiode van het Romeinse Rijk in verval. Wat is hier de oorzaak van? Vraag 3

8 Chistendom in verval Rondtrekkende Germanen in het Romeinse Rijk Niet christelijk Het christelijke geloof verdwijnt hierdoor.

9 Waarom zorgt de doping van Clovis voor een keerpunt in dat verval? Vraag 4

10  496: Koning Clovis bekeert zich tot het christendom. Steun van de kerk Heidense praktijken worden zwaar bestraft. Clovis

11 Wat betekent het begrip 'kerstenen' en wat hebben missionarissen daar mee te maken? Vraag 5

12 Verspreiding van het christendom  Mensen die niet in Christus geloven: heidenen monniken probeerden vanaf 450 mensen te bekeren tot het christendom: kerstenen Rond 600 is het christendom weer terug in Brittannië. Vandaar uit wordt het geloof verder verspreid door de missionarissen Bekende Missionarissen: De Angelsaksische monnikken Willibrord en Bonifatius (7 e - 8 e eeuw)

13 Hoe zorgen de christenen ervoor dat het Germaanse volk zich bekeerd? Vraag 6

14 Wederzijdse beïnvloeding  Clovis en Karel de Grote: Heidense praktijken en geweld tegen het christelijk geloof bestraffen.  Vreedzame manier om te bekeren: Gebruiken uit Germaanse geloven toepassen in het christelijke geloof.  Na 1000 jaar: christendom over bijna heel Europa verspreid. Bekeren van de heidenen


Download ppt "§4 CHRISTENDOM IN EUROPA Tijd van Monniken en Ridders."

Verwante presentaties


Ads door Google