De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WATERVALLEN denkt ? Wat STELT u zich VOOR wanneer u aan

Verwante presentaties


Presentatie over: "WATERVALLEN denkt ? Wat STELT u zich VOOR wanneer u aan"— Transcript van de presentatie:

1 WATERVALLEN denkt ? Wat STELT u zich VOOR wanneer u aan
Qu’est-ce-que vous vous imaginez en pensant à unE CATARACTE ? What comes to your mind when you think about a waterfall ? Was stellen sie sich vor, wenn sie an wasserfÄlle denken ?

2 NIAGARA watervallen – Hoogte 59 m Cascades du NIAGARA – Hauteur 59 m
NIAGARA falls - Height 59 m NIAGARA Wasserfälle – Höhe 59 m

3 Als u een Indiaan bent: JOG watervallen – Hoogte 253 m
Si vous êtes un Indien: cataractes JOG – Hauteur 253 m If you are an Indian: JOG falls - Height 253 m Wenn Sie ein Indianer sind: JOG Wasserfälle – Höhe 253 m

4 Maar u denkt ongetwijfeld niet aan de Victoria, Angel en Iguazu watervallen. Kijken we even waarom u daar wel aan zou moeten denken. Mais vous ne pensez sûrement pas aux cataractes Victoria, Angel et Iguazu. Voyons un peu pourquoi vous devriez y penser. But certainly you don’t think of Victoria, Angel and Iguazu falls. Let’s see why you should think about these. Sie denken aber sicher nicht an die Victoria, Angel und Iguazu Wasserfälle. Sehen wir mal warum Sie wohl daran denken sollten.

5 VICTORIA WATERVALLEN CATARACTES VICTORIA VICTORIA FALLS VICTORIA WASSERFÄLLE

6 De VICTORIAWATERVALLEN zijn de breedste watervallen van Afrika
De VICTORIAWATERVALLEN zijn de breedste watervallen van Afrika. Zij vormen een watergordijn van 1708 meter breed en 100 meter hoog en hebben een maximale valhoogte van 128 meter. Ze zijn gelegen in de rivier Zambezi, op de grens tussen Zambia en Zimbabwe. Ze werden ontdekt door de Schotse missionaris en ontdekkingsreiziger David Livingstone op 17 november "Geen enkel ander uitzicht in Engeland kan de schoonheid hiervan overtreffen" en "zulke lieflijke beelden moeten de engelen met bewondering bekeken hebben tijdens hun vluchten" schreef hij later. Dr. Livingstone week bij de naamgeving van deze watervallen, voor de eerste en enige keer in zijn leven, af van zijn gewoonte om de plaatselijke namen te behouden. Hij noemde deze watervallen naar de toenmalige koningin van het Verenigd Koninkrijk, koningin Victoria. De lokale bevolking noemt nu deze watervallen de Mosi-oa-Tunya (donderende rook). Maar buiten de inheemse Afrikanen waren waarschijnlijk de Arabieren de eerste buitenstaanders die deze watervallen bezochten. Volgens Livingstone, de eerste Europeaan die deze watervallen mocht aanschouwen, waren deze watervallen bij de lokale bevolking bekend als Mo ku sa tunya musi, "daar waar er steeds rook opstijgt".

7

8

9 Bovenaanzicht van de Victoria watervallen
Bovenaanzicht van de Victoria watervallen Vue aérienne des cataractes Victoria Aerial top view of the Victoria falls Aufsicht der Victoria Wasserfälle.

10 De Victoria watervallen zijn 1,7 km breed en tot 108 m hoog: het grootste gordijn vallend water ter wereld ! Les cataractes Victoria sont 1,7 km de large et jusqu’à 108 m de haut: le plus grand rideau d’eau tombante du monde ! The Victoria Falls are 1,7 km wide and up to 108 m high: the largest sheet of falling water in the world ! Die Victoria Wasserfälle sind 1,7 km breit und bis 108 m hoch: der größte “Vorhang” fallendes Wasser der Welt !

11 De Victoria watervallen op de Zambezi rivier liggen in twee landen: Zambia en Zimbabwe.
Les cataractes Victoria sur la rivière Zambezi se situent dans deux pays: Zambie et Zimbabwe. The Victoria falls on the Zambezi river are shared between two countries: Zambia and Zimbabwe. Die Victoria Wasserfälle auf dem Fluß Zambezi liegen in zwei Ländern: Zambia und Zimbabwe.

12

13 SALTO ANGEL WASSERFALL
SALTO ANGEL WATERVAL CATARACTE SALTO ANGEL SALTO ANGEL FALL SALTO ANGEL WASSERFALL

14 Hoe hoog denkt u dat deze waterval is
Hoe hoog denkt u dat deze waterval is ? Quelle est selon vous la hauteur de cette cataracte ? How high do you think this waterfall is ? Wie hoch ist dieser Wasserfall, denken Sie ? Deze waterval is 979 m hoog 16 x de hoogte van de Niagara watervallen en 3 x de hoogte van de Empire State Building !!! The height of this waterfall is 979 m, say 16 x higher than the Niagara falls and 3 x higher that the Empire State Building !!! Dieser Wasserfall ist 979 m hoch, d.h. 16 x höher als die Niagara Wasserfälle und 3 x höher als der Empire State Building !!! Cette cataracte est m de haut, soit 16 x la hauteur des cataractes Niagara et 3 x la hauteur de l’Empire State Building !!!

15 De ÁNGELWATERVAL (Spaans: Salto Ángel) is genoemd naar haar ontdekker, de Amerikaan JIMMY ANGEL.
Zij is gelegen aan een zijrivier zonder naam van de Rio Caroni in het Nationaal park Canaima in Venezuela. Daar bevinden zich hooggelegen rotsplateaus, tepui's genaamd, met een bijzonder kenmerkende flora en fauna. De vele regen die in deze tropische regionen valt baant zich een weg naar de randen van de plateaus via vele onderaardse grotten. Hoewel eerder in de 20e eeuw al gezien door verkenner Ernesto de Santa Cruz werd deze waterval pas bekend in de westerse wereld na de officiële ontdekking door de Amerikaans vlieger James Crawford Angel die met zijn vliegtuigje op zoek was naar goud. Angel was in 1899 geboren in Springfield, Missouri. De hoogte van de waterval werd in 1949 vastgesteld door een expeditie van de National Geographic Society. Hierover schreef Ruth Robinson het artikel Jungle Journey to the World's Highest Waterfall. In het boek Angels Four beschrijft David Mott de eerste succesvolle beklimming van de Auyan-tepui (Duivelsberg) naar de top van de waterval. De waterval is Venezuela's bekendste toeristische attractie.

16

17

18

19 De Angel waterval in wolken gehuld. La cascade Angel dans les nuages.
Angel Falls hiding behind the clouds. Der Wasserfall Angel in Wolken gehüllt.

20 ANGEL FALLS Inheemse naam: Kerepakupay Vená.
Angel Falls is de hoogste waterval met vrij vallend zoet water ter wereld De totale hoogte bedraagt 979 m en het water valt ononderbroken 807 m naar beneden. Deze waterval bevindt zich in het Canaima National Park (Venezuela). Nom indigène: Kerepakupay Vená. Angel Falls est la plus haute cataracte à eau douce en chute libre au monde La hauteur totale est de 979 m et l’eau tombe librement d’une hauteur de 807 m. Cette cataracte se trouve au Canaima National Park (Venezuela).

21 ANGEL FALLS Indigenous name: Kerepakupay Vená
Angel Falls is the world's highest free-falling, fresh water waterfall at 979 m (3,212 ft), with an uninterrupted drop of 807 m (2,648 ft), located in the Canaima National Park, Venezuela. Einheimischer Name: Kerepakupay Vená. Angel Falls ist der höchste Wasserfal mit frei fallendem Süßwasser der Welt Die Gesamthöhe beträgt 979 m, und das Wasser fällt frei 807 m nach unten. Dieser Wasserfall befindet sich im Canaima National Park (Venezuela).

22 Het water valt van op een hoogte van ca. 1 km recht naar beneden.
L’eau tombe d’une hauteur d’environ 1 km tout droit en bas. The water drops from a height of about 1 km straight down. Von einer Höhe von ca. 1 km fällt das Wasser gleich nach unten.

23 Als er veel wolken zijn ziet men slechts ca. ¼ van de waterval.
Quand le ciel se couvre on ne voit qu’environ ¼ de la cataracte. When there is much cloud cover you can see only about ¼ of the waterfall. Wenn es bewölkt ist, sieht man nur ungefähr ¼ des Wasserfalls.

24 De grote waterpoel aan de voet van de waterval nodigt uit voor een verfrissende duik.
La grande mare au pied de la cataracte invite à une plongée rafraîchissante. The pool of water that collects beneath Angel Falls makes for a refreshing swim. Der große Pfuhl an Fuße des Wasserfalls lädt zum Untertauchen ein.

25

26 IGUAZU WATERVALLEN CATARACTES IGUAZU IGUAZU FALLS IGUAZU WASSERFÄLLE

27 De reusachtige waterval op de rivier Iguazu omvat ongeveer 270 watervallen over een afstand van 2,7 kilometer. Sommige individuele watervallen zijn tot 82 m hoog, maar de meeste hebben een hoogte van ongeveer 64 m. La cataracte gigantesque sur la rivière Iguazu comprend environ 270 cataractes sur une distance de 2,7 kilomètres. Certaines cataractes individuelles ont une hauteur de jusqu’à 82 m, mais la plupart sont environ 64 m de haut. The gigantic waterfall on the Iguazu river consists of about 270 falls along 2,7 kilometers. Some of the individual falls are up to 82 m in height, though the majority are about 64 m. Der gigantischer Wasserfall auf dem Fluß Iguazu umfasst ungefähr Wasserfälle auf einer Distanz von 2,7 km. Gewisse individuelle Wasserfälle sind bis 82 m hoch, die meisten aber ca. 64 m.

28 IGUAZU FALLS

29 IGUAZU FALLS

30 Panorama / Panoramic View
IGUAZU FALLS Panorama / Panoramic View De Iguazu watervallen bevinden zich op de grens tussen de Braziliaanse provincie Paraná en de Argentijnse provincie Misiones. Les cataractes Iguazu se situent à la frontière entre la province brésilienne Paraná et la province argentine Misiones The Iguazu Falls are located on the border of the Brazilian state of Paraná and the Argentine province of Misiones. Die Iguazu Wasserfälle liegen auf der Grenze zwischen der brasilianischen Provinz Paraná und der argentinischen Provinz Misiones.

31 De zeer gevarieerde panorama‘s zijn indrukwekkend.
Les panoramas très variés sont impressionnants. The variation of panoramic views is impressive. Die sehr verschiedenen Panoramas sind imponierend.

32

33

34

35

36

37

38

39 Men kan de pracht van heel dichtbij bewonderen.
On peut admirer la splendeur de tout près. You can get very close to the splendor. Die Pracht lässt sich hautnah bewundern.

40 Voor de toeristen werden loopbruggen gebouwd.
On a construit des passerelles pour les touristes. Walkways were built to accommodate the tourists. Für die Touristen sind Fußgängerbrücke gebaut worden.

41 DENK ER DUS AAN dat de Niagara is niet de enige waterval is die de moeite waard is !
N’OUBLIEZ DONC PAS que la Niagara n’est pas la seule cataracte qui vaut la peine ! SO DON’T FORGET that the Niagara falls are not the only ones worth remembering ! VERGESSEN SIE ALSO NICHT, die Niagara Wasserfälle sind nicht die einzigen die der Mühe wert sind ! The end Einde Ende Fin


Download ppt "WATERVALLEN denkt ? Wat STELT u zich VOOR wanneer u aan"

Verwante presentaties


Ads door Google