De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zoektocht van Noam Chomsky Pieter Muysken Radboud Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zoektocht van Noam Chomsky Pieter Muysken Radboud Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 De zoektocht van Noam Chomsky Pieter Muysken Radboud Universiteit

2 Gerrit Achterberg, Zeiltocht En de ziel, het helle zeil, als een vogel over mij. Hemelsnede. Heil. MyZeil (Frankfurt)

3 , de historische taalkunde de Saussure en het structuralisme de zoektocht van Chomsky poging tot evaluatie and erfenis

4 de historische taalkunde Sir William Jones (1746 – 1794) The Sanscrit language (1786) en het Indo-Europees

5 Voorlopers Dante Alighieri (1265-1321) “ja” Josephus Justus Scaliger (1540-1609) “God” Marcus Zuerius Boxhorn (1612 — 1653) Europese talen en Oud-Perzisch Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) vergelijking veel Indo-Europese talen

6 Tijdgenoten Filippo Salvatore Gilii (1780-4) Arawak, Carib Friedrich von Schlözer (1781) Semitisch Jonathan Edwards Jr (1787) Algonquin en Iroquois Hervás (1800-1805) Tupi-Guaraní Sámuel Gyarmathi (1751-1830) Uralische talen

7 Evidentie 1: woorden Sanskriet pitar mātar bhrātar LatijnProto I-E pater *pH₂tér- mater *meH₂tér Frater*bhréH₂ter

8 Evidentie 2: klankvergelijking Jakob Grimm (1785- 1863) Klankcorrespondenties

9 correspondenties Frans Italiaans Spaans cher caro caro duur [sh]-[k]-[k] champ campocampoveld [sh]-[k]-[k] chandelle candela candela kaars [sh]-[k]-[k]

10 Evidentie 3: uitgangen Franz Bopp (1791-1867) werkwoordsuitgangen Sanskriet, Grieks, Latijn, … Reconstructie van eerdere vormen

11 Reconstructies: Proto-IE Naamvallen (Beekes 1995) SingularDualPlural AnimateNeuterAnimateNeuterAnimateNeuter Nominativ e *-s, *-Ø*-m, *-Ø*-h₁(e)*-ih₁*-es*-h₂, *-Ø Accusative*-m*-m, *-Ø*-ih₁ *-ns*-h₂, *-Ø Vocative*-Ø*-m, *-Ø*-h₁(e)*-ih₁*-es*-h₂, *-Ø Genitive*-(o)s*-h₁e*-om Dative*-(e)i*-me*-mus Instrumen tal *-(e)h₁*-bʰih₁*-bʰi Ablative*-(o)s*-ios Locative*-i, *-Ø*-h₁ou*-su

12 Junggrammatiker o.m. Hermann Paul (1846 - 1921) Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze

13 Prestaties historische taalkunde Abstractie Wetmatigheid Aansluiting bij de natuurwetenschappen

14 Ferdinand de Saussure (1857-1913) Splitsing van synchrone en diachrone (historische) taalkunde

15 Structuur 1 NederlandsEngelsQuechua kitk h itk h ipu ‘binden tik kiru ‘tand’ altijd kk h aan het begin van een woord twee klanken: k en k h

16 Structuur 2 De k en k h hebben geen waarde buiten het systeem van opposities, de structuur, van een specifieke taal Structuur = systeem van opposities

17 Franz Boas Edward Sapir Structuralisme Leonard Bloomfield Claude Lévi-Strauss

18 Avram Noam Chomsky (1928-) Abstracte onderliggende structuren mentalistisch onderzoeksprogramma

19 Biografie en belangrijkste werk 1928Geboren in Philadelphia 1951Morphophonemics of Modern Hebrew 1955-Docent aan MIT 1957Syntactic Structures 1965Aspects of a Theory of Syntax 1966Cartesian Linguistics 1981Lectures on Government and Binding 1995The Minimalist Program

20 Zellig Harris Structuralist Semitische talen Formele talen Anarchist

21 Epifanie / Openbaring De mens is vrij Het taalvermogen is autonoom, abstract en complex Het taalvermogen is als een kleine toorts van keuzemogelijkheden

22 Burrhus Frederic Skinner 1957 Verbal Behavior Recensie Chomsky tegen de behavioristische benadering “vrijheid” versus “stimulus – response”

23 Chomsky als activist Anarchosyndicalisme Media-kritiek `the manifacture of consent´ VS buitenland beleid

24 Cartesian Linguistics Port Royale (1660)

25 Gottfried Wilhelm Leibnitz Universele talen geworteld in de wiskunde

26 Wilhelm von Humboldt Von Humboldt ging uit van een buitenkant van taal (“Äussere Form”) en een binnenkant of ziel ("Innere Form"), allebei uniek voor talen.

27 Dieptestructuur Taal bestaat uit abstracte eenheden van verschillend formaat [[the cat] [sat [on [the mat]]]] [where] did [the cat] [sit+ø] [ø] [sat] = sit+VT, [did] = do+VT

28 Formele talen GrammarLanguagesAutomaton Production rules (constraints) Type-0 Recursively enumerable Turing machine (no restrictions) Type-1 Context- sensitive Linear-bounded non-deterministic Turing machine Type-2Context-free Non- deterministic pushd own automatonpushd own automaton Type-3Regular Finite state automaton and

29 Hiërarchie van grammatica’s

30 Het kind als taalverwervingsmachine Poverty of stimulus beperkte input onbeperkte output Critical period Snelheid en compleetheid

31 Taalverwerving en parameters Spaans*EngelsEngels come*eatsshe/he eats. llega Maria*arrives MaryMary arrives llueve*rainsit rains hay gente*are peopleThere are people come/comemos*eat|*eatshe/he eats|we eat

32 Subject Parameter In talen met veel persoonsmarkering op het werkwoord mag je de plaats van het onderwerp leeglaten […] llueve‘het regent’

33 E-talen en I-talen the linguistic knowledge that is in the mind of the speaker is I- Language whilst the observable linguistic output (sentences, songs, texts etc.) is E- Language.

34 Minimalist Program Poging in de jaren 1990 om syntaxis te zien als de perfecte brug tussen klank en betekenis.

35 Evaluatie Chomsky plus Populariteit van de taalwetenschap en impuls voor psycholinguïstiek Aandacht voor complexere structuren Enorme hoeveelheid descriptieve data min Te veel idealisering van de gegevens en weinig aandacht voor empirische technieken Moeilijk te falsifiëren hypotheses Marginalisering van de filologie en de historische taalkunde

36 De wraak van Moctezuma, of de terugkeer van de historische taalkunde

37 Joseph Harold Greenberg (1915-2001) Empirische basis voor de taaltypologie: samenhang tussen kenmerken in verschillende talen Reconstructie van grote taalfamilies

38 Evaluatie Greenberg plus Succesvol onderzoeksprogramma taaltypologie Aansluiting genetica en paleoantropologie Opheldering taalfamilies Afrika min Veel minder succes bij voorgestelde taalfamilies Zuid- Amerika en Oceanië (te veel een “lumper”), want de techniek “mass comparison” niet nauwkeurig genoeg Universalia ruimtelijk bepaald?

39 Johanna Nichols (LDST 1992)

40 MPI Leipzig World Atlas of Language Structures (2005, 2008, 2011)

41 Time horizons Up to max 6,000 years to reliably reconstruct parts of a language family, including key words Up to max 8-9,000 years to detect possible form relationships Up to max ??? years to find phylogenies with large numbers of structural features

42 Many (time) shallow families Chapacura English FOOTSUN Wanhamkatimaxi’AwapiruA UrupákatimasiAkomemB Oro WinpasomasiBfakami’C Oro Monkatximaxi’AtxinaD Oro Nao’kaximaxi’AxinaD TxapakuratxikitxiCwapuitoA Kitemoka--apuitioA MorétxinakCmapitoA CojubimtxinakCmapito’A TorásikinixiDapitoA

43 Non-demic expansions in Quechua (Birchal 2014)

44 Cognitie NWO Zwaartekracht Consortium gecoördineerd vanuit Nijmegen (UM Elia Formisano) (2013-2023), 37M Wordt Chomsky genoemd? Nee Was het mogelijk geweest zonder Chomsky? Nee

45 Brokjes evidentie voor Chomsky’s zoektocht Overeenkomsten tussen talen“design features” van verschillende talen Snel ontstaan nieuwe talen en gebarentalen Specifieke onderdelen hersenen geschikt voor taal


Download ppt "De zoektocht van Noam Chomsky Pieter Muysken Radboud Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google