De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

=> Modulewijzer + ppt per week op med.hro.nl/kesmh/EASBFZ01K Les 1 Inleiding: Functies van bloed Les 2 Anemie / Hemoglobinopathie Les 3 Trombose Les 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "=> Modulewijzer + ppt per week op med.hro.nl/kesmh/EASBFZ01K Les 1 Inleiding: Functies van bloed Les 2 Anemie / Hemoglobinopathie Les 3 Trombose Les 4."— Transcript van de presentatie:

1 => Modulewijzer + ppt per week op med.hro.nl/kesmh/EASBFZ01K Les 1 Inleiding: Functies van bloed Les 2 Anemie / Hemoglobinopathie Les 3 Trombose Les 4 Trombotische Trombocytopenische Purpura LESWEEK 5 VRIJ Les 5 LESWEEK 6Leukemie Les 6 LESWEEK 7Gastcollege Dr. P. Valk: Moleculaire Diagnostiek Tentamen LESWEEK 827 oktober 2015 Hertentamen LESWEEK 10 10 november 2015 EASBFZ01K

2 Hemostase & Trombose

3 Wat is trombose? Afsluiting van bloedvat bij geen wond → stolsel op verkeerd moment en op verkeerde plaats

4 Hemostase : stolling 1.Vasoconstrictie a.g.v. locale neurologische reactie 2.Vorming van primaire hemostatische prop a.g.v. thrombocyten adhesie, activatie en aantrekken andere thrombocyten aggregatie 3.Secundaire hemostase a.g.v. activatie van stollingscascade => stolsel (fibrinenetwerk + cellen) 4.Remming bloedstolling door stollingsremmers 5.Afbraak stolsel => fibrinolyse

5 Aggregatie van bloedplaatjes

6 Activatie van de stollingscascade vorming fibrine http://www.youtube.com/watch?v=HFNWGCx_Eu4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=9QVTHDM90io http://www.hopkinsmedicine.org/hematology/Coagulation.swfhttp://www.hopkinsmedicine.org/hematology/Coagulation.swf

7

8 Trombose

9 Soorten trombose Diep veneuze trombose: trombose in aderen In slagader: arteriële trombose Embolie

10 Kenmerken:  Zwelling van been  Been warm, rood-paars van kleur  Pijnlijk been, problemen met lopen Trombose door stolsel in ader in het been

11 Embolie Stukje stolsel van een trombus laat los → komt elders in orgaan vast te zitten Vooral longembolie en hersenembolie zijn berucht en gevaarlijk De afsluiting van een vat door trombose of embolie leidt tot een infarct: weefsel achter de afsluiting kan afsterven

12

13

14 Longembolie Mogelijke symptomen: Plotseling gevoel van benauwdheid Pijn in borst Zwak voelen Bloedhoesten Snelle hartslag

15 Embolie Diagnose stellen: Bloedonderzoek Echografie Perfusiescan Angiografie

16 Embolie Diagnose stellen: Bloedonderzoek Echografie Perfusiescan Angiografie thrombus in atrium

17 Behandeling van trombose Diep veneuze trombose → in acute fase: heparine → starten met antistollingsmedicijnen: coumarines → juiste antistollingsniveau d.m.v. coumarines → stoppen met heparine (doorgaans na 3 – 4 maanden) Controle op antistollingstherapie door trombosedienst Arteriële trombose: antistollingstherapie wordt direct gestart en levenslang voortgezet Embolie: dotteren, bypass, kunststofvat

18 Aangrijpingspunten behandeling trombose (coumarines) (acetylsalicylzuur = aspirine)

19 Werking coumarines

20 Werking heparine heparine

21 Werking acetylsalicylzuur → aspirine (=acetylsalicylzuur) remt activatie van bloedplaatje

22 Trombolytica Stimulatie van afbraak fibrine (fibrinolyse). Werking: breken fibrine enzymatisch af Indicatie: bv. acuut myocardinfarct, uitgebreide diepe veneuze trombose

23 Werking trombolytica + omzetting plasminogeen in plasmine wordt gestimuleerd trombolyticum

24 Antitrombotische therapie Voorkomen van meer of nog een trombose Acetylsalicylzuur (aspirine) Heparine Coumarines

25 Trombofilie Afwijking met verhoogde tromboseneiging, aangeboren of verworven Redenen:  Te veel stollingsfactoren  Te veel bloedplaatjes  Tekort aan natuurlijke antistollingsmiddelen

26 Vragen 1. In welke organen vindt de aanmaak van trombocyten en stollingsfactoren plaats? 2. Wat is het eindresultaat van de stollingscascade? 3. Hoe remmen heparine en coumarine de stolling, en waarom heeft welk middel direct effect, en is van het andere middel pas later effect waarneembaar? 4. Wat voor type antistollingsmiddel is acetylsalicylzuur, en bij wat voor type trombose is dit een nuttig medicijn? 5. Noem enkele kenmerken van een trombosebeen. 6A. Wat verstaan we onder trombose? 6B. Noem 3 vormen van trombose. 7.Wat is fibrinolyse? 8.Wat zijn trombolytica? 9.Wat verstaat men onder aangeboren trombofilie?


Download ppt "=> Modulewijzer + ppt per week op med.hro.nl/kesmh/EASBFZ01K Les 1 Inleiding: Functies van bloed Les 2 Anemie / Hemoglobinopathie Les 3 Trombose Les 4."

Verwante presentaties


Ads door Google