De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cyclus B Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal 22 november 2015 « Kruisafneming » (Sieger Köder) Muziek: Psalm 109 (110) (H. Schütz)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cyclus B Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal 22 november 2015 « Kruisafneming » (Sieger Köder) Muziek: Psalm 109 (110) (H. Schütz)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Cyclus B Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal 22 november 2015 « Kruisafneming » (Sieger Köder) Muziek: Psalm 109 (110) (H. Schütz)

3 Het thema van Christus Koning op het moment van zijn Passie wordt hier omgeven door enige afbeeldingen van Sieger Köder, overleden op 9 Februari 2015 te Ellwangen (Duitsland). Köder was krijgsgevangene tijdens W.O.II. Priester geworden verenigde hij die roeping met de kunst. Beïnvloed door Chagall, drukt zijn werk een zeer karakteristieke aardse theologie uit; en zijn interpre- tatie van het mysterie is warm en ongewoon. Kruisiging

4 HET PARADOXALE KONINGSCHAP VAN DE ZOON VAN GOD 1ste Lezing: Het boek Daniël ziet de triomf van de Mensenzoon met de mentaliteit van het O.T.. Deze triomf zal in het N.T. in werkelijkheid een verschillende verschijningsvorm aannemen. Psalm 93 (92): Deze psalm, nog in het O.T., spreekt ons van een schitterende majesteit van de Koning, waarmee de afbeeldingen in contrast staan. 2de Lezing: In de Apocalyps wordt de “Verrezene uit de dood” ons voorgesteld als deze Koning die ons redt met zijn bloed, om ons te maken tot een KONINKLIJK huis. Evangelie: Bij Johannes spreekt Jezus, voor Pilatus en op het moment van zijn Lijden, over zijn Koningschap dat niet van deze wereld is. JEZUS ZAL DE GEKRUISIGDE KONING ZIJN. Een werkelijk paradoxaal koningschap voor een Zoon van God! Zijn wij in staat dit te begrijpen?

5 Dan 7,13-14 In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.” Zijn koningschap zal niet vergaan Jezus ter aarde gebogen in Getsemani

6 Psalm 93 (92), proloog op het geheel van de psalmen van Jahwe-Koning (93-100), spreekt ons over het koninklijk Oordeel van God, «bekleed met luister». -Terwijl de psalm ons spreekt over gewaden van macht en majesteit, zien we, met de afbeeldingen van Köder als contrast, dat de klederen van Jezus werden verdeeld. -De Koning, zegt de psalmist, bestuurt de wereld, terwijl we de figuur van Jezus zien, gebogen onder het kruis, voor de vrouwen die hem troosten. -Het onherroepelijke pact van Jahwe-Koning, wordt werkelijkheid in Jezus, man van smarten, die het kruis draagt wegens onze zonden

7 Psalm 93 (92) De Heer is koning, met luister omkleed. De Heer is koning, met luister omkleed. De Heer is koning, met luister omkleed, met macht heeft de Heer zich omgord. Zij hebben zijn kleren verdeeld

8 De Heer is koning, met luister omkleed. De Heer is koning, met luister omkleed. Zo vast als de aarde, onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Terwijl Hij zijn kruis draagt ontmoet Jezus de vrouwen

9 De Heer is koning, met luister omkleed De Heer is koning, met luister omkleed Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt, uw huis zij heilig in lengte van dagen. Jezus valt onder het kruis

10 Apoc 1,5-8 Broeders en zusters, Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader, - Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! “Ik ben de Alfa en de Omega, -zegt God de Heer- Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.” Zij zullen Hem zien die ze doorstoken hebben

11 Alleluia ! Gezegend de Komende in de naam des Heren ! Geprezen het komend Koninkrijk van onze vader David. Mc 11,10 Alleluia ! Gezegend de Komende in de naam des Heren ! Geprezen het komend Koninkrijk van onze vader David. Mc 11,10 De veronika toont ons het gelaat van Jezus

12 In die dagen riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: « Zijt gij de koning der Joden? » Jezus antwoordde hem: « Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken? » Pilatus gaf ten antwoord: « Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan? » Jezus antwoordde: « Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier. » Pilatus hernam: « Gij zijt dus toch koning? » Jezus antwoordde: « Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem. » Joh 18, 33b-37 Jezus tegenover de Hogepriester en Pilatus, die zich de handen wast

13 « God verhief zich om oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land » Psalm 76 (75),10

14 Origineel: Joan Ramirez (+) Toevoeging van beelden, lezingen, muziek, commentaren (Catalaanse en Spaanse versie) : Regina Goberna, in samenwerking met Àngel Casas Engelse vertaling : Vivian Townsend Italiaanse vertaling : Ramon Julià Baskische vertaling : Periko Alkain Portugese vertaling : Ze Manel Marquespereira Franse vertaling : Àngel Casas Nederlandse vertaling : Ben Van Vossel Video: Esther Lozano Monialen v. St. Benedictus v. Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina


Download ppt "Cyclus B Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heelal 22 november 2015 « Kruisafneming » (Sieger Köder) Muziek: Psalm 109 (110) (H. Schütz)"

Verwante presentaties


Ads door Google