De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."— Transcript van de presentatie:

1 Naam: Martine Bink E-mail: binmd@hr.nl med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335

2 Vandaag Inhoud module Opzet lessen Toetsing, beoordeling en overige afspraken Introductie Psychiatrie

3 Leerdoelen (SHL) De student kan de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden en de daarbij behorende symptomen beschrijven en herkennen bij eenvoudige casuïstiek. De student heeft kennis van de werking van de hersenen, van uiteenlopende (biologische, psychologische) behandelvormen bij bovengenoemde stoornissen en een eerste notie van de plaats van de sociale psychiatrie. De student kan uitleg geven over de werking van het DSM-classificatiesysteem en een aantal vaktermen uit de psychiatrie herkennen en adequaat gebruiken. De student heeft kennis van criteria van afwijkend gedrag en kan culturele en historische aspecten van afwijkend gedrag benoemen. De student kan psychiatrische ziektebeelden op jeugdige leeftijd afzetten tegen de gezonde ontwikkeling, de risicofactoren voor een pathologische ontwikkeling benoemen en zo doende de relatie leggen met ziektebeelden bij volwassenen en ouderen.

4 Opzet van de lessen Kwartaal 1Kwartaal 2 HechtingsstoornissenStemmingsstoornissen Autismespectrum StoornissenSchizofrenie en andere psychotische stoornissen ADHDDissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Taal- en leerstoornissenPersoonlijkheidsstoornissen GedragsstoornissenCognitieve stoornissen EetstoornissenStoornissen van de ouderdom AngststoornissenAanpassingsstoornis Middelenmisbruik en verslavingPedofilie en genderidentiteitsstoornis

5 Literatuur Boeken: Nevid, J.S., Rathus, S.A. & Greene, B. (2012). Psychiatrie een inleiding. Amsterdam: Pearson Benelux BV. ISBN 9 789043 024280. Rigter, J. (2013). Ontwikkelingspsychopathologie, bij kinderen en jeugdigen Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN 9 789046 903490. Artikelen: Brown, T.E. (2013). Ten Myths about ADHD. From: A new understanding of AHDH inChildren and Adults: Executive Function Impairments. New York: Routledge. Os, J. van & Boevink, W. (2015). Discussie over niet-bestaan van schizofrenie; is er een olifant in onze kamer? Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 284-287. Roos, S. de. & Dinther M. van. (2011). Preventie in de hulp- en dienstverlening, toepassingen en achtergronden. Bussum Nederland: Uitgeverij Couthino. Paragraaf 2.5.5 verklaringsmodellen met betrekking tot psychische gezondheid; DSKmodel. Moraal, M., Elleren, A. van, Waal, K. de, Voskes, Y. & Widdershoven, G (2013). Integratie van een psychiatrische instelling in de buurt. MGV, 3, 118-124.

6 Toetsing en beoordeling Zie SHL voor criteria Kwartaal 1: 1 muzische presentatie Kwartaal 2:1 muzische presentatie 1 Multiple Choice toets (60 vragen)

7 Onderwerpen presentaties kwartaal 1 WeekOnderwerpNamen 3 Culturele en/of historische aspecten van psychiatrie 4Hechtingsstoornissen 5Autismespectrum stoornissen 6 ADHD of Taal- en leerstoornissen 7Gedragsstoornissen 8Eetstoornissen 9Angststoornissen

8 Onderwerpen presentaties kwartaal 2 WeekOnderwerpNamen 1Verslaving en afhankelijkheid 2Stemmingsstoornissen 3Themaweek 4 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen 6Persoonlijkheidsstoornissen 7 Cognitieve stoornissen en stoornissen van de ouderdom 8Sociale psychiatrie 9Toets

9

10 Wat is afwijkend gedrag?? Wat verstaan jullie onder afwijkend gedrag? Welk afwijkend gedrag vertoon je zelf? Wat zijn jullie eigen ervaringen? (persoonlijk, films, boeken)

11 Uitzonderlijk Sociaal afwijkend gedrag Foute perceptie of interpretatie van de realiteit Aanzienlijk emotioneel lijden Ongepast of contraproductief gedrag Gevaar voor jezelf of anderen Rosenhan ExperimentRosenhan Experiment (1973)

12 Concepten over gezondheid: uiteenlopende betekenis in verschillende culturen Abnormale gedragspatronen kunnen zich in verschillende culturen verschillend uiten Bepaalde woorden (psychische stoornissen) komen in andere culturen niet voor… maar bestaan wel. Door immigratie zijn invloeden van cultuur, etniciteit en religie op geestelijke gezondheid actueel

13

14 Hippocrates ( +- 400 v. Chr. Melancholie, Manie en Bezetenheid) Heksenvervolging: Middeleeuwen (afwijkend gedrag is bezetenheid) Gekkenhuizen (vanaf 1600 werden deze in Europa gebouwd) 1800 hervormingen (een einde aan de wrede praktijken) Antipsychiatrie (patiënten zoveel mogelijk in de maatschappij) Nu: o.a. Evidence Based Practice (gebaseerd op ‘bewijzen’)

15 Overzicht zenuwstelsel Centrale zenuwstelselPerifere zenuwstelsel -Hersenen -Ruggenmerg -Somatische zenuwstelsel -Autonome zenuwstelsel - Sympathisch zenuwstelsel - Parasympatisch zenuwstelsel

16 Werking van het zenuwstelsel: Neuronen Synaps + neurotransmitters

17 A. Biologisch B. Psychologisch C. Sociaal–cultureel D. Biopsychosociaal Tabel 2.3 blz. 49

18 Figuur 2.7, bladzijde 48 Diathesekwetsbaarheid, geërfde aanleg voor ontwikkeling van de stoornis. Stress Stressoren in de omgeving, zoals conflict in gezin, seksueel misbruik, mishandeling of andere traumatische gebeurtenissen. Hoe sterker de diathese, des te minder stress is er nodig om de stoornis te ‘triggeren’. Diathese + Stress Ontwikkeling van de stoornis

19 Classificatie is belangrijk om: Onderzoeksresultaten te kunnen bespreken Beslissingen te kunnen nemen m.b.t. behandeling Beloop van ziekte te voorspellen Onderzoek te kunnen doen naar populaties met gelijksoortig afwijkend gedrag DSM-IV en DSM-5 DSM-IV en DSM-5

20 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -Internationaal het meest gebruikte classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen. -Beschrijving van stoornissen op basis van symptomen - DSM-5 heeft een proefperiode van 2 jaar

21 Voorbeeld van een diagnose + Opdracht As IKlinische stoornissen As II Persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperking As III Somatische aandoening As IV Psychosociale en omgevingsproblemen As V Globale beoordeling van het functioneren (GAF score) As IPTSS As IIBorderline persoonlijkheidsstoornis As IIIgeen diagnose As IVscheiding As VGAF score 45 As I314.9 ADHD-NAO 313.89 Reactieve hechtingsstoornis, ontremde type As II Bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling, laaggemiddelde intelligentie As III geen diagnose As IV Problemen binnen de primaire stoornis AS V GAF score 60

22 Volgende week Presentatie:Culturele en/of historische aspecten van psychiatrie Gehechtheid en hechtingsstoornissen Voorbereiding: Zie SHL


Download ppt "Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L 02.335."

Verwante presentaties


Ads door Google