De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in."— Transcript van de presentatie:

1 Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in.
We gaan stemmen Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar Internet 1 2 SMS 1 2 Twitter 1 2 Stemmen is anoniem

2 Opleiding geneeskunde
Voorlichtingsdag Opleiding geneeskunde Bas Schouwenberg, internist klinisch farmacoloog Marjolein van de Pol, kaderhuisarts ouderengeneeskunde Curriculumontwikkeling

3 Inhoud algemeen deel voorlichting
Opzet onderwijs en aanmelding en selectie (±30 min) De gezondheidszorg vanuit patiëntenperspectief (±10 min) De studie vanuit studentenperspectief (±10 min) Film: waarom ik dokter ben geworden (±10 min)

4 Waarom wil jij dokter worden?
Ik vind biologie leuk Ik vind het menselijk lichaam interessant Ik wil graag mensen helpen Ik wil graag kanker genezen Ik wil graag levenslang blijven leren een heel andere reden De vraag gaat open zodra u een sessie en diavoorstelling start. Stemmen: 0 Gesloten Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart. Twitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen.

5 Waarom wil jij dokter worden?
B. C. D. E. F. Ik vind biologie leuk Ik vind het menselijk lichaam... Ik wil graag mensen helpen Ik wil graag kanker genezen Ik wil graag levenslang blijven leren een heel andere reden 16,7% 33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 100,0% Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn. Voel u vrij om ondertussen de layout van de resultaten te veranderen (bv. de kleur) Gesloten Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart. Twitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen. Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar

6 Waarom wil jij dokter worden?
Menselijk lichaam interessant Combinatie mens en techniek Mensen helpen (liefst kinderen) En een soort mengelmoes van Dr House en Grey’s Anatomy Wat houdt het nu echt in dokter zijn…..?

7 Dokter zijn, veelzijdig en uitdagend!?
Veel kennis en kunde nodig: Inderdaad over het menselijk lichaam, maar ook over Communicatie Wetenschap Samenwerking ICT gebruik etc. ….en ook nog heel veel andere zaken……..

8 Dokter; werken aan persoonsgerichte zorg
Dokteren doe je in een team: Teamplayer! Patiëntenpopulatie: Alle levensfasen Veel kwetsbare ouderen Medische zorg toespitsen op de individuele patiënt, bijvoorbeeld; medicatie aanpassen aan genetisch profiel Aansluiten zorg bij persoonlijke situatie patiënt

9 Beroepsperspectieven
Huisarts Internist Geriater Chirurg Specialist ouderengeneeskunde Radioloog Nucleair geneeskundige MDL-arts Jeugdgezondheidszorg arts Arts-onderzoeker Adviseur/beleidsmedewerker WHO Farmaceutische industrie Docent ……etc.

10 Leren doe ik, omdat: de docent huiswerk opgeeft er een toets aankomt
mijn ouders zeggen dat dat belangrijk is Ik heel graag van alles wil weten De vraag gaat open zodra u een sessie en diavoorstelling start. Stemmen: 0 Gesloten Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart. Twitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen.

11 Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in.
Leren doe ik, omdat: A. B. C. D. de docent huiswerk opgeeft er een toets aankomt mijn ouders zeggen dat dat belangrijk is Ik heel graag van alles wil weten 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn. Voel u vrij om ondertussen de layout van de resultaten te veranderen (bv. de kleur) Gesloten Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart. Twitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen. Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar

12 Geneeskunde studeren? Levenslang leren…..
Leerling VWO Student geneeskunde Basisarts Specialist bachelor master vervolgopleiding nascholing

13 Geneeskunde: continu in ontwikkeling
De medische wereld is volop in ontwikkeling: Innovatieve meetapparatuur Geïnformeerde patiënten Digitale communicatie Nieuwe therapieën Meer overleving van ernstige ziektebeelden meer chronische patiënten Dit vraagt om toekomstbestendige dokters De geneeskunde opleiding in Nijmegen sluit daarbij aan!

14 Wij zoeken studenten met
Idealisme Ambitie Nieuwsgierigheid Proactiviteit Betrokkenheid Enthousiasme Positief kritische houding Durf Ben jij toekomstbestendig? Pas jij bij ons Nijmeegse geneeskunde curriculum?

15 De 4 onderwijskundige uitgangspunten
Zelfsturend leren of self directed learning Leren is een actief en constructief proces Praktijkgericht leren (leren in betekenisvolle context) Samenwerkend leren ZAPS  Dit vraagt een open en actieve lerende houding van student en docent!

16 Bachelor geneeskunde jaar 1
Praktijk en principes van de geneeskunde Mechanismen gezondheid en ziekte Verwondering Mechanismen gezondheid en ziekte Nature and nurture Mechanismen gezondheid en ziekte Homeostase Mechanismen gezondheid en ziekte Aanval en verdediging Coaching Binnen de leerlijnen worden verschillende thema’s aangeboden Typisch BMW : grotere omvang van de lijn ‘science and innovation in context’; langer voortzetten van de lijn ‘mechanisms of health and disease’ twee minoren (samenwerking met FNWI); grotere omvang van de bachelorstage. Typisch GNK leerlijn ‘principles and practice of medicine’; Integratie ‘ppm’ en ‘mhd’ in bestudering vraagstukken patiëntzorg minor in het derde studiejaar Versterking wetenschappelijke vorming GNK: ‘science & innovation in context’ gemeenschappelijk met BMW; project en wetenschappelijke stage in het derde jaar Grotere variatie aan studeeractiviteiten en onderwijsvormen Coaching Projectonderwijs met langlopende (studiejaar) projecten Eén leerlijn ‘science, innovation, context’ Sterke verwevenheid tussen BMW en GNK Project/ integratie opdrachten Context, science, and innovation Legenda: Gemeenschappelijk BMW en GNK Specifiek GNK

17

18 Werkvormen Veroudering bestuderen aan de hand van huisdieren
Quiz met eigen toetsvragen Debatten E-learnings Meet the expert Vraaggestuurde colleges (shakespeak) Kennisclips Vignetten om het leren te sturen Praktisch oefenen Vooraf aan het onderwijs bereid je je voor en tijdens het onderwijs verdiep je je kennis. Ons curriculum vraagt veel zelfwerkzaamheid en zelf keuzes maken!

19 Toetsen stuurt het leren
Diverse toetsmomenten in elk kwartaal Longitudinale toets: toepassen van kennis 2x/kwartaal peilstok Groei van kennis wordt gemeten Beroepsvaardigheden Beoordeelde producten Reflectie (portfolio) Landelijke interfacultaire voortgangstoets GNK Toetsing heeft dus een heel ander karakter dan op de middelbare school!

20 Globaal studieschema geneeskunde
Jaar 3 Master Geneeskunde Duur 3 jaar Leren in de praktijk Afgewisseld met onderwijs Onderzoeksstage Jaar 2 Jaar 1 Bachelor geneeskunde

21 Waarom studeren in Nijmegen?
Al vroeg in de studie patiënten contact, relevantie van de benodigde kennis duidelijker Daardoor meer motivatie Zelf regie voeren en een profiel ontwikkelen Leerbaarheid Toekomstbestendigheid Past dit bij jou?  decentrale selectie

22 Aanmelding - decentrale selectie
Hierbij worden de studenten geselecteerd die het meest geschikt zijn voor de studie geneeskunde in Nijmegen

23 In Nijmegen: geen loting!
Toelating Geneeskunde Nijmegen uitsluitend via: Decentrale selectie Geslaagd voor VWO met gemiddeld 8 (deze regeling komt te vervallen (2017)) Je mag in Nijmegen 1x meedoen met de selectieprocedure. Vertellen dat er nergens meer wordt geloot, overal 100% DS

24 Aanmelden voor Geneeskunde Nijmegen
Vóór 15 januari aanmelden via Studielink voor deelname selectieprocedure Ná 15 januari (maar vóór 1 mei): géén toegang tot decentrale selectie, wel toelating met 8 of hoger gemiddeld Inschrijven met Nijmegen als eerste keuze Als je gokt op 8 of hoger halen mag je je tot 15 mei inschrijven, als je die 8 dan niet haalt heb je echter pech. 1 x meedoen met decentrale selectie telt vooralsnog als 1 lotingspoging, zorg dat je zelf goed op de hoogte blijft hierover via DUO

25 Vernieuwde decentrale selectie
Huiswerkopdracht (2 onderdelen) ong. 40 uur Twee toetsen op zaterdag 2 april 2016 in Nijmegen (hele dag)

26 Huiswerk-opdracht Tussen eind januari en 6 maart Maak je thuis
Oriënteren op studie geneeskunde in Nijmegen Referenten Eigen reflectie

27 Twee toetsen Toets ter beoordeling van de geschiktheid voor de opleiding Geneeskunde in Nijmegen en de affiniteit met de canmeds Kennistoets natuurkunde, scheikunde en biologie niveau vwo eindexamen (ook stof schoolexamen) Geen leerstof voor beide toetsen Krijgt situaties uit de gezondheidszorg voorgelegd waar kandidaten een oordeel over moeten geven; richt zich vooral op canmedsrollen en Nijmeegs profiel en minder op medische vaardigheden. Medisch deskundige; communicator, samenwerker, organisator, gezondheidsbevorderaar, academicus, beroepsoefenaar

28 Hoe wordt cystic fibrosis overgeërfd? (zie stamboom)
Een voorbeeld vraag van toegepaste VWO-kennis Hoe wordt cystic fibrosis overgeërfd? (zie stamboom) autosomaal dominant autosomaal recessief geslachtsgebonden dominant geslachtsgebonden recessief De vraag gaat open zodra u een sessie en diavoorstelling start. Stemmen: 0 Gesloten Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart. Twitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen.

29 Hoe wordt cystic fibrosis overgeërfd? (zie stamboom)
autosomaal dominant autosomaal recessief geslachtsgebonden dominant geslachtsgebonden recessief 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn. Voel u vrij om ondertussen de layout van de resultaten te veranderen (bv. de kleur) Gesloten Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen. SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart. Twitter Het is mogelijk om dit tekstvak aan te passen en te verplaatsen. Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in. Plug-in gratis downloaden? Ga naar

30 Beoordeling Elke kandidaat doet alle onderdelen.
Voor huiswerkopdracht moet een Voldoende zijn behaald De twee toetsen tellen even zwaar mee

31 Uitslag Decentrale Selectie
Eind april rangnummer bekend Half juli bericht DUO over daadwerkelijke plaatsing Capaciteit = 330 (minus 8+) Wij gaan uit van kandidaten die op basis van 8 plus geplaatst worden, rest. 270 plaatsen voor kandidaten die de ds succesvol hebben afgerond

32 Vragen over decentrale selectie
Procedure op website: Raadpleeg de website regelmatig vragen naar: Open dag 7 november 2015: Vragenuur decentrale selectie

33 Geneeskunde studeren in Nijmegen?
Wij zoeken toekomstbestendige dokters! Past Nijmegen en het curriculum bij jou? Doe dan mee aan de decentrale selectie! Kom eventueel nog eens ‘proef studeren’

34 Video over de zorg vanuit patëntenperspectief

35 Studeren vanuit studentperspectief
Marielle van Wijngaarden 4e jaars geneeskunde student

36 Wat vind ik van de studie geneeskunde

37

38 Wat de faculteit nog meer biedt
boeken

39 Wat de universiteit nog meer biedt

40 Wat Nijmegen nog meer biedt

41 Gemiddelde kosten per maand
341,- huur 152,- boodschappen 84,- studieboeken 48,- vervoer (naast de OV-kaart) 130,- ontspanning, uitgaan en sport 58,- kleding en schoenen 106,- zorgverzekering 32,- telefoon collegegeld voor het hoger onderwijs voor 2015/2016 bedraagt € 1.951,-, een bedrag van € 162,85,- per maand.

42 Tips van de student Ga op kamers Eet samen met vrienden
Vraag een sportkaart aan Schrijf je in bij de SSHN Doe mee aan de introductie Word lid van de medische faculteits vereniging Vraag op tijd je DigiD aan

43 Veel succes met je studiekeuze!

44 Video: Wat voor dokter ben ik


Download ppt "Deze presentatie is geladen zonder de Shakespeak plug-in."

Verwante presentaties


Ads door Google