De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Future Hoe spreek je over toekomstige activiteiten in het Engels?

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Future Hoe spreek je over toekomstige activiteiten in het Engels?"— Transcript van de presentatie:

1 The Future Hoe spreek je over toekomstige activiteiten in het Engels?

2 Optie 1 will/ ‘ll/ won’t  will not + hele werkwoord Wanneer? Als je een voorspelling doet Als je iets spontaan doet Voorbeeld I think you will get ill (voorspelling) I will open the door for you (spontaan)

3 Optie 2 am/is/are going to + heel werkwoord Wanneer? Voor plannen Voor dingen die lijken te gaan gebeuren (voortekenen) Voorbeeld: Look at the clouds! It’s going to rain! (voorteken) I’m going to wear my new dress to the party. (plan)

4 Optie 3 Present Continuous Wanneer? Voor afspraken in je agenda, je weet zeker dat ze gaan gebeuren. Voorbeeld Next week I am flying to Rome. I am having a dinner party this Sunday Tip Bij deze vorm staat er vaak een tijdsbepaling van toekomst in de zin (next week, tomorrow, etc.)

5 Optie 4 Present Simple (denk aan de shit regel!) Wanneer? Dingen die volgens een vast patroon verlopen, zoals rooster, vertrekttijden trein en de opening/sluitingstijden van een winkel Voorbeeld: The train departs at 11.38am. The shop closes at six. School starts at 8.15am.

6 Let’s Practice! 1School …… (start) at half past nine. 2I think we …… (not go) on holiday next year. 3Look at her face! She …… (cry) within a minute. 4This afternoon I …… (go) to the dentist at half past three. 5My bus …… (leave) at five past four. 6Tomorrow I …… (visit) my grandmother, because she is ill. 7The teacher has got some test papers in his hand; we …… (have) a test. 8I've just asked if I could work there. They …… (let me know) some time next week. 9Why is he going out of his car? He …… (check) the oil. 10 I think it …… (snow) tomorrow.

7 Answers 1Starts(rooster) 2won't go(voorspelling) 3is going to cry(voorteken) 4am going(agenda afspraak) 5Leaves(vaste vertrektijd) 6am going to visit / am visiting(plan / afspraak) 7are going to have(voorteken) 8will let me know(voorspelling) 9is going to check(plan) 10 will snow(voorspelling)


Download ppt "The Future Hoe spreek je over toekomstige activiteiten in het Engels?"

Verwante presentaties


Ads door Google