De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom!. De start in groep 8… ‘De Venstervisie’ In onze visie komen de volgende vijf kernwaarden naar voren: zelfstandigheid, vertrouwen, ontwikkeling,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom!. De start in groep 8… ‘De Venstervisie’ In onze visie komen de volgende vijf kernwaarden naar voren: zelfstandigheid, vertrouwen, ontwikkeling,"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom!

2 De start in groep 8…

3

4 ‘De Venstervisie’ In onze visie komen de volgende vijf kernwaarden naar voren: zelfstandigheid, vertrouwen, ontwikkeling, eigenheid, transparantie.

5 O Plezier O Eigen inbreng O probleemoplossend denken, O samenwerken, O communiceren, O reflecteren op hun leerhouding, leerproces en resultaat, O structuur O respectvol met elkaar omgaan O met ouders een partnerschap aangaan / basis van gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. We streven wederzijds vertrouwen en respect en een heldere communicatie tussen school en ouders na. We willen graag dat de school laagdrempelig is en ouders zich op onze school welkom voelen.

6 Zelfstandigheid ontwikkelen Zeer belangrijk! Zelf zorgdragen voor gymspullen, spullen die op tijd op school moeten zijn enz.. Fietsensleutels goed opbergen. Achter zoekgeraakte spullen aangaan. Ziek geweest? Zelf navraag doen. Eigen werk nakijken. Wat doe ik met teveel gemaakte fouten?

7 Programma… Rekenen: Pluspunt. Werken op verschillende niveaus. Taal en spelling: Taal Op Maat. Nieuwe methode. Werken op niveaus. Begrijpend lezen: Goed Gelezen. Werken op niveau. Estafette: Lezen op niveau. Leesplezier!

8 Programma… Zaakvakken: Geschiedenis en aardrijkskunde: Brandaan en Meander. Natuur/techniek: Natuniek. Verkeer: Weektaak / huiswerk Toetsen thuis leren! Samenvatting en werkboek. Op de dag van de toets weer mee naar school!

9 Programma… Engels: ‘Groove me’ Muziek: ‘Moet je doen’ / ‘Groove me’ Handenarbeid/tekenen: ‘Uit de kunst’ SEO Filosoferen Drama

10 Weektaak Iedere week nieuwe weektaak; 7 taken. Taken op niveau. Individuele opdrachten, samenwerkingsopdrachten, interactieve opdrachten (computer). Leren plannen, zelf nakijken en verbeteren. Weektaak niet af: op vrijdag mee naar huis.

11 De spreekbeurt Wordt thuis voorbereid… Wordt alleen gedaan… Alleen steekwoorden… 10 tot 15 minuten, exclusief vragen en opmerkingen.... Wordt beoordeeld op inzet, inhoud en presentatie. 1 spreekbeurt!

12 Werkstuk Wordt getypt in eigen woorden! Een ander onderwerp dan de spreekbeurt. Eens in de vier tot zes weken spullen mee naar school. De kinderen beantwoorden een aantal vragen over hun werkstuk nadat zij het hebben ingeleverd. Wordt beoordeeld op inzet en inhoud. 2 werkstukken!

13 Boekenbeurt Op een leuke, aantrekkelijke manier een boek bespreken. Achtergrondinformatie geven van een schrijver en/of illustrator. Op een creatieve manier de kinderen van de groep erbij betrekken door kort toneelstukje, quiz, poppenspel etc. Wordt beoordeeld op inzet, inhoud en presentatie. 1 boekenbeurt.

14 Agenda en Huiswerk O Van woensdag tot woensdag… O Stickers verdienen… O Elke dag agenda mee… O Huiswerkopdrachten zijn zeer gevarieerd...

15 Werken op niveau… O Groepsplannen O Pré instructie, verlengde instructie, weektaak, huiswerk O Extra materiaal; voor sterke leerling O Compacte route O Plusklas

16 Route richting VO O 23 november het eerste rapport… O 26 en 30 november gesprekken… O 4 november infoavond commanderij college… O In januari bespreken leerkrachten en directie de adviezen… O 1 en 2 februari adviesgesprekken met ouders en kind… O Aanmelden op VO school 7 t/m 16 maart O 19, 20, 21 april CITO… O 30 mei 2 e rapport…

17 Excursies O Museumschatjes… O Oorlog en verzetsmuseum Overloon… O Roefeldag… O Amsterdam… O Uitjes n.a.v. BizWorld… O VO scholen bezoeken O Vissen… O ….

18 Projecten Puberteit / seksuele voorlichting… BizWorld… Mediawijsheid… Kiezen / Kansen Vakwerk tot Meesterwerk… Tweede Wereldoorlog… ……..

19 Kamp O 4 juli t/m 8 juli O Ardennen… O Nadere informatie volgt ter zijner tijd…

20 Van alles wat Niet te vroeg naar school sturen, wel op tijd. Vensterviering: 2x per jaar. Ouders welkom. Gym: alleen deoroller. Groepsouder EHBO ouders??? Museumschatjes?? Controleren adresgegevens Invullen groepslijst Mailadressen: judith.vandenboomen@bshetvenster.nl judith.vanderijt@bshetvenster.nl

21 Bedankt voor de aandacht!


Download ppt "Welkom!. De start in groep 8… ‘De Venstervisie’ In onze visie komen de volgende vijf kernwaarden naar voren: zelfstandigheid, vertrouwen, ontwikkeling,"

Verwante presentaties


Ads door Google