De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dirk Simon Beerda IMWA Metingen in de pre aquo fase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dirk Simon Beerda IMWA Metingen in de pre aquo fase."— Transcript van de presentatie:

1 Dirk Simon Beerda IMWA Metingen in de pre aquo fase

2 Opbouw Presentatie Waarom IMWA Metingen? Hoe ziet de planning eruit? Wat zijn de wijzigingen? Wat speelt er daarnaast nog?

3 Waarom IMWA Metingen IMWA Metingen is uitwisselmodel voor metingen UMAquo Metingen wordt IMWA Metingen Ook IMMetingen en SIKB0101

4 Biologische metingen SIKB0101 IMWA Metingen IMMetingen Bodemmanagementdossier Bodemkwaliteit Bodemverontreiniging IMWA Metingen, SIKB0101 en IMMetingen

5 Waarom wijziging IMWA Metingen Aansluiten bij Internationale standaarden –Observations & Measurements Nieuwe mogelijkheden, zoals uitwisseling van biologische gegevens Gezamenlijk model SIKB en IHW Veel wijzigingen zijn opgespaard tot dit moment Het goede is behouden gebleven

6 Uitwisselmodel IMWA Metingen

7 Planning Pre-aquo-fase Standaard, voorlopige eisen, bepalingen ontbreken, onvolledig, onder voorbehoud Duurt tot einde van het jaar; Tot 1 juli konden wijzigingsvoorstellen ingediend worden; Daarna geldt een overgangsfase voor beheer van twee standaarden – 2 jaar

8 Planning

9 Overleggen en bijeenkomsten Introductiebijeenkomst, 26 mei Overleg Impact XML, bepaling termijn dubbel beheer, 8 juni Overleg Meetreeksen, 16 juni Overleg Validatietool, 16 juni Bijeenkomst voor de CSV-gebruiker, 18 aug

10 Wijzigingsprocedure Advies TW Metingen –De ‘juridische’ eigenaar/beheerder van de standaarden –Geregistreerde software-/applicatieontwikkelaars die gebruik maken van de standaard –Al dan niet aangevuld met vertegenwoordigers van de databeheerders die gebruik maken van de standaard (materiedeskundigen) Besluitvorming door Centraal College van Deskundigen – Datastandaarden (CcvD-D) –de ‘juridische’ eigenaren/beheerders van de standaarden (SIKB/IHW/…..); –de software-/applicatieontwikkelaars die gebruik maken van de standaarden; –de databeheerders die gebruik maken van de standaarden; –derden/adviseurs (zonder stemrecht);

11 Wijzigingen Wat is er nieuw of anders…

12 IMWA Metingen CSV Grotendeels gelijk met huidige UM Aquo csv –En kan daarmee niet alle mogelijke uitwisselingsvarianten aan… daar is de XML voor… Max 3 (gerelateerde) csv bestanden –Meetpunt (MeasurementObject) –Monster (Sample) –Meetwaarden / tijdwaarden (Observation)

13 Nieuw / Anders Aanvullende optionele metadata attributen X,Y coördinaten van het monsterpunt Resultaatdatum bij meetwaarde Uitwisselen ‘codelijsten’ Identificatie van ‘objecten’ Relaties Verwijzen naar ‘GeoObject’ Omgaan met compartiment bij directe metingen

14 Resultaatdatum Omgaan met tijd in IMWA Metingen: –Monsterneming (datum / tijd) –Meting / waarneming (begin en evt. eind) –NIEUW: Resultaat (datum / tijd) = moment van vastleggen / bepalen resultaat Resultaat moment (datum) = Verplicht –Indien niet vastgelegd in eigen systeem, dan gelijk maken aan begin waarneming

15 Codelijsten Binnen Aquo: –Enumeraties (vaste lijst), bv eenheid, taxon etc –Codelijst (uitbreidbare lijst), bv methoden XML: systematiek voor uitbreiden sinds 2006 CSV: nieuw –Codespace (conditioneel), vullen met url vd bron als niet Aquo waarde (bv ‘www.nen.nl’) –Waarde: unieke referentie vd bron binnen de codespace (bv ‘NEN3610:2011’)

16 Codelijsten Voorbeeld gebruik externe codelijst met domeinwaarden

17 Identificatie Bij een object: –Opbouw conform NEN3610 / IMGEO / Inspire –Identificatie bestaat uit: Namespace (code NL + waterbeheerder, bv NL02) Lokale identificatie (unieke binnen waterbeheerder, bv meetwaarde1) Optioneel: versie Verwijzen naar een object: –Samenvoeging: namespace_lokaleId_versie dus: NL02_meetwaarde1

18 Relaties Tussen objecttypen: monsters, meetpunten en meetwaarden – Tijdwaarde -> Monster -> meetpunt – Tijdwaarde -> meetpunt Binnen objecttypen: – Meetpunt -> meetlocatie (bv voor KRW met GerelateerdMeetobject in CSV meetpunt) – Deelmonster -> monster (met GerelateerdMonsterobject in CSV monster) – Meting Monster (Gerelateerdobservatieobject in CSV tijdwaarden) Identificatie + ‘rol’ van de verwijzing

19 Verwijzen naar ‘GeoObject’ Meting heeft een doel: –‘vaststellen eigenschap van een object’ [Inspire, ISO] Dus niet waterstand bij meetpunt X maar waterstand van waterlichaam Y op meetpunt X bepaald –IMWA Metingen bied deze optie –CSV ondersteund dit ook, dus daarmee directe metingen aan een object mogelijk (‘breedte brug’)

20 Compartiment (1) - monsters In ISO, Inspire: compartiment is onderdeel van je monster (uitgenomen medium) –Dus compartiment alleen maar mogelijk bij uitwisseling monsters –Praktijk (LEW): monster informatie wordt niet vastgelegd / uitgewisseld in csv IMWA metingen: bij meting aan monster toch monster identificatie uit wisselen; compartiment onderdeel monster csv

21 Compartiment (2) – directe meting Bij directe metingen (pH van water), ISO en Inspire: –Gaat over GeoObject (welk water…) –Er is in feite geen compartiment, want geen uitgenomen materiaal Nu: uitwisseling via compartiment Beter: via GeoObject In de tussentijd: ‘generiek’ GeoObject met naam van Aquo compartiment (id 4 = OW) –GeoObject.identificatie = AQUO_COMPARTIMENT:4 –In feite verwijzing naar ‘al het Nederlandse Oppervlaktewater’

22 Compartiment (3) – samenvatting Bij waarneming via monster: –Mee uitwisselen monster csv met daarin compartiment –Geen monster vastgelegd: zorg voor unieke monster code binnen csv uitwisseling door bv monsterdatum + seriële code mee te geven Bij directe waarneming –Bij voorkeur refereren aan werkelijk GeoObject –Als ‘proxy’ compartiment aangeven bij GeoObject

23 Nieuw / Anders Aanvullende optionele metadata attributen X,Y coördinaten van het monsterpunt Resultaatdatum Uitwisselen ‘codelijsten’ Identificatie van ‘objecten’ Relaties Verwijzen naar ‘GeoObject’ Omgaan met compartiment bij directe metingen

24 Wat speelt daarnaast nog? Gebruik van ID en Codes

25 Pre Aquo fase IMWA Metingen Het gebruik van codes en ID’s

26 Waar gaat het om? ID voortaan de sleutel en niet de code

27 Voor en nadelen OptieVoordelenNadelen 1. Sleutel = ID -Sleutel domeintabel is gelijk aan sleutel in XML-uitwisselformaat. -Bij internationale uitwisseling geen Code maar betekenisloos ID. -Niet hoofdlettergevoelig (Code Pe en PE resp. ID 5126 en 4423 ). -Geen varianten in gebruikte sleutelveld, waardoor aansluiting van (nieuwe) applicaties eenvoudiger. -Applicaties die het huidige XML en/of CSV- uitwisselformaat geïmplementeerd hebben, moeten worden gewijzigd. -Waterbeheerders kunnen bestand niet meer lezen, dit is wel gebruikelijk. -Draagvlak waterbeheerders voor implementatie IMWA Metingen laag. -Mogelijke foutgevoeliger door betekenisloze codes. -Grotere inspanning bij testen en ondersteuning van – problemen bij - gegevensuitwisseling. -Applicaties moeten mogelijk toch ook naast ID ook nog de code beheren (bijv. Cu of mg/l) voor toepassing in overzichten.

28 Hulp Conversietool –Code >> ID en ID >> Code –Omschrijving >> ID en ID >> Omschrijving Optionele kolom met omschrijving in CSV Optionele kolom met code als verkorte naam Ontwikkelen Validatietool door IHW

29 Voorstel ID wordt sleutel voor de uitwisselformaten XML en CSV; Eenmaal uitgegeven codes zullen gepubliceerd blijven. IHW zal na 01-01-2018 geen nieuwe codes meer toekennen (wel verkorte namen); Toevoegen van 2 optionele kolom in CSV met de code als verkorte naam en een kolom met de omschrijving; Er wordt een conversietool beschikbaar gesteld.

30 Vragen?

31 Middagprogramma Netwerkborrel vanaf 16:00 uur in het restaurant


Download ppt "Dirk Simon Beerda IMWA Metingen in de pre aquo fase."

Verwante presentaties


Ads door Google