De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NFORMATIEAVOND 25 augustus 2015 Groep 6/7/8Quinta Lut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NFORMATIEAVOND 25 augustus 2015 Groep 6/7/8Quinta Lut."— Transcript van de presentatie:

1 I NFORMATIEAVOND 25 augustus 2015 Groep 6/7/8Quinta Lut

2 W ELKOM Regels en afspraken Een dag in groep 6/7/8 Rekenles Taal, spelling en begrijpend lezen Zaakvakken Zelfstandig werken Leerlingvolgsysteem (LOVS) Expressie, HVO en gymnastiek Gezonde school Kamp Stagiair Vragen

3 R EGELS & AFSPRAKEN Binnenkomst Klassenafspraken Agenda Wc-gebruik Pauzes Verjaardagen

4 E EN DAG IN GROEP 6/7/8 Start van de dag Lessen Groepstafel Time-timer + stoplicht Uitgestelde aandacht

5 REKENLES 60 minuten Instructie en verlengde instructie Weektaak *minimum **basis ***rekensterk

6 N IVEAU EIND GROEP 6

7 N IVEAU EIND GROEP 7

8 N IVEAU EIND GROEP 8

9 T AAL, SPELLING EN BEGRIJPEND LEZEN Taal - 3x per week 60 minuten - 4 lessen: taalbeschouwing, woordenschat, schrijven en spreken & luisteren. Spelling - 2x per week 45 minuten - (extra) dictees alle groepen Begrijpend lezen - methode: Nieuwsbegrip - 2x per week

10 ZAAKVAKKEN Blink: binnenstebuiten, grenzeloos & eigentijds - Digitale les - Verwerking op papier met computer/opzoekboek - Veel proefjes/doe-dingen en presentatie aan elkaar - Topo digitaal. Groep 6 leert over Nederland, groep 7 over Europa en groep 8 over de gehele wereld.

11 Z ELFSTANDIG WERKEN Weektaak Doel Beschikbare tijd

12 L EERLINGVOLGSYSTEEM (LOVS) Wat toetsen we? Momenten van toetsen Na de toetsen

13 E XPRESSIE EN GYMNASTIEK Handvaardigheid Tekenen Drama Muziek HVO Bewegingsonderwijs Motorische remedial teaching (MRT)

14 G EZONDE SCHOOL OBS Prinses Beatrix op weg naar de gezonde school. Wat eten wij op school?

15 K AMP 15, 16 en 17 juni Camperduin

16 S TAGIAIR Ivar van Assen 4 e jaars pabo student Op donderdag

17 V RAGEN ?


Download ppt "I NFORMATIEAVOND 25 augustus 2015 Groep 6/7/8Quinta Lut."

Verwante presentaties


Ads door Google