De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een toekomst zonder armoede

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een toekomst zonder armoede"— Transcript van de presentatie:

1 Een toekomst zonder armoede
Campagne 2015 Een toekomst zonder armoede

2 Inhoud politiek dossier
4 hoofdstukken Een toekomst zonder armoede Een toekomst in een goede woning Een toekomst met en voor mobiliteit Een toekomst in goede gezondheid Goede praktijkvoorbeelden in en tussen de hoofdstukken Politieke eisen

3 Een toekomst zonder armoede
Wat is armoede? Armoedebestrijding: verder dan symptoombestrijding – duurzaam op langere termijn Armoede en duurzaamheid: Wat is duurzaamheid? Van Dale omschrijft ‘duurzaam’ als ‘geschikt of bestemd om te duren, weinig vergankelijk; zo min mogelijk grondstoffen verbruikend; gebruik makend van herwinbare bronnen’ als tweede betekenis staat er ‘lang aanhoudend, voor lange tijd’. "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen“ (Brundlandt)

4 Een toekomst zonder armoede
Wat is duurzaamheid? Combinatie van Sociale-, economische-, en milieudoelstellingen Zowel op wereldniveau als op lokaal niveau en alles ertussen: “Wie tegen armoede en ongelijkheid wil opkomen moet dit doen met een blik die verder reikt dan zijn eigen leven. Wie de wereld wil veranderen, start best eerst in zijn eigen omgeving.”

5 Een toekomst zonder armoede
Armoede en duurzaamheid: Allebei meerdere dimensies Uitbannen van armoede is één van dé doelstelling van duurzame ontwikkeling Beslissingen om te streven naar een duurzame samenleving moeten armoedetoets ondergaan. Niet steeds het geval Conflicten tussen pijlers en niveaus van duurzaamheid

6 Een toekomst zonder armoede
Onze samenleving in transitie Overal duiken groepen of initiatieven op vanuit transitiebewegingen. Zowel klassiek middenveld als nieuwe groepen Vaak focus op ecologische Kansen om mensen in armoede te betrekken Voorbeelden: Alternatieve munten Deeleconomie Campagne wil op drie levensdomeinen inzoomen

7 Een toekomst in een goed huis
Huisvesting: Belangrijke plaats in armoedeweb Kwaliteit en betaalbaarheid Leefomgeving Duurzame woningen als toekomst

8 Een toekomst in een goed huis
Betaalbaarheid: De overheid zet vooral in op eigendomsverwerving. Meer dan 84% van de overheidsmiddelen ging in naar eigenaars. Slechts 13% werd besteed aan sociale huur. De private huurmarkt is goed voor 2% van de overheidsmiddelen. Niet enkel een probleem van te dure woningen, ook van te lage inkomens

9 Een toekomst in een goed huis
Betaalbaarheid: Figuur 4: Aandeel huishoudens met naakte woonquote boven de 30% naar eigendomsstatuut, in %, Vlaanderen,

10 Een toekomst in een goed huis
Kwaliteitsvolle woningen Grote verschillen deelmarkten Nauwelijks vooruitgang op de huurmarkt Centrumsteden gemiddeld mindere kwaliteit (61% t.o.v. 73%) Toegenomen vochtproblematiek: 1 op 5 huishoudens Dubbel zo vaak op de huurmarkt Vochtproblematiek verantwoordelijk voor achteruitgang kwaliteitsindicator pact 2020. Brussel: 34% private huurders ontevreden over kwaliteit 25% heeft nood aan nieuwe ramen Grote verschillen tussen buurten en gemeentes

11 Een toekomst in een goed huis
Ecologisch en betaalbaar? Investeer in kennis van mensen Energiescans Werk aan haalbare maatregelen: Betaalbaar Realiseerbaar (huurder/verhuurder) Uitvoerbaar Investeren in energiezuinig wonen voor iedereen: Premiesystemen op maat Informatie en administratieve ondersteuning Vermijden van voorfinanciering

12 Een toekomst met en voor mobiliteit
Supermobiel of vervoersarm? Een supermobiele wereld en regio. Vervoersarmoede zorgt voor uitsluiting. De niet-mobiel top 9: (mobiel 21)

13 Een toekomst met en voor mobiliteit
Ik geraak er niet! Hoe groot is vervoersarmoede?

14 Een toekomst met en voor mobiliteit
Belang van mobiliteit: Tewerkstelling Gezondheid(szorg) Diensten en voorzieningen Kinderopvang & Onderwijs Vrije tijd Duurzame mobiliteit: Mensen in armoede zeer ecologisch (bus en fiets top 2 vervoersmiddelen) Niet duurzaam in mobiliteit want: ze geraken er niet. Niet kunnen deelnemen aan samenleving is niet duurzaam want niet sociaal rechtvaardig.

15 Een toekomst in goede gezondheid

16 Een toekomst in goede gezondheid
De gezondheidskloof Figuur : Levensverwachting in goede en slechte gezondheid op 25 jaar naar geslacht en opleidingsniveau

17 Een toekomst in goede gezondheid
Gezonde geest? 27% van de laaggeschoolden heeft last van depressieve gevoelens, bij hooggeschoolden is dit 10%. 15% van hen stelt een depressie vast bij zichzelf tegenover 4%. 20% van de laaggeschoolden heeft last van angststoornissen, bij hooggeschoolden is dit tussen de 7 en 10%. 31 tot 43% van de laaggeschoolden kampt met slaapproblemen, bij hooggeschoolden is dit 26%. 33% van de laaggeschoolden neemt psychotrope geneesmiddelen (slaapmiddelen, kalmeermiddelen, antidepressiva), bij hooggeschoolden is dat 11%.

18 Een toekomst in goede gezondheid
Gezond lichaam? Samenhang tussen fysieke en mentale Ziek maakt arm, arm maakt ziek 84% laagopgeleiden met chronische aandoening t.o.v. 58,3% hoogopgeleiden Toegang tot zorg!

19 Een toekomst in goede gezondheid
Grotere gezondheidsrisico’s met een leven in armoede Niet alle elementen van levensstijl zijn ‘vrije keuzes’ Opletten van clichébeeld Overgewicht (64%) en zwaarlijvigheid (25%) hoger dan gemiddeld (48% - 14%) Rookgedrag hoger (26% dagelijkse rokers t.o.v. 19% gem.) Lager alcoholgebruik en meer geheelonthouders (55% t.o.v. 90% & 34% t.o.v. 7%) Gezond leven is zaak van hoofd en lichaam Ruimte (bandbreedte) nodig

20 Politieke eisen Een toekomst in een thuis: een ambitieus renovatieprogramma voor de private- en sociale huurmarkt Groot renovatiepact Aandacht voor sociale en private huurmarkt Extra aandacht voor vochtproblematiek Financiële stimulansen Doelstellingen op langere termijn Informatie en vorming

21 Politieke eisen Een toekomst met basisbereikbaarheid
Duurzame mobiliteit noodzakelijk. Werk, school, vrije tijd, familie, zorg, dienstverlening. Om deel uit te maken van het maatschappelijk leven, moeten we ons kunnen verplaatsen. Een goede ruimtelijke ordening, waarbij de bereikbaarheid al van bij de planningsfase een voorwaarde is, moet in de toekomst gehanteerd worden. (KMO-zones, (sociale) woonwijken, dienstverlening …) Mensen in armoede zijn het eerste slachtoffer wanneer het openbaar vervoer niet voldoet. Je toekomst mag niet bepaald worden door het al dan niet bezitten van een eigen wagen, een goede fysieke conditie of het wonen in de stad. Iedereen heeft recht op een duurzame mobiliteit. ‘Basisbereikbaarheid’ een afdwingbaar individueel recht wordt dat decretaal verankerd is. Bepaalde bestemmingen van sociaal, economisch en maatschappelijk belang bereikbaar zijn op een betaalbare en toegankelijke manier. De overheid vult deze basisbereikbaarheid maximaal in met een performant openbaarvervoersnet en waar nodig nieuwe vervoersmodi die hierbij aansluiten.

22 Politieke eisen Een toekomst in goede gezondheid:
Een goede gezondheid is meer dan goede gezondheidszorg Ook een kwestie van je goed voelen in je hoofd, van gezonde voeding, van voldoende beweging en van een gezonde leefomgeving. Het middenveld kan en wil zeker een rol spelen om mee deze kansen te bieden. Goede informatie en hulp zijn onontbeerlijk, zeker als je financiële mogelijkheden beperkt zijn. Middelen voor bewegings- en voedingsdeskundigheid in multidisciplinaire eerstelijnspraktijken en bij (boven)lokale actoren Advies en begeleiding op maat Het bestrijden van de gezondheidskloof moet een prioriteit zijn in de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

23

24 Zet de campagne in de kijker! Op naar een wereldrecord?
Open je paraplu tegen armoede! Deel onze boodschap, praat over de campagne en zwengel het debat aan. Een campagneaffiche aan je raam, een reuzeaffiche op school, een pin van Welzijnszorg op je borst, folders op een marktactie, ons volgen via Facebook en Twitter … Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein

25 Op naar een wereldrecord?
Doe jij ook mee? Op naar een wereldrecord? Decembermaand: wintermaand, campagnemaand en Soep op de stoepmaand. Open je paraplu tegen armoede! Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein Heel eenvoudig: registreer je Soepactie, ontvang je gratis promopakket en ga aan de slag.

26 Op naar een wereldrecord?
Doe jij ook mee? Op naar een wereldrecord? Zet je benen in voor de armen en laat je sportieve prestatie sponsoren. Open je paraplu tegen armoede! ALLE DATA VAN DE LOOPEVENTS OP Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein

27 Op naar een wereldrecord?
Doe jij ook mee? Op naar een wereldrecord? Creatieve duizendpoot? Haal dan je wol en breipriemen boven voor de Goedgemutste Breicampagne. Open je paraplu tegen armoede! Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein Brei zoveel mogelijk kleine mutsen, bezorg ze aan Welzijnszorg en wie weet zie je je eigen creaties in de winkel staan in januari.

28 Op naar een wereldrecord?
Doe jij ook mee? Op naar een wereldrecord? Voer jouw actie voor Welzijnszorg tijdens ‘de warmste week’ van Music For life! Open je paraplu tegen armoede! Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein

29 Op naar een wereldrecord? Stort voor een toekomst zonder armoede.
Doe jij ook mee? Op naar een wereldrecord? Je kan een gift overmaken op BE Stort voor een toekomst zonder armoede. Open je paraplu tegen armoede! Woensdag 19/11/2014 – 10u30 1500 Halle - Possozplein


Download ppt "Een toekomst zonder armoede"

Verwante presentaties


Ads door Google