De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationale migratiestromen: Consequenties voor Nederland Prof.dr. Han Entzinger De Staat van Nederland Amsterdam, 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationale migratiestromen: Consequenties voor Nederland Prof.dr. Han Entzinger De Staat van Nederland Amsterdam, 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Internationale migratiestromen: Consequenties voor Nederland Prof.dr. Han Entzinger De Staat van Nederland Amsterdam, 21 september 2015

2 Wat is er momenteel aan de hand? -Zeer sterke toename in korte tijd van vluchtelingenbewegingen naar Europa, m.n. uit Syrië. -Forse en snelle verschuivingen in migratieroutes. -Deel asielverzoeken komt nog steeds van overstayers, maar die zijn minder zichtbaar. -Vluchtelingen/asielzoekers nog altijd een minderheid van alle migranten naar Nederland (dit jaar plm. 25 %) en EU.

3 .

4 Hoe uniek zijn de huidige aantallen ? -Na WO II plm. 12 miljoen Heimatvertriebene in Duitsland. -Medio jaren ‘90 plm. 3 miljoen Joegoslaven op de vlucht, van wie zeker 1 miljoen buiten Joegoslavië. -In 2000 90.000 asielzoekers in de opvang in Nederland; thans 35 à 40.000. 1. Minderheden

5 Hoofdoorzaken recente toename vluchtelingen: -Politieke instabiliteit Syrië, Midden Oosten, Noord Afrika, Hoorn van Afrika. -Verelendung in vluchtelingenkampen rond Syrië; afnemend perspectief op terugkeer. -Voorbeeld van ‘succesvolle’ vlucht doet volgen. -Nog geen 10 % van 4 miljoen Syrische vluchtelingen naar EU getrokken (kostbare reis); 7 miljoen ontheemden in Syrië.

6 Hoe uniek is de huidige omvang van vluchtelingenbewegingen? -Wereldwijd: 60 miljoen ontheemden, van wie bijna 20 miljoen vluchtelingen. -Na WO II: plm. 12 miljoen Heimatvertriebene opgenomen in (West-)Duitsland alleen. -Medio jaren ‘90: plm. 3 miljoen vluchtelingen uit Joegoslavië van wie plm. 1 miljoen naar West-Europa -In 2000 90.000 asielzoekers in de opvang in Nederland; thans 35 à 40.000. -Er zijn sinds 1979 4 miljoen Iraniërs als vluchteling in westerse landen opgenomen.

7 Enkele paradoxen en dilemma’s: -‘Fort Europa’ of humanitair beleid? Buitengrenzen beschermen, maar toch liever geen hek? -Vluchtelingenverdrag vooronderstelt poreuze grenzen. -Rol mensensmokkelaars zeer paradoxaal. -Hoe lastiger toegang tot Europa, des te hoger de prijs. -Waarom haalt de EU de vluchtelingen niet op? -Waarom geen aanmeldcentra in de regio? -Opvang in de regio verenigbaar met non-refoulement? -Waarom heeft opeens niemand het meer over de Polen?

8 Dilemma’s voor de EU: -‘Dublin’ of eerlijke verdeling over lidstaten? -Wat is een eerlijke verdeelsleutel? -Waarom willen zo velen naar Duitsland? -Hoe te voorkomen dat men na asielverlening alsnog doorreist binnen EU? -Hoe houdbaar zijn grote verschillen in asielbeleid binnen de EU (mede i.v.m. Schengen)? Vergelijking met €-crisis. -Hoe terugkeer van afgewezen asielzoekers bevorderen? -Dilemma’s rond concept ‘veilige derde landen'

9 Percentages in eerste aanleg ingewilligde asielverzoeken in enkele EU-landen, 2014: Zweden77 % Nederland70 % Denemarken68 % Italië 59 % EU-2845 % Duitsland42 % België40 % Ver. Koninkrijk39 % Frankrijk22 % Griekenland15 % Hongarije 9 %

10 Mijn verwachtingen voor de nabije toekomst: -Voorlopig voortgaande vluchtelingenstroom naar Europa; minder in de winter, maar later weer toename. -Onder druk wordt alles vloeibaar: EU sluit compromis. -Meer druk op grootmachten om Syrië-conflict te beëindigen, maar wat volgt? IS? -Sterkere polarisatie rond immigratie in de EU. -Meer aandrang op terugkeer van afgewezen asielzoekers. -Discussies over wijzigingen Vluchtelingenverdrag(en).

11 Hoe verder met hen die hier zijn gekomen? -Opvang volgens Verdrag van Genève voor maximaal vijf jaar; daarna definitief hier, dan wel terug. -Verstandig om zo snel mogelijk met integratie te beginnen. -Integratiebeleid in Nederland is intussen goeddeels ontmanteld.

12 Noodzakelijk voor een succesvolle integratie: -Duidelijke verblijfsstatus. -Inburgering beter en goedkoper. -Huisvesting: eventueel suboptimaal. -Onderwijs: opvang en aanpassingscursussen. -Werk: creatief met bedrijfsstages, werken met uitkering etc. Niet alleen verantwoordelijkheid van overheden, ook van sociale partners, maatschappelijke organisaties etc.

13 Enkele conclusies: -In een wereld waar afstand steeds minder telt, is het logisch dat mensen op zoek naar vrijheid en mogelijkheden tot zelfverwezenlijking van steeds verder weg komen. -Europa kan zich niet volledig afsluiten van de rest van de wereld, zeker niet nu het ook in demografisch opzicht steeds minder meetelt. -Politici kunnen – op zichzelf begrijpelijke - angstgevoelens onder de bevolking beter ontzenuwen dan aanwakkeren.


Download ppt "Internationale migratiestromen: Consequenties voor Nederland Prof.dr. Han Entzinger De Staat van Nederland Amsterdam, 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google